Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe - zmiany z 2020-06-18 10:18:58
Powrót do projektu

Ratujemy rzeźby plenerowe na Gocławiu, Grochowie i Saskiej Kępie

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
• rzeźba na wysokości ul. 21 PP Dzieci Warszawy 1 / ul. Witoszyńskiego 1 – nr działki 23, obręb 30603; • rzeźba w głębi skrzyżowania ul. gen. T. Bora-Komorowskiego i ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” (na wysokości ul. Salamandry) – nr działki 39, obręb 30605;

• 2 rzeźby usytuowane w pobliżu budynku przy al. Stanów Zjednoczonych 26A - nr działki 1, obręb 30120):Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt przewiduje oczyszczenie i wyeksponowanie 4 3 rzeźb z terenu Gocławia oraz Saskiej Kępy oraz opublikowanie informacji o ok. 50 pozostałych rzeźbach znajdujących się na terenie Pragi-Południe wraz z naniesieniem obiektów na mapę m. st. Warszawy.
Opis projektu: Oczyszczenie z brudu, osadów i wandalizmów, a następnie wyeksponowanie 4
Wyeksponowanie 3 poniższych rzeźb:Gocław (nazwy robocze; właściwe tytuły, autorzy rzeźb i czas powstania – nieznane): • „Skrzydła” na wysokości ul. 21 PP Dzieci Warszawy 1 / ul. Witoszyńskiego 1 – nr działki 23, obręb 30603;

• „Gołąb”, w głębi skrzyżowania ul. gen. T. Bora-Komorowskiego i ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” (na wysokości ul. Salamandry) – nr działki 39, obręb 30605;Saska Kępa (rzeźby usytuowane w pobliżu budynku przy al. Stanów Zjednoczonych 26A - nr działki 1, obręb 30120):

• marmurowa rzeźba „Matka Ziemia” (stojąca) autorstwa Ryszarda Wojciechowskiego z 1979 roku;

• marmurowa rzeźba bez ustalonego tytułu (leżąca) autorstwa Ewy Pietras z 1980 roku. Przesunięcie rzeźb zostanie skonsultowane z architektem krajobrazu.Celem jest dobre wyeksponowanie rzeźb i ustawienie ich w godnym otoczeniu – nie mogą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzeń czy reklam, ani bezpośrednio pod drzewami. Należy przy tym podkreślić, że przeniesienia obiektów warto dokonać w ich najbliższej okolicy, np. w przypadku gocławskiej rzeźby przedstawiającej Skrzydła, mogłaby ona stanąć na terenie zielonym przy wjeździe z ul. Meissnera w ul. Witoszyńskiego.

Przy każdej z rzeźb pojawi się tabliczka z tytułem pracy, imieniem i nazwiskiem autora oraz datą powstania rzeźby. Informacje zostaną zweryfikowane z historykiem sztuki oraz z konserwatorem zabytków. Ponadto tam gdzie będzie to możliwe, rzeźby staną na niewielkich nasypach, co dodatkowo zwiększy ich widoczność, przez co także częściowo zabezpieczy przed aktami wandalizmu.

Dodatkowo, projekt zakłada zgromadzenie i publikację informacji o ok. 50 pozostałych rzeźbach rozsianych na terenach Pragi-Południe (okolice m.in. następujących ulic: Szaserów, Osowska, Ateńska, Saska, Międzynarodowa, Al. Stanów Zjednoczonych, Ostrobramska, Waszyngtona, Os. Młodych, Os. Gocław). Spis obejmie informacje takie jak: imię i nazwisko autora, tytuł i rok powstania dzieła, użyty materiał, wymiary, stan zachowania, krótki opis, dokładna lokalizacja oraz aktualny właściciel obiektu i terenu. Każdej pracy przypisane zostaną wytyczne konserwatorskie/rewitalizacyjne. Ponadto każda z rzeźb zostanie sfotografowana.Obiekty zostaną także dodane do mapy m. st. Warszawy na stronie http://mapa.um.warszawa.pl (w zakładce „Warszawa dzisiaj” zostanie dodana opcja „Rzeźby plenerowe”. Wykorzystane zostaną dane zgromadzone już przez historyków sztuki, autorów publikacji na temat rzeźb, opracowania dostępne w urzędach (do weryfikacji np. w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków – „karty inwentaryzacyjne” oraz w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe – „inwentaryzacja rzeźb”). Dane zawarte w opracowaniu (w szczególności dotyczące tytułów i autorów prac) zostaną skonsultowane z autorami rzeźb. Opracowanie (spis rzeźb wraz z ich danymi + fotografie) zostanie opublikowane na licencji CC-BY-SA 4.0 w pliku PDF na stronie Urzędu Dzielnica Praga-Południe w zakładce „Informacje o Pradze-Południe” - https://www.pragapld.waw.pl/informacje-o-pradze-poludnie – dzięki temu informacje będą mogły łatwo posłużyć w przyszłości dla autorów np. szlaku tematycznego, opracowania naukowego czy też publikacji popularyzującej temat rzeźb wśród mieszkańców i turystów.

