Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus - zmiany z 2020-05-11 11:09:03
Powrót do projektu

WIĘCEJ ZIELENI W URSUSIE

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursus
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Deptak wzdłuż ulicy Zagłoby w Ursusie
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Nowa zieleń i rewitalizacja deptaka spacerowego położonego wzdłuż ulicy Zagłoby
Opis projektu:
Rewitalizacja ciągu spacerowego wzdłuż ulicy Zagłoby polegająca na:

- uporządkowaniu i przeprojektowaniu zieleni;

- dodaniu mebli miejskich typu ławki, stoliki; - modernizacja nawierzchni siłowni plenerowej i dodatkowe elementy siłowni.

W szczególności projekt obejmuje: wymianę kloszy w lampach parkowych, położenie nawierzchni w siłowni dla dorosłych, modernizację elementów małej architektury na końcu pasażu przy ul. Keniga, dosadzenia zieleni: drzew i krzewów, dodatkowe urządzenia siłowni dla dorosłych, ujednolicenie przestrzeni poprzez zastosowanie tego samego typu ławek i koszy na śmieci na całym terenie, ewentualnie przeprojektowanie i dobudowę nawierzchni w celu wykonania większej ilości miejsc do siedzenia
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Ciąg spacerowo - pieszy jest miejscem spotkań i wypoczynku mieszkańców osiedla, ale i jego wizytówką.

Ponadto deptak nie był remontowany od dawna, wiele elementów nosi ślady zużycia. Ponadto jego rewitalizacja doprowadzi do zwiększenia liczby osób, które z niego będą korzystać: zwiększenie liczby miejsc do siedzenia oraz poszerzenie funkcjonalności wspólnej przestrzeni miejskiej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
nr zakres robót koszt 2020

1 dokumentacja projektowa 19 110,00

2 nadzór autorski i inwestorski 13 377,00

3 promocja wykonanej rewitalizacji 11 466,00

4 modernizacja elementów małej architektury na końcu pasażu przy ul. Keniga 28 665,00

5 dosadzenia zieleni: drzew i krzewów 57 330,00

6 ujednolicenie przestrzeni poprzez zastosowanie tego samego typu ławek i koszy na śmieci na całym terenie 30 000,00

7 przeprojektowanie i dobudowa nawierzchni w celu wykonania większej ilości miejsc do siedzenia 130 000,00

RAZEM: 289 948,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 300 000
289 948,00 zł

Dokumenty

Załączniki