Koordynator w Biurze Edukacji - zmiany z 2020-06-23 14:32:35
Powrót do projektu

TO RODZICE DECYDUJĄ

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Publiczne szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu: Wykaz
Kwartalny wykaz ogólnomiejski organizacji, które realizują w kwartale poprzedzającym okres raportowania realizujowały zajęcia nieobowiązkowe oraz wykraczające poza podstawę programową w warszawskich szkołach publicznych oraz nazw i programów tych zajęć.
Opis projektu:
Projekt polega na publikowaniu i aktualizowaniu co jeden kwartał zbiorczych informacji dla placówek szkolnych objętych raportowaniem i publikowanych na stronie internetowej i stronie BIP Urzędu Miasta.Zakres informacji udostępnianych rodzicom obejmuje:

• nazwę i program zajęć nieobowiązkowych oraz wykraczających poza podstawę programową realizowanych w danej placówce oraz

• nazwę i profil organizacji zewnętrznych wobec szkół, które realizują zajęcia nieobowiązkowe oraz wykraczające poza podstawę programowąprogramy nauczaniaCHODZI O JEDEN WYKAZ NA STRONIE URZĘDU M. ST. WARSZAWY I W BIP M. ST. WARSZAWY, W KTÓRYM POWYŻSZE INFORMACJE BĘDĄ PUBLIKOWANE OSOBNO DLA KAŻDEJ Z PLACÓWEK, O KTÓRYCH MOWA W PROJEKCIE.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Powszechną praktyką w szkołach jest pozyskiwanie ogólnej, generalnej deklaracji rodziców w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach ponadprogramowych.

Ma to aspekt praktyczny, ale pozbawia rodziców kontroli ex-ante nad procesami edukacyjno - wychowawczymi.

Proponowane rozwiązanie ułatwia rodzicom włączenie się w procesy edukacyjno - wychowawcze.

Proponowany projekt odpowiada na problem weryfikacji ex-ante przez rodziców organizacji, zewnętrznych wobec szkół, ich profilu oraz treści przekazywanych w procesie edukacyjno - wychowawczym.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • komunikacja publiczna i drogi
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Wynagrodzenie brutto z narzutami 4166,67 x 12 miesięcy = 50 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 10
50 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki