Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2020-08-17 13:19:52
Powrót do projektu

Montaż punktowych elementów świetlnych (kocich oczek) na Wale RaszewskimRajszewskim

status: Dopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
WAŁ RAJSZEWSKI na odcinku od Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej pw. Matki Bożej Zwycięskiej przy ul. Mehoffera 2 (od strony północnej) do wysokości ul. Grzymalitów.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Zamocowanie "kocich oczek" na wale Rajszewskim na Białołęce.

Opis projektu:
Projekt zakłada montaż aktywnych punktowych elementów świetlnych typu LED w postaci kocich oczek z elementami odblaskowymi. Elementy świetlne zamontowane zostałyby co 5 m po obu stronach krawędzi ścieżki rowerowej przebiegającej na koronie wału wiślanego (Rajszewskiego), na długości 1,7 km, w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Zamocowanie punktów świetlnych LED, "kocich oczek", ułatwi poruszanie się wałem po zmroku. Pomoże to każdemu pieszemu wychodzącemu z psem, na spacer, czy uprawiającemu sporty. Dzięki takiemu oświetleniu, zmniejszy się ryzyko wypadku (np. z rowerem) i zwiększy się poczucie bezpieczeństwa.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Długość odcinka wału objętego projektem: 1 700,00 m.

Lokalizacja co 5 m po obu stronach krawędzi wału wiślanego.

Ilość elementów świetlnych: 680 sztuk (1 700,00 m /5)*2.

Koszt dostarczenia i zamontowania elementów świetlnych w ścieżce rowerowej: 380 zł za sztukę.

Łączny koszt wykonania elementów świetlnych: 380 zł * 680 szt. = 258 400,00 zł.

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień, zezwoleń, zwolnień i zgłoszeń – 40 000,00 zł.

Koszt utrzymania przy uwzględnieniu rocznej gwarancji : 15 000,00 zł.

Łączny koszt realizacji projektu:

258 400,00 + 40 000,00 zł + 15 000,00 zł = 313 400,00 zł.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
313 400,00 zł

Dokumenty

Załączniki