Użytkownik usunięty - zmiany z 2020-04-14 10:10:09
Powrót do projektu

Bezpieczna droga do szkoły - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych od ulicy Katiuszy do SP217doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Paderewskiego i wyznaczenie nowego przejścia Kordiana-Paderewskiego

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulica Paderewskiego
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
ulica Paderewskeigo na odcinku ulica Katiuszy - ulica Zawodowa

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt polega na poprawie bezpieczeństwa przejść dla pieszych w ciągu ulicy Paderewskiego na odcinku od ulicy Katiuszy do SP217.
Opis projektu:
Projekt ma na celu budowę infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo i doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniach ulic: Paderewskiego i Katiuszy (1 przejście), Paderewskiego i Pielgrzymów (1 przejście) i Paderewskiego i Kordiana (2 przejścia).
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W chwili obecnej istniejące przejścia dla pieszych są w słabym stopniu doświetlone i nie gwarantują odpowiedniego bezpieczeństwa dla dzieci, uczniów szkoły SP217 w drodze do i ze szkoły. Zasadne jest aby w jak najszybszym czasie podjąć odpowiednie działania aby cała ulica Paderewskiego miała przejścia dla pieszych spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. Paderewskiego/Katiuszy 1 przejście

Paderewskiego/Pielgrzymów 1 przejście

Paderewskiego/Kordiana 2 przejścia

Szacunkowa wycena za wykonawstwo 71 000,00 brutto.

2. Dodatkowe przejścia na ul. Kordiana przy Paderewskiego w zakresie dzielnicy 50 000,00 zł razem z dokumentacją.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
121 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki