Dom Kultury Świt_Targówek - zmiany z 2016-04-19 17:23:27
Powrót do projektu

Festiwal gier podwórkowych na Bródnie

status:


Projekt zakłada organizację serii wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i sportowych w każdą sobotę i niedzielę wakacji na wybranych podwórkach na Bródnie, aby zapewnić dzieciom wartościowe i bezpłatne spędzanie czasu w czasie wakacji. Wydarzenia będą obejmowały gry i zabawy podwórkowe, projekcie filmowe, gry planszowe, animacje.

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Rejon ulic: Rembielińska, Ogińskiego, WysockiegoBazyliańska.

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizację mają stanowić największe, najbardziej uczęszczane i dostępne podwórka na Bródnie.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Wstęp wolny.


Pełny opis projektu

W okresie wakacyjnym pewna część dzieci na Bródnie nie ma dostępu do instytucji, które mogłyby zagwarantować im wartościowe spędzenie czasu. Nie wszyscy korzystają z oferty lata w mieście czy zajęć w domu kultury, które są też ograniczone czasowo bądź są płatne. Z tego względu, by zapewnić wszystkim chętnym dzieciom dostęp do wartościowego i rozwijającego je spędzania czasu sensowne jest zorganizowanie zajęć w przestrzeni blokowisk, gdzie każdy będzie mógł z nich bezpłatnie skorzystać. Projekt będzie realizowany przez sześć poniedziałków w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia, w godz. 9.00 - 14.00 na podwórkach przy ulicy Rembielińskiej nr 17-19 oraz ul. Bazyliańskiej 18. Zajęcia animatorskie poprowadzą dwie osoby.Na każde zajęcia zostanie przygotowane zaplecze techniczne - stoły, krzesła oraz namioty zabezpieczające przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W celu prowadzenia zajęć zostaną zakupione 4 stoły, niezbędne gry, zabawki, inne materiały.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na Bródnie, w okresie wakacji, poza organizacją tzw. lata w mieście czy zajęciami w Domu Kultury Świt dzieci nie mają zagwarantowanego interesującego i rozwijającego je spędzania czasu na twórczych i inspirujących zadaniach. Istnieje zatem potrzeba „wyjścia” między bloki i dotarcia do dzieci, które z różnych przyczyn spędzają wakacje w Warszawie i nie mają odpowiednio zorganizowanego czasu wolnego.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zajęcia animatorskie w okresie wakacji prowadzone przez dwie osoby w każdą sobotę i niedzielę wakacji - 7000 w 6 poniedziałków w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia - 7 000

Zakup materiałów do zajęć - 3000 1 500 Wynajęcie/zakup

Zakup składanych stolików 4 szt, gier, zabawek itp. - 1000 3 000

Transport - 1000 wraz z montażem zaplecza technicznego - 1 500 zł

Koszt druku ulotek, plakatów oraz baneru - 400
Całkowity koszt projektu: 12 00013 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki