Zarząd Zieleni - zmiany z 2020-06-21 21:34:27
Powrót do projektu

666 ławek dla Warszawy

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Na terenie całego miasta, zgodnie z potrzebami zidentyfikowanymi przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy po ewentualnych konsultacjach z Urzędami Dzielnic
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
W miejscach uczęszczanych przez seniorów i osoby z niepełnosprawnościami

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
W Warszawie nadal brakuje miejsc, gdzie osoby starsze mogą usiąść w drodze do sklepu, apteki, przystanku czy podczas zwykłego spaceru. Ławki służą też spotkaniom młodzieży i rodzicom podczas spacerów z dziećmi. Proponowane ławki o jednolitej barwie.
Opis projektu:
Projekt polega na postawieniu w Warszawie w 2021 roku 666 ławek w ramach projektu "Ławka warszawska". Ławki będą według wzorów ławki warszawskiej Zarządu Zieleni: http://zzw.waw.pl/2019/03/22/az-chce-sie-posiedziec-i-odpoczac-coraz-wiecej-lawek-warszawskich/

Zamiast części ławek mogą być postawione przysiadki. Zgodnie ze standardami dostępności m.st. Warszawy (Zarządzenie Prezydenta nr 1682/2017) co najmniej 1/3 ławek ma posiadać oparcia i podłokietniki. Proponowane ławki o jednolitej barwie, zamontowane na terenie całego miasta, zgodnie z potrzebami zidentyfikowanymi przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy po ewentualnych konsultacjach z Urzędami Dzielnic.Proponuję postawić ławki we wszystkich dzielnicach, szczególnie tam, gdzie mieszka dużo osób starszych i obecnie brakuje ławek.Koszt projektu to 2 000 100 zł.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W Warszawie brakuje ławek. Potrzebne są one szczególnie osobom starszym i chorym, które mają trudności w chodzeniu. Ławki pozwalają na odpoczynek i nawiązywanie relacji sąsiedzkich. Zgodnie ze standardami dostępności m.st. Warszawy ławki powinny stanąć co 50 metrów w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego i co 100 metrów w miejscach o mniejszym natężeniu ruchu pieszego. Projekt ma na celu systematyczną realizację standardów dostępności, co zapewni mieszkańcom możliwość odpoczywania w drodze do sklepu, apteki, przychodni, przystanku autobusowego czy podczas codziennego spaceru. Projekt ma na celu poprawę zdrowia mieszkańców i dostępności pieszej miasta.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1.998.000 (przy założeniu 3000zł za ławkę x 666 sztuk) +2.100 (oznakowanie) = 2.000.100 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
2 000 100,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • ławka_warszawska.jpg