Koordynator w Dzielnicy Ochota - zmiany z 2020-06-22 10:19:18
Powrót do projektu

Nowe nasadzenia na Rakowcu

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Obszar terenów zielonych na Rakowcu
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Zgodnie z załączoną specyfikacją

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada posadzenie 40 nowych drzew iglastych (cyprysy, jodły) na obszarze terenów zielonych na Rakowcu zgodnie z listą:

Racławicka 150: 10 cyprysów + 2 jodły

Racławicka 152: 5 cyprysów + 6 jodeł

Racławicka 156: 5 cyprysów + 2 jodły

Plac zabaw przy budynku Grzeszczyka 6: 10 cyprysów

Nasadzenia MUSZĄ zostać zabezpieczone przed oddawaniem moczu przez psy.

Szczegółowe lokalizacje zostaną ustalone z Mieszkańcami/Zarządcami poszczególnych bloków/Wspólnot po realizacji zwycięskich projektów z budżetu partycypacyjnego/obywatelskiego na 2019 r. i 2020 r.
Opis projektu:
Projekt zakłada posadzenie 40 nowych drzew iglastych (cyprysy, jodły) na obszarze terenów zielonych na Rakowcu zgodnie z listą:

Racławicka 150: 10 cyprysów + 2 jodły

Racławicka 152: 5 cyprysów + 6 jodeł

Racławicka 156: 5 cyprysów + 2 jodły

Plac zabaw przy budynku Grzeszczyka 6: 10 cyprysów

Nasadzenia MUSZĄ zostać zabezpieczone przed oddawaniem moczu przez psy.

Szczegółowe lokalizacje zostaną ustalone z Mieszkańcami/Zarządcami poszczególnych bloków/Wspólnot po realizacji zwycięskich projektów z budżetu partycypacyjnego/obywatelskiego na 2019 r. i 2020 r.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Nasadzenia drzew/krzewów znacząco poprawi wizualny odbiór tego terenu co wpłynie pozytywnie na mieszkańców okolicznych budynków/użytkowników placu zabaw. Jednocześnie posadzone drzewa/krzewy poprawią mikroklimat, podniosą wilgotność powietrza, osuszą grunt pobierając z niego wodę, rozproszą falę dźwiękowe powodując zmniejszenie hałasu, zatrzymają pyły i inne zanieczyszczenia.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • komfort życia mieszkańców
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • wszyscy mieszkańcy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
- roboty przygotowawcze 10 000;

- roboty ogrodnicze 50 000.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
60 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki