Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2020-06-23 15:08:55
Powrót do projektu

Uniwersytet Dziecięcy w Wawrze

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
WypożyczalniaNr 26 na ul. Błękitnej 32
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
WypożyczalniaNr 26 na ul. Błękitnej 32

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Zajęcia edukacyjne w formie rodzinnych pokazów naukowych, warsztatów, wykładów, wycieczek terenowych, prowadzone przez naukowców-pasjonatów, badaczy, ekspertów mające na celu przybliżenie, zapoznanie i zainteresowanie daną dyscypliną naukową w sposób atrakcyjny i angażujący dla odbiorców.
Opis projektu:
Uniwersytet Dziecięcy to szereg różnorodnych zajęć (rodzinne pokazy, wykłady, warsztaty, wycieczki terenowe) prowadzonych przez naukowców, badaczy, ekspertów w danej dziedzinie, których celem jest, zainteresowanie, zapoznanie i ukazanie tej dziedziny w atrakcyjny i angażujący sposób. Podczas zajęć uczestnicy nabywają ważne umiejętności takie jak: samodzielne myślenie projektowe i analityczne, zdolność przewidywania wyników czy wyciąganie wniosków z uzyskanych informacji.

Kontynuowanie w Wawrze stałej możliwości rozwoju tych umiejętności wykazuje najlepsze rezultaty.

Pomysł polega na zorganizowaniu w pomieszczeniach placówek edukacyjnych i kulturalnych Wawra oraz w terenie zielonym ciekawych warsztatów, wycieczek i pokazów naukowych w wyżej opisanej formule.

Prezentowane dziedziny: nauki ścisłe i szeroko pojęte przyrodnicze, technologia, ekonomia, nauki humanistyczne.

Zajęcia będą adresowane do dzieci ze szkoły podstawowej, mieszkających na terenie Wawra, w podziałach na grupy wiekowe. Udział nieodpłatny, w kolejności zgłoszeń.

Liczba godzin zajęciowych do przeprowadzenia: 120 (w zależności od skali i powtarzalności tematów). Rodzaje zajęć, ich proporcje i czas trwania: do ustalenia na etapie projektu szczegółowego.

W założonej kwocie: honoraria, promocja, organizacja, rekrutacja, materiały i pomoce, opieka, sprzątanie, tłumaczenie pokazów na język migowy.

Podział na grupy wiekowe kl. 1-3, 4-5 i 6-7;

Projekt zakłada przeprowadzenie 20 pokazów (60 min 1 pokaz) każdy po 1000 zł (kwota uwzględnia honoraria, sprzęt, pomoce, sprzątanie, materiały) w każdym pokazie będzie mogło wziąć udział 50 osób;

W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 100 warsztatów tematycznych (60 min 1 warsztat) z podziałem na grupy wiekowe koszt 1 warsztatu to 430 zł (kwota uwzględnia honoraria, sprzęt, pomoce, sprzątanie, materiały)

Projekt będzie realizowany przez cały 2021 rok

Kosztorys:

pokaz/wykład 20 1000 20000

warsztat 100 430 43000

tłumaczenie na język migowy 20 300 6000

Promocja, rekrutacja 2000

20000 43000 6000 2000 71000

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Obserwujemy ogromne zapotrzebowanie z jednoczesnym zainteresowaniem na wyżej wymienione działania edukacyjne. Projekt będzie osiągał najlepsze rezultaty, jeśli będzie w dalszym ciągu kontynuowany w dzielnicy Wawer.Z wyników testowych szkół wynika, że na polu edukacji publicznej w dalszym jest jeszcze mnóstwo do zrobienia. Baza pomieszczeń w placówkach należących do dzielnicy, które mogłyby zostać wykorzystane na tego rodzaju działalność jest wystarczająca i stale rozbudowywana.

Projekt uwzględnia osoby niesłyszące i niedosłyszące (pokazy) co zwiększa jakość ich funkcjonowania w społeczeństwie. W szkołach (nie dotyczy to tylko PP) nie jest powszechną praktyką uczenie dzieci przedmiotów przyrodniczych metodą doświadczalną i terenową. Problemy współczesnej technologii, życia społecznego czy edukacji ekonomicznej są w programach i praktyce nauczania słabo reprezentowane. Przedstawiony projekt ma za zadanie uzupełnić te luki, szczególnie w przypadku dzieci z mniej zasobnych rodzin. Pokazy naukowe są formułą, która angażuje do wspólnego spędzania czasu całe rodziny i stanowi świetna okazję do doświadczenia nauki.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Kosztorys:

pokaz/wykład 20x1000 = 20000

warsztat 100x 430= 43000

tłumaczenie na język migowy 20x 300= 6000

Promocja, rekrutacja 2000

20000+ 43000+ 6000+ 2000= 71000

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
71 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki