Wydział Inwestycji i Remontów dla Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2020-06-23 17:18:59
Powrót do projektu

Bezpieczne przejścia dla pieszych

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: 42 przejścia
26 przejść dla pieszych na 30 18 ulicach
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Na Mokotowie jest wiele niebezpiecznych przejść dla pieszych. Brakuje na nich azyli, wyniesień do poziomu chodnika lub odpowiedniej widoczności. Chcę to zmienić, aby przechodzenie przez ulicę stało się bardziej bezpieczne i wygodne. Projekt polega na budowie udogodnień, które sprawią, że będzie łatwiej poruszać się pieszo po ulicach.
Opis projektu:
Projekt polega na poprawie bezpieczeństwa na 42 26 przejściach dla pieszych :na 18 ulicach

1. na ul. Wiśniowej przed technikum - wyniesienie przejścia do poziomu chodników i zabezpieczenie ich przed nielegalnym parkowaniem, 2. Kazimierzowska 45 (przed przedszkolem) - wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych wraz z wyspą między pasami ruchu, 3. Kazimierzowska / Dąbrowskiego - zamiana skrzyżowania na mini-rondo i zabezpieczenie chodników przed nielegalnym parkowaniem, 4. Nałęczowska / Zdrojowa - likwidacja nielegalnej zatoki postojowej znajdującej się bezpośrednio przed przejściem dla pieszych i zabezpieczenie przejścia przed nielegalnym parkowaniem, 5. Cieszyńska 8 (przed szkołą) - wyniesienie przejścia dla pieszych do poziomu chodnika i fizyczne uniemożliwienie parkowania w odległości 10 metrów od przejścia dla pieszych, 6. i 7. Parkowanie 10 metrów przed i za przejściem zostanie wyeliminowane poprzez zamianę chodnika na zieleńce z niską roślinnością (jak po drugiej stronie ulicy) oraz ustawienie dodatkowych słupków blokujących. Nie ulegną likwidacji żadne miejsca postojowe zgodne z obowiązującymi przepisami.

2. i 3. Woronicza / Spartańska (dwa przejścia) - budowa azyli na przejściach poprzez zmniejszenie szerokości liczby pasów ruchu zgodnie z wynikami Audytu bezpieczeństwa przejść dla pieszych na Mokotowie wykonana na zlecenie ZDM, w którym te przejścia oceniono na 0 punktów na 5, 8. Należy zawęzić przekrój jezdni do 2 pasów ruchu na długości ok. 200 metrów poprzez zmianę oznakowanie pionowego i poziomego oraz wybudowanie 4 azyli przy istniejących przejściach dla pieszych: przez ul. J. P. Woronicza przy ul. Spartańskiej (2 azyle) oraz przez ul. J. P. Woronicza przy Woronicza 29 (2 azyle). Nie zostanie wyznaczone dodatkowe przejście dla pieszych przez ul. J. P. Woronicza po wschodniej stronie ul. Spartańskiej. Żadne miejsce postojowe nie ulegnie likwidacji.

4. Konduktorska 3a - zabezpieczenie przejścia dla pieszych przed nielegalnym parkowaniem w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia, 9. . Konieczna jest budowa na jezdni wyspy w krawężnikach (na długości 10 m. przed przejściem) ze słupkami blokującymi po północnej stronie ulicy, która zawęzi przekrój jezdni do 4 metrów oraz ustawienie słupków blikujących po południowej stronie ulicy w odległości 5 m. od przejścia.

5. Gierymskiego / Braci Pillatich - wyniesienie skrzyżowania do poziomu chodników i zabezpieczenie skrzyżowania przed nielegalnym parkowaniem w odległości 10 metrów od tarczy skrzyżowania, 10. skrzyżowania. Skrzyżowanie oraz chodniki w odległości do 10 m. od skrzyżowania zostaną wygrodzone słupkami przeszkodowymi typu syrenka współczesna. Konieczne będzie przesunięcie istniejącej koperty dla pojazdów inwalidzkich. Konieczna będzie likwidacja części zatoki postojowej po wschodniej stronie ul. Gierymskiego na północ od ul. Braci Pillatich. Likwidacja wszystkich miejsc postojowych na skrzyżowaniu i 10 m. od niego.

