Wydział Infrastruktury i Inwestycji dla Dzielnicy Włochy - zmiany z 2020-06-22 14:23:03
Powrót do projektu

Tężnia w Parku Kotańskiego

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park im.M. Kotańskiego - niewykorzystywany amfiteatr
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
lokalizacja możliwa do zmiany jeżeli w tej lokalizacji będzie niemożliwa budowa tężni

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Tężnie działają jak gigantyczny filtr powietrza. Tężnia to budowla z drewna i gałęzi tarniny. Idea instalowania tężni solankowych to proces wytwarzania aerozolu solnego bogatego w mikroelementy i pierwiastki istotne dla zdrowia ludzi. Tężnie są wspaniałym miejscem integracji mieszkańców.
Opis projektu:
Tężnie działają jak gigantyczny filtr powietrza. Tężnia to budowla z drewna i gałęzi tarniny. Idea instalowania tężni solankowych to proces wytwarzania aerozolu solnego bogatego w mikroelementy i pierwiastki istotne dla zdrowia ludzi. W bezpośredniej bliskości tężni na skutek ściekania solanki po tarninie, ruchu powietrza i słońca jest wytwarzany aerozol solny. Tężnie są wspaniałym miejscem integracji mieszkańców. Tężnia zlokalizowana byłaby na terenie ogrodzonym, który powinien być zamykany w godzinach nocnych,

Zestawienie wyposażenia i prac wchodzących w skład przykładowego urządzenia Tężnia Solankowa, które oczywiście może być innego kształtu i wymiaru (np. mniejsze i tańsze):

1. Konstrukcja drewniana tężni o wymiarach - długość 9,5 m x szerokość 1,3 m x wysokość 3,65 m , drewno sosna lub świerk (kolor naturalny , zaimpregnowane przeciw grzybom , przeciw palności , zabezpieczenie zewnętrzne impregnatem z kolorem lub olejowanie konstrukcji olejem). Konstrukcja jest ustawiana i mocowana na podwalinach drewnianych do niecki betonowej. Podwaliny wraz z przęsłami konstrukcji są montowane do niecki ściekowej na kotwy chemiczne . Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej są skręcane śrubami ze stali nie rdzewnej i kołkowane kołkami drewnianymi z klejem

2. Tarnina śliwy ułożona jest w poziomie pod kątem w dół do przodu wypełniając szkielet konstrukcji drewnianej po której spływa solanka w obiegu zamkniętym 27 m/2 x 2 strony = 54 m/2 powierzchni tarniny w pionie po obu stronach tężni . Tarnina po wypełnieniu konstrukcji jest wystrzyżona na równą powierzchnię maszyną specjalistyczną nadając jej równą płaszczyznę z jednej i drugiej strony tężni solankowej , co gwarantuje ściekanie solanki po tarninie a nie wychlapywanie z wysokości poza ścianę tarniny.

3. Na górnej części konstrukcji nad tarniną śliwy centralnie na środku wzdłuż całej długości tężni jest zamontowane koryto główne o wymiarach 20 x 20 cm x 8 m z zaworami PE fi 22 mm. Rury z zaworami są zamontowane w bocznych ścianach koryta głównego co 100 cm . Z tego koryta po obu stronach przez rury z zaworami PE fi 22 solanka przelewa się do zamontowanych po obu stronach na krawędzi nad tarniną drewniane koryta opadowe. Koryta opadowe wykonane są z litego drewna o wymiarach 10 x 10 x 100 cm ( kantówka ) w której wzdłuż po środku jest wyfrezowany kanał 5 x 5 cm x 90 cm . W bocznych ściankach kantówki co 3 cm po frezowane są kanaliki o średnicy 2 cm przez które przelewa się solanka na tarninę i po tarninie spływa w dół do zbiornika . Korytka boczne opadowe są na konstrukcji poziomowane i zamocowane kołkami drewnianymi wkrętami ze stali nie rdzewnej .

Tężnie powinny być ogólnodostępne w okresie od kwietnia do października w godz. od 6.30 do 22.30.

Kosztorys realizacji projektu

169000 zł netto (207870 zł brutto) budowa jednej tężni

roczne utrzymanie 42966 zł

nieprzewidziane koszty ok. 20000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:

270 836,00 złProjektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Budowa ogólnodostępnej tężni jest potrzebna na terenie dzielnicy Włochy ze względu na wysokie zanieczyszczenie powietrza zarówno ze strony ruchu kołowego, niskiej emisji jak i bliskiego sąsiedztwa lotniska i potrzebę znalezienia miejsca, które będzie umożliwiało mieszkańcom korzystanie z możliwości wdychania aerozolu solnego bogatego w mikroelementy i pierwiastki istotne dla zdrowia ludzi. Ponadto, spotkania mieszkańców przy tężni służą zacieśnianiu więzi sąsiedzkich. Obecnie amfiteatr w Parku im. M.Kotańskiego jest od wielu lat nieużytkowany i stanowi niekontrolowane miejsce spotkań młodzieży.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
270 836,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • tężnia.doc