Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola - zmiany z 2020-04-22 08:11:53
Powrót do projektu

Przyjemniej przy Płockiej - zielono i czysto

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Płocka na wysokości nr 43

Obręb 60314

Nr działki 68/4 (B)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Teren przed m.in sklepem Zajączek i piekarnią Grzybki.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt dotyczy pasa zieleni usytuowanego przy ul. Płockiej przy przystanku Płocka Szpital vis a vis SP nr 63 i ma na celu podniesienie walorów estetycznych i praktycznych tego miejsca.
Opis projektu:
Realizacja założenia projektu jakim jest poprawa wyglądu i użyteczności tego miejsca obejmuje:

- rewitalizację istniejącego trawnika, wyrównanie i uzupełnienie ubytków - ok. 8 000zl

- ułożenie żwirowej alejki w miejscu wydeptanym przez pieszych - ok. 5 000 zł

- ustawienie dwóch ławek parkowych - ok. 4 000 zł

- usunięcie pozostałości po targowisku czyli namalowanych białych linii na chodniku - ok. 1500zł

- ustawienie stojaka rowerowego - ok. 4000 zł

- nasadzenia nowych drzew i krzewów i zadbanie o już rosnące - ok. 10 000zł.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Obecnie istniejącą w tym miejscu zieleń i infrastuktura są znacznie zaniedbane i nieestetyczne. Nie sprzyjają mieszkańcom w takim stopniu, na jaki jest zapotrzebowanie. Teren ten zamieszkuje wiele starszych osób, a jak wiadomo dla seniorów każda ławka ma znaczenie. Osoby te rzadko się spieszą i lubią zwyczajnie posiedzieć na dworze i cieszyć się otaczającą zielenią. I to zwłaszcza przez wzgląd na starsze osoby należy zadbać o piękno lokalnych podwórek i wspólnej przestrzeni zielonej. W punktach usługowych przy placu można zakupić pyszne pieczywo, ciastka czy lody, ale trzeba je jeść na stojąco, ponieważ w pobliżu nie ma żadnej ławki, za wyjątkiem tej pod wiatą przystanku autobusowego.

Miejsce, którego dotyczy projekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wybudowanej i lada chwila uruchamianej stacji metra, co spowoduje wzrost przechodniów. Niestety wygląd placu bardzo kontrastuje z odbudowywaną właśnie i piękniejącą ul. Górczewską.

Ulice Płocka i Górczewska są dość ruchliwe, a ciągły ruch samochodowy podnosi poziom zanieczyszczenia powietrza i niekorzystnie wpływa na zdrowie mieszkańców. W okolicy proponowanego miejsca projektu znajdują się szkoła podstawowa i przedszkole, a jak wiadomo zanieczyszczone powietrze jest bardzo szkodliwe dla małych dzieci. Nasadzenie nowych drzew i roślin absorbujących zanieczyszczenia pozwoli choć w małym stopniu na ochronę zdrowia mieszkańców.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • pasażerowie komunik miejskiej

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. Oczyszczenie chodnika – 1 180,00 zł

2. Prace ogrodnicze – 62 300,00 zł

3. Ławki parkowe z oparciem – 5 400,00 zł

4. Stojak rowerowy z utwardzeniem gruntu – 1 600,00 zł

5. Tablica z logo budżetu obywatelskiego – 1 000,00 zł

6. Projekt zagospodarowania – 4 000,00 zł

Szacunkowy koszt projektu wynosi – 75 480,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 50 000
75 480,00 zł

Dokumenty

Załączniki