6. Modzelewskiego 71 (przed biblioteką) - wyniesienie przejścia do poziomu chodnika i zabezpieczenie przejścia oraz chodnika przed biblioteką przed nielegalnym parkowaniem, 11. i 12. Pułku AK Baszta 3 (dwa przejścia przed szkołą) - zabezpieczenie przejść dla pieszych przed nielegalnym parkowaniem poprzez ustawienie słupków na powierzchni wyłączonej z ruchu, 13. Konieczne jest wybudowanie na jezdni wysp w krawężnikach (za i przed przejściem) ze słupkami blokującymi dla potrzeb zawężenia jezdni do 5,5 metra. Ustawione zostaną również słupki blokujące w rejonie przejścia i 10 metrów od niego po wschodniej stronie ulicy. W tym celu konieczne jest poszerzenie chodnika po wschodniej stronie ulicy. Konieczne jest dodatkowo poszerzenie chodnika po wschodniej stronie ul. Modzelewskiego na odcinku od przedmiotowego przejścia aż do ul. Malczewskiego, likwidacja 39 istniejących bab betonowych oraz montaż na poszerzonym chodniku słupków syrenka współczesna. Zlikwidowane zostaną miejsca postojowe w obrębie skrzyżowania i przejścia dla pieszych oraz 10 m. od nich.

7. Bytnara / Joliot-Curie - zabezpieczenie przejścia przed nielegalnym parkowaniem na 10 metrów przed nim poprzez ustawienie słupków, 14.-16słupków. Ustawienie ok. 38 słupków typu syrenka współczesna w rejonie całego skrzyżowania. Likwidacji ulegną wszystkie miejsca w których parkują samochody na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych oraz 10 m. od nich.

8.-10. Bytnara / Tagore (trzy przejścia) - zabezpieczenie przejścia przed nielegalnym parkowaniem na 10 metrów przed nim poprzez ustawienie słupków, 17słupków. Konieczna likwidacja części zatoki postojowej (6 metrów) po północnej stronie ul. J. Bytnara „Rudego” na zachód od ul. R. Tagore i zamiana jej na chodnik. W zapłytowanej części zatoki zostaną ustawione 3 stojaki rowerowe. Konieczne jest zwężenie istniejącego przejścia dla pieszych przez ul. J. Bytnara „Rudego” na wschód od ul. R. Tagore do 3 metrów. Cały rejon skrzyżowania i przejścia dla pieszych oraz teren w odległości 10 m. od nich zostanie wygrodzony słupkami blokującymi syrenka współczesna (ok. 75 sztuk) w celu wyeliminowania parkowania. Konieczna wymiana istniejących słupków biało-czerwonych na syrenki.

11. Bytnara 23a - zabezpieczenie przejścia przed nielegalnym parkowaniem na 10 metrów przed nim poprzez ustawienie słupków. Konieczne ustawienie słupków, 18.-20ok. 70 słupków typu syrenka współczesna w rejonie całego skrzyżowania ul. Janka Bytnara „Rudego” z ul. Marzanny i Baboszewską oraz 10 m. od nich w celu likwidacji parkowania.

12.-14. Etiudy Rewolucyjnej / Żuławskiego (trzy przejścia) - zabezpieczenie przejścia przed nielegalnym parkowaniem na 10 metrów przed nim poprzez ustawienie słupków, 21. Bełdan 8 - wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych wyniesionego do poziomu chodników na wysokości przystanku autobusowego przy Modzelewskiego oraz zabezpieczenie przejścia dla pieszych przed nielegalnym parkowaniem w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia (na potrzeby projektu zostały wykonane badania wielkości ruchu pieszego, które pokazały, że przechodzi tamtędy przez jezdnię ponad 100 osób między godziną 17:00 a 18:00), 22. Konieczne jest ustawienie ok. 60 słupków typu syrenka współczesna w rejonie całego skrzyżowania i 10 m. od niego

15. Orzycka 1 (przejście po zachodniej stronie ul. Bełdan) - zabezpieczenie przejścia przed nielegalnym parkowaniem w odległości mniejszej niż 10 metrów, 23. Orzycka 25 - wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych wyniesionego do poziomu chodników oraz zabezpieczenie tego przejścia przed nielegalnym parkowaniem w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia, 24. Bogunki / Gruszczyńskiego - wyniesienie skrzyżowania do poziomu chodników, ustanowienie strefy tempo-30, wprowadzenie kontraruchu rowerowego na Gruszczyńskiego i zabezpieczenie chodników przed nielegalnym parkowaniem, 25. Wiktorska / Łowicka - wyniesienie skrzyżowania do poziomu chodników i zabezpieczenie chodników przed nielegalnym parkowaniem, 26. Bartłomieja 3 - wyniesienie przejścia dla pieszych i zabezpieczenie go przed nielegalnym parkowaniem. 27. Konieczne jest ustawienie ok. 60 słupków typu syrenka współczesna w rejonie całego skrzyżowania i 10 m. od niego oraz wymianę istniejących słupków U-11a na syrenki.

