Koordynator w Dzielnicy Praga-Południe - zmiany z 2020-08-13 15:48:15
Powrót do projektu

Praga-Południe walczy ze smogiem. Sadzimy 500 szt. drzew zimozielonych.

status: Trwa ocenaDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Tereny będące własnością lub we władaniu Warszawy, w dzielnicy Praga-Południe.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt polega na posadzeniu 500 szt. drzew zimozielonych.

Przy doborze należy wziąć ryzyko nie przyjęcia się rośliny, wielkość dojrzałego drzewa oraz szybkość wzrostu.
Opis projektu:
Projekt polega na posadzeniu 500 szt. drzew zimozielonych.

Proponowane rośliny

cis pospolity (Taxus baccata), jałowiec chiński (Juniperus chinensis) pozytywnie oceniony przez chińskich naukowców w Pekinie. Dużą wartość przedstawiają jeszcze żywotnik olbrzymi (Thuja plicata), daglezja zielona (Pseudotsuga menziesi), sosna czarna (Pinus nigra),) i świerk kłujący (Picea pungens).

Przy doborze należy wziąć ryzyko nie przyjęcia się rośliny, wielkość dojrzałego drzewa oraz szybkość wzrostu.Szacowany koszt

Posadzenie drzewa o wys. 2-5-3,0 m (w zależności od gatunku) 500 szt. x 1500 zł = 750 000 zł

Roczna pielęgnacja 500 szt. x 180 zł = 90 000 zł
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Zanieczyszczenie powietrza jest ogromnym problemem w większości dużych miast na świecie. W Polsce smog jest w ostatnim czasie słusznie mocno nagłaśniany. Problem ten nie powstał jednak wczoraj, ale jest efektem wieloletnich zaniedbań w sieciach energetycznych, infrastrukturalnych, budowlanych i trenów zieleni.

Smog zimą występuje dużo częściej niż latem, a wpływ na to ma nie tylko ogrzewanie mieszkań, ale również niekorzystne czynniki pogodowe w tym okresie (duża liczba dni bezwietrznych) oraz niska aktywność roślin w oczyszczaniu powietrza.Drzewa i krzewy usuwają nadmiar szkodliwych gazów z powietrza głównie poprzez ich absorbcję aparatami szparkowymi. W procesie fotosyntezy przez szparki pobierany jest przede wszystkim CO2, ale do liści dostają się również inne gazy jak SO2, CO, NO2, O3, które w przestrzeniach międzykomórkowych liścia łączą się z wodą tworząc kwasy i inne związki chemiczne. Część tych pierwiastków (najczęściej S i N) w warunkach niedoborów pokarmowych jest wykorzystywana w procesach metabolicznych roślin. Większość zanieczyszczeń stałych w postaci pyłu zawieszonego (PM10 – cząstki stałe o średnicy do 10 mikronów) osadza się na liściach, igłach, gałązkach, następnie jest zmywana z tych części roślin przez opady lub jesienią dostaje się do gleby wraz z opadającymi liśćmi. Rośliny mogą więc być skutecznym ogniwem w walce ze smogiem.Według licznych badań prowadzonych w tym zakresie w różnych ośrodkach naukowych zieleń parkowa o powierzchni 1 ha pochłania średnio do 8 kg CO2 w ciągu godziny. Sto dojrzałych drzew usuwa do 460 kg zanieczyszczeń rocznie, w tym 136 kg pyłów zawieszanych.Należy zwrócić uwagę, że w Polsce okres wegetacji jest krótki i wynosi około 6 miesięcy od kwietnia do października, problem smogu narasta natomiast w miesiącach listopad – luty. Dlatego trzeba też brać pod uwagę rośliny zimozielone, cis pospolity (Taxus baccata), jałowiec chiński (Juniperus chinensis) pozytywnie oceniony przez chińskich naukowców w Pekinie. Dużą wartość przedstawiają jeszcze żywotnik olbrzymi (Thuja plicata), daglezja zielona (Pseudotsuga menziesi), sosna czarna (Pinus nigra),) i świerk kłujący (Picea pungens).

Drzewa zimozielone wykazują większą efektywność w usuwaniu zanieczyszczeń ponieważ dłuższy jest okres aktywności ulistnienia.

Źródło https://zszp.pl/roslina/zielono-wkolo/smog/

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacowany koszt:

Wysokość drzew iglastych 2-5-3,0 m (w zależności od gatunku) - 500 szt. x 1500 zł = 750 000 zł

Roczna pielęgnacja 500 szt. x 180 zł = 90 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
840 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • cis pospolity.jpg
 • daglezja-jedlica-zielona-pseudotsuga-menziesii.jpg
 • sosna-czarna-pinus-nigra-select-.jpg
 • świerk-kłujący-1024x768.jpg
 • zywotnik_olbrzymi.jpg