Budżet na 2021: - Oczyszczenie rzeźb – 4 000 zł - Zabezpieczenie podstaw, uporządkowanie terenu – 4 000 zł - Konsultacja z architektem krajobrazu – 1500 zł - Przesunięcie rzeźb – 10

- Zagospodarowanie terenu wokół rzeźb – 12 000 zł

- Tabliczki opisowe (format A4) – 4 3 x 1000 500 zł – 4 000 1 500

- Zebranie i opracowanie danych dot. rzeźb i dokumentacja fotograficzna, konsultacja z architektem krajobrazu 6 8 000 zł

Całkowity koszt projektu: ok. 29 21 500 zł
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Wymienione rzeźby plenerowe od lat pozostają zaniedbane, nierzadko wręcz straszą lub są zupełnie niezauważalne i nie mogą doczekać się należytej opieki. Przywrócenie ich mieszkańcom wpłynie nie tylko na estetykę przestrzeni publicznej, ale i przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności miejsca stanowiąc o jego oryginalnym charakterze.Należy mieć świadomość, że wspomniane rzeźby są w naszym otoczeniu niemal od pół wieku (powstały głównie w latach 70. XX stulecia w ramach plenerów rzeźbiarskich). Ich autorami często są osoby, które w późniejszym okresie stały się wyróżniającymi artystami. Symboliką niekiedy nawiązują do pierwotnego charakteru terenów, na jakich się znajdują, jak w przypadku Gocławia, który pierwotnie pełnił funkcję lotniska.Zachowane prace stanowią część unikalnego dziedzictwa, które wyróżnia naszą dzielnicę i powinno być powodem do dumy. Stanie się tak jedynie, gdy o to dziedzictwo zadbamy – przywrócimy mu tytuły, przypomnimy ich autorów, a także doprowadzimy do stanu na jaki zasługują. Realizacja projektu z budżetu obywatelskiego na pewno zostanie doceniona przez mieszkańców, tak jak stało się to w przypadku rzeźb na Witolinie (http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/154/n/12364 ).Projekt należy więc traktować jako kolejny element działań mieszkańców na rzecz rzeźb plenerowych rozsianych w całej dzielnicy. W ostatnich latach mieszkańcy zwrócili uwagę na rzeźby przy Międzynarodowej (https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/14426 ) oraz przy Ostrobramskiej (https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/4471 ). Podobnie działo się w innych dzielnicach, np. na Ursynowie (https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10504) czy na Bielanach (https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11500 ). W kolejnych latach możliwe jest utworzenie projektów obejmujących kolejne prace na terenie dzielnicy i np. stworzenie szlaku tematycznego lub wydanie publikacji.Należy zwrócić uwagę na fakt, że temat wyjątkowej wartości, a wręcz konieczności ratowania rzeźb plenerowych wielokrotnie pojawiał się w licznych głosach podejmowanych przez mieszkańców i różne instytucje. Warto przytoczyć choćby kilka z nich:

- artykuł „Humanizacja przestrzeni miejskiej. Rzeźba plenerowa w Warszawie w latach 70. XX wieku” autorstwa dr Katarzyny Chrudzimskiej-Uhery zawarty w publikacji pokonferencyjnej pt. „Rzeźba w architekturze”

- artykuł w portalu „Saska Kępa z pasją”: https://www.saskakepa.waw.pl/saska-kepa/szlak-zapomnianych-rzezb

- artykuł "Ukryte rzeźby wzbudziły zainteresowanie" - "Saska Kępa. Periodyk Mieszkańców Warszawy", nr 4 (17), Październik 2014

- spacer „4 x rzeźba – rzeźba między blokami” zrealizowany przez Muzeum Warszawy w 2014 roku

- wniosek Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy ws. konieczności opieki nad rzeźbami plenerowymi: http://www.kepa.waw.pl/interpelacje/2015_interpelacje_i_pisma_i_odpowiedzi/201506_rzezby_plenerowe_pismo.pdfZadbajmy więc wspólnie o piękno naszej przestrzeni!

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Zagospodarowanie terenu wokół rzeźb – 12 000 zł

Wykonanie tabliczek informacyjnych – 1 500 zł

Wykonanie inwentaryzacji rzeźb ustawionych na terenie Dzielnicy Praga – Południe – 8 000 zł

Razem: 21 500 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 29
21 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Golab_tytul_nieznany.JPG_tytul_nieznany.JPG
 • Tytul_nieznany.JPG
 • Matka_Ziemia.JPG