16. Bartłomieja 3 - i zabezpieczenie przejścia dla pieszych i rejonu skrzyżowania przed nielegalnym parkowaniem. Likwidacja zatoki postojowej i wyniesienie jej do poziomu chodnika, wygrodzenie słupkami blokującymi typu syrenka współczesna całego rejonu skrzyżowania i w odległości 10 m. od niego, ustawienie 10 stojaków rowerowych w zapłytowanej zatoce. Likwidacji ulegnie parkowanie na skrzyżowaniu i 10 m. od niego.

17. Wielicka / Niepodległości - zabezpieczenie przejścia przed nielegalnym parkowaniem w odległości mniejszej niż 10 metrów, 28. Konieczne jest ustawienie ok. 20 słupków typy syrenka współczesna oraz wymiana 3 słupków U-12c na syrenki, likwidacja 25 bab betonowych.

18. Wielicka 32 - zabezpieczenie przejścia przed nielegalnym parkowaniem w odległości mniejszej niż 10 metrów, 29.-32. OPINIUJĘ POZYTYWNIE. Należy ustawić ok. 30 słupków typu syrenka współczesna w rejonie całego skrzyżowania oraz poszerzyć chodnik po wschodniej stronie ulicy, .

19.-22. Wielicka / Ksawerów - zabezpieczenie przejść przed nielegalnym parkowaniem w odległości mniejszej niż 10 metrów, 33.-35. Ksawerów / Lutocińska - zabezpieczenie przejść . Konieczne jest poszerzenie chodnika po południowej stronie ul. Ksawerów (na zachód od Wielickiej) oraz ustawienie ok. 75 słupków typu syrenka współczesna w rejonie całego skrzyżowania

23. Limanowskiego / Jaszowiecka - zabezpieczenie przejścia przed nielegalnym parkowaniem w odległości mniejszej niż 10 metrów, 36. Bacha 10 - zabezpieczenie przejścia przed nielegalnym parkowaniem w odległości mniejszej niż 10 metrów, 37. Limanowskiego / Jaszowiecka . Konieczna likwidacja zatoki postojowej przed przejściem i zamiana jej na trawnik. Konieczna likwidacja części zatoki postojowej 10 m. za przejściem i zamiana jej na chodnik z 5 stojakami rowerowymi. Konieczna budowa na jezdni (przed i za przejściem) wysp w krawężnikach ze słupkami blokującymi typu syrenka współczesna zwężających przekrój jezdni do 6 metrów. Należy uzupełnić wygrodzenia słupkami blokującymi. Likwidacji ulegnie ok. 8 miejsc postojowych w zatokach.

24. Limanowskiego / Korczyńska 6a - zabezpieczenie przejścia przed nielegalnym parkowaniem w odległości mniejszej niż 10 metrów, 38. Limanowskiego / Korczyńska 6a - zabezpieczenie przejścia przed nielegalnym parkowaniem w odległości mniejszej niż 10 metrów, 39.-40. Gołkowska . Konieczna likwidacja części zatoki postojowej 10 m. przed przejściem i zamiana jej na trawnik. Konieczna likwidacja zatoki postojowej za przejściem i zamiana jej na chodnik z 3 stojakami rowerowymi. Konieczna budowa na jezdni (przed i za przejściem) wysp w krawężnikach ze słupkami blokującymi typu syrenka współczesna zwężających przekrój jezdni do 6 metrów. Należy uzupełnić wygrodzenia słupkami blokującymi syrenka współczesna. Likwidacji ulegnie ok. 5 miejsc postojowych w zatokach.

