Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2020-08-03 16:43:10
Powrót do projektu

Zielone ulice Pragi Południe I

Więcej zieleni na ul. Grochowskiej i Zwycięzców

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: Ulice Pragi Południe zarządzane przez ZDM w szczególności:
Grochowska, Zwycięzców
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Dokładne lokalizacje opisane w szczegółach projektu.

Dane projektu

Skrócony opis projektu: KAMIONEK – GROCHÓW – SASKA KĘPA
Celem projektu jest oprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg oraz zwiększenie przestrzeni terenów zieleni w pasie drogowym na ulicach Pragi Południe zarządzanych przez ZDM na obszarze Kamionka, Grochowa oraz Saskiej Kępy. ul. Grochowskiej i Zwycięzców. W ramach projektu planowane jest powiększenie terenów zielonych w miejscach wyłączonych z ruchu oraz na zamiast wygrodzonych częściach chodników.
Opis projektu:
Projekt zakłada zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez nasadzenia nowych dużych drzew w poszczególnych miejscach (m. in. poprzez rozpłytowanie i/lub usunięcie nawierzchni wybrukowanej/zaasfaltowanej) tak aby ulice Pragi Południe zarządzane przez ZDM były bezpieczne i zielone - wszędzie tam gdzie tylko się da. Projekt dot. ulic zarządzanych przez ZDM na obszarze Kamionka, Grochowa oraz Saskiej Kępy. Uzupełnieniem i kontynuacją tego projektu na ulicach dzielnicowych (zarządzanych przez UD Praga Południe) jest projekt pt. "Bezpieczne i Zielone ulice Pragi Południe II" Tematy projektu: Zieleń, Drzewa, Nasadzenia, Chodniki, ZDM Szczegółowy zakres projektu:był bardziej zielone.ul. Zwycięzców

1. Nasadzenie 2 drzew o obwodach 30-35 cm na odcinku Nobla-Saska. Likwidacji ulegną 2 miejsca postojowe.

ul. Grochowska

1. Rozpytowanie Rozpłytowanie fragmentu terenu zabezpieczonego słupkami w rejonie ul. Terespolskiej. Nasadzenie 5 drzew o obwodach 30-35 cm.

2. Rozpłytowanie fragmentów terenów niewykorzystywanych do ruchu pieszych oraz parkowania na odc. Mińska – Lubelska. Nasadzenie 8 drzew o obwodach 30-35 cm.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Walka ze skutkami kryzysu klimatycznego poprzez zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej i zieleni - mała retencja, cień, filtrowanie powietrza, walka z hałasem , ...

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
ul. Zwycięzców na odcinku Nobla-Saska

1. Nasadzenie 2 drzew o obwodach 30-35 cm - 11 080 zł

2. Rozpłytowanie zatoki postojowej z odtworzeniem opaski jezdni - 10 000 zł

3. Projekt stałej organizacji ruchu - 2 000 zł

4. Przygotowanie i wdrożenie czasowej organizacji ruchu – 3 000 zł

Łącznie: 26 080 złul. Grochowska w rejonie ul. Terespolskiej (chodnik po północnej stronie na wysokości Sinfonia Varsovia)

1. Rozpytowanie fragmentu terenu zabezpieczonego słupkami - 50 000 zł

2. Nasadzenie 5 drzew o obwodach 30-35 cm. - 27 700 zł

3. Projekt stałej organizacji ruchu - 5 000 zł

4. Przygotowanie i wdrożenie czasowej organizacji ruchu – 5 000 zł

Łącznie: 87 700 złul. Grochowska na odc. Mińska-Lubelska (wyspa u wylotu Mińskiej + chodnik po stronie południowej na wschód od Lubelskiej)

1. Nasadzenie 8 drzew o obwodach 30-35 cm - 44 325 zł

2. Rozpłytowanie fragmentów terenów niewykorzystywanych do ruchu pieszych na odc. Mińska – Lubelska - 50 000 zł

3. Projekt stałej organizacji ruchu - 5 000 zł

4. Przygotowanie i wdrożenie czasowej organizacji ruchu – 5 000 zł

Łącznie: 104 325 złDokładne lokalizacje rozpłytowań i nasadzeń mogą ulec zmianie w wyniku uzgadniania szczegółowych rozwiązań podczas realizacji.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
218 105,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Szucha--przed-po-1-751x1000-2.jpg
 • IMG_2374.jpg
 • przyklad_sinfonia_varsovia.png