Wydział Kultury dla Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2020-04-15 13:30:41
Powrót do projektu

Bezpłatna wypożyczalnia zabawek i pomocy Montessori

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wypożyczalnia pomocy Montessori zostanie umiejscowiona w Wypożyczalni dla Dorosłych, Dzieci i Młodzieży nr 119 przy ul. Pełczyńskiego 28C
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada stworzenie w Bibliotece przy ul. Pełczyńskiego 28C bezpłatnej wypożyczalni zabawek i pomocy Montessori dla dzieci od 3 do 10 roku życia oraz przeprowadzenia warsztatów dla mieszkańców przybliżających pedagogikę Marii Montessori.
Opis projektu:
Projekt zakłada stworzenie w Wypożyczalnia dla Dorosłych, Dzieci i Młodzieży nr 119 przy ul. Pełczyńskiego 28C bezpłatnej wypożyczalni zabawek i pomocy Montessori. W ramach projektu zostaną zakupione pomoce Montessori skierowane do dzieci od 3 do 10 roku życia. Każda rodzina będzie mogła wypożyczyć jedną pomoc na 2 do 4 tygodni (dokładne zasady funkcjonowania wypożyczalni zostaną ustalone na etapie realizacji projektu). Pracownicy biblioteki będą sprawdzać kompletność wypożyczanej pomocy przy jej wypożyczeniu i oddaniu.Etapy realizacji projektu:

1. Zakupienie pomocy Montessori oraz regałów do ich przechowywania (zakupione regały będą zgodne z wizualnymi i technicznymi wymaganiami placówki). W przypadku potrzeb zostaną zakupione również pudełka, akcesoria do przechowywania pomocy itp.

2. Opisanie co dana pomoc zawiera (żeby materiały były wypożyczane i oddawane kompletne) wraz z krótkim opisem jak korzystać z pomocy w domu.

3. Przygotowanie systemu wypożyczania pomocy wraz z wprowadzeniem ich do Systemu Bibliotecznego MATEUSZ. Proponuję aby każde dziecko mogło wypożyczyć jedną pomoc na raz na okres od dwóch do czterech tygodni (do ustalenia). Jeżeli rodzina ma dwójkę dzieci, maksymalnie może ona wypożyczyć dwie pomoce. Dzięki temu więcej młodych mieszkańców będzie mogło skorzystać z wypożyczalni.

4. Otwarcie wypożyczalni – bezpłatne wypożyczanie pomocy w godzinach otwarcia biblioteki na Pełczyńskiego.

W ramach projektu zostaną zakupione pomoce, które będą wspierały edukację sensoryczną, matematyczną, językową, przyrodniczą, umiejętności praktyczne, geografię i inne.

Mieszkańcy mogą korzystać z wypożyczalni w godzinach otwarcia biblioteki. Pomoce zostaną zakupione po konsultacjach z ekspertem – przygotuje on listę pomocy do zakupienia. Niektóre pomoce zostaną kupione w kilku egzemplarzach. W porozumieniu z ekspertem zostaną również przygotowane krótkie opisy jak korzystać z pomocy w domu.

W ramach projektu odbędą się również warsztaty z ekspertem dot. pedagogiki Montessori. Będzie to 10 spotkań po 2 h mających na celu przybliżenie pedagogiki Marii Montessori – wykorzystanie jej w życiu codziennym. Warsztaty będą przeznaczone dla osób dorosłych, a w niektórych spotkaniach będą mogły wziąć udział całe rodziny (również dzieci). Przykładowa tematyka:

- Maria Montessori - koncepcja dziecka i wychowania;

- Jak uczy się mózg dziecka?

- Przygotowane otoczenie – co można zrobić w domu;

- Swoboda i samodzielność;

- Rola nauczyciela montessoriańskiego;

- Prezentacja wybranych pomocy;

- Montessori w Twoim domu.

Na warsztaty będą obowiązywały zapisy telefoniczne. Będzie decydowała kolejność zgłoszeń.Budżet stanowi załącznik do projektu oraz jest umieszczony poniżej:

pozycje w budżecie kwota

zakup pomocy Montessori 36 000 zł

przygotowanie systemu wypożyczeń 3 000 zł

regały, pudełka, materiały do przechowywania pomocy, itp. oraz montaż 7 000 zł

konserwacja pomocy 3 000 zł

promocja 2 000 zł

inne 2 000 zł

konsultacje z ekspertem i warsztaty 7 000 zł

SUMA: 60 000 zł

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
- W dzisiejszych czasach nasze domy są przepełnione zabawkami, które dziecko dostaje na różne okazje. Dzięki stworzeniu wypożyczalni rodzina może wymiennie korzystać z różnych zabawek i pomocy wysokiej jakości;

- Bezpłatny dostęp dla każdego dziecka do edukacyjnych pomocy wysokiej jakości. Pomoce Montessori są stosunkowo drogie, tu każdy będzie miał do nich dostęp za darmo;

- Możliwość przetestowania nowych pomocy i zabawek, sprawdzenia zainteresowań dziecka, rozbudzanie ich pasji;

- Wspieranie rozwoju tak, aby dzieci mogły uczyć się samodzielnie, praca w skupieniu;

- Wypożyczalnia tworzy warunki do nauki i zabawy w domu, ale również na miejscu w bibliotece;

- Rozwijanie kreatywności poprzez inspirujące zabawy z wykorzystaniem różnego typu estetycznych i ciekawych materiałów edukacyjnych;

- Możliwość przyswajania wiedzy we własnym tempie, co pozwala uniknąć stresu, niezdrowej rywalizacji i podziałów wewnątrz grupy.

- Poszerzanie wiedzy rodziców na temat alternatywnej metody edukacji.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • pomoc społeczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
zakup pomocy Montessori 36 000 zł

przygotowanie systemu wypożyczeń 3 000 zł

regały, pudełka, materiały do przechowywania pomocy, itp. oraz montaż 7 000 zł

konserwacja pomocy 3 000 zł

promocja 2 000 zł

inne 2 000 zł

konsultacje z ekspertem i warsztaty 7 000 zł

SUMA: 60 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
60 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Budżet - wypożyczalnia zabawek i pomocy Montessori.xlsx