25.-26. ulica Gołkowska przy numerze Gołkowska 15 i przy budynku Powsińskiej 72C- zabezpieczenie przejść przed nielegalnym parkowaniem w odległości mniejszej niż 10 metrów, 41. . 1- przy Gołkowskiej 15: konieczna likwidacja części zatoki postojowej 10 m. przed przejściem i zamiana jej na trawnik. Konieczna likwidacja zatoki postojowej za przejściem i zamiana jej na chodnik z 3 stojakami rowerowymi, a w dalszej części na trawnik. Konieczne poszerzenie chodnika po północnej stronie ulicy dla potrzeb ustawienia słupków blokujących. Wygrodzenia chodników słupkami blokującymi syrenka współczesna. Likwidacji ulegnie ok. 6 miejsc postojowych w zatokach 2- przy Powsińskiej 72C: konieczne jest wygrodzenie chodnika kaskadowego po południowej stronie ulicy 10 metrów za i przed przejściem dla pieszych słupkami blokującymi typu syrenka współczesna. Konieczne poszerzenie chodnika po północnej stronie ulicy dla potrzeb ustawienia słupków blokujących syrenka współczesna. Likwidacji ulegną ok. 3 miejsca postojowe na chodniku kaskadowym.

27. Św. Bonifacego / Gołkowska - zabezpieczenie przejścia przed nielegalnym parkowaniem w odległości mniejszej niż 10 metrów, 42. Konieczne ustawienie na ul. św. Bonifacego przed skrzyżowaniem z ul. Gołkowską ok. 6 słupków typu syrenka historyczna. Słupki muszą być historyczne ze względu na zarządzenie nr 550/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30-04-2020 r. w sprawie słupków blokujących i ogrodzeń łańcuchowych na terenie m.st. Warszawy.

28. Św. Bonifacego 144 - zabezpieczenie przejścia przed nielegalnym parkowaniem w odległości mniejszej niż 10 metrów, . Konieczne ustawienie ok. 45 słupków typu syrenka historyczna w rejonie całego skrzyżowania oraz wymianę istniejących słupków U-12c na słupki blokujące typu syrenka historyczna. Słupki muszą być według wzoru historycznego ze względu na zarządzenie nr 550/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30-04-2020 r. w sprawie słupków blokujących i ogrodzeń łańcuchowych na terenie m.st. Warszawy.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Ulice Mokotowa są bardzo niebezpieczne. W wielu miejscach trudno bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni, gdyż widoczność ograniczają nielegalnie zaparkowane samochody. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa w miejscach, które tego najbardziej wymagają.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. na ul. Wiśniowej przed technikum - 25 TYS. ZŁOTYCH.

2. i 3. Woronicza / Spartańska (dwa przejścia) - 70 TYS. ZŁOTYCH

4. Konduktorska 3a - 30 TYS. ZŁOTYCH

5. Gierymskiego / Braci Pillatich - 56,5 TYS. ZŁOTYCH

6. Modzelewskiego 71 (przed biblioteką) - 120 TYS. ZŁOTYCH.

7. Bytnara / Joliot-Curie - 25,3 TYS. ZŁOTYCH

8-10. Bytnara / Tagore (trzy przejścia) - 60 TYS. ZŁOTYCH

11. Bytnara 23a - 48 TYS. ZŁOTYCH

12.-14. Etiudy Rewolucyjnej / Żuławskiego (trzy przejścia) - 42 TYS. ZŁOTYCH

15. Orzycka 1 (przejście po zachodniej stronie ul. Bełdan) - 53 TYS. ZŁOTYCH

16. Bartłomieja 3 - 60 TYS. ZŁOTYCH

17. Wielicka / Niepodległości - 21 TYS. ZŁOTYCH

18. Wielicka 32 - 31 TYS. ZŁOTYCH

19.-22. Wielicka / Ksawerów - 55 TYS. ZŁOTYCH

23. Limanowskiego / Jaszowiecka - 60 TYS. ZŁOTYCH

24. Limanowskiego / Korczyńska 6a - 50 TYS. ZŁOTYCH

25.-26. Gołkowska 15 i przy Powsińskiej 72C- 1: przy Gołkowskiej 15: 45 TYS. ZŁOTYCH. 2- przy Powsińskiej 72C: 29 TYS. ZŁOTYCH.

27. Św. Bonifacego / Gołkowska - 6,5TYS. ZŁOTYCH

28. Św. Bonifacego 144 - 35 TYS. ZŁOTYCH

SUMARYCZNY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU 1622 : 922.300,00 ZŁOTYCH BRUTTO

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 1 260 000
922 300,00 zł

Dokumenty

Załączniki