Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2020-06-18 11:56:38
Powrót do projektu

“Spokojni Dorośli. Spokojne Dzieci” - Zajęcia mindfulness oraz warsztaty kompetencji komunikacyjnych dla rodziców i nauczycieli.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt będzie realizowany na terenie wybranych bemowskich szkół podstawowych, między innymi SP. w których Dyrektorzy będą dysponowali wolnymi salami w roku 2021.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Zajęcia będą się odbywały w bemowskich szkołach podstawowych, w Szkole Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego i SP. 1, w Szkole Podstawowej nr 357 przy ul. Zachodzącego Słońca 25
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Zajęcia będą się odbywały w bemowskich szkołach podstawowych, w Szkole Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego i SP. 1, w Szkole Podstawowej nr 357 przy ul. Zachodzącego Słońca 25 za zgodą obu dyrektorów szkół.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Celem projektu jest ochrona zdrowia psychicznego dorosłych i dzieci w mieszkających na terenie Dzielnicy Bemowo. Projekt służy podniesieniu umiejętności radzenia sobie ze stresem (zajęcia na bazie mindfulness) oraz kompetencji rozwiązywania konfliktów komunikacyjnych w szkole i w rodzinie (warsztaty na bazie Porozumienia bez Przemocy – NVC). Uczestnicy warsztatów otrzymają grę planszową wspierającą autoregulację emocji, komunikację i rozwiązywanie konfliktów.
Opis projektu:
Projekt jest adresowany do max. 100 osób, łączna ilość spotkań wyniesie 32.

Projekt będzie prowadzony przez dwóch trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi. Składa

Składać się będzie z 2 komponentów:

1. Warsztaty dla rodziców - 2 cykle po 8 spotkań (nieodpłatnych). Czas trwania zajęć: 150 min. Liczba uczestników: max. 40. Liczebność grupy: max. 20 osób.

Warsztaty dla rodziców podzielone są na 2 bloki tematyczne:

- 4 spotkania poświęcone i zajęcia na bazie mindfulness

- 4 spotkania poświęcone Porozumieniu i zajęcia na bazie Porozumienia bez Przemocy (NVC).

W części dotyczącej mindfulness uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami praktyki mindfulness, z wiedzą dotyczącą funkcjonowania mózgu w sytuacji stresu oraz poznają techniki i możliwości rozwijania praktyki w codziennym życiu. Część dotycząca Porozumienia bez Przemocy (NVC) skupi się na ważnych elementach komunikacji z drugim człowiekiem, których pominięcie prowadzi do konfliktu i również na tym jak najlepiej wspierać dziecko, które popadło w konflikt z rówieśnikiem.

Warsztaty będą się odbywały co 2 tygodnie, 2 niezależne grupy liczące po 20 os., z czego zajęcia dla jednej grupy będą odbywały się w ciągu tygodnia w godzinach wieczornych, a zajęcia dla drugiej grupy prowadzone będą w soboty. W szczególnych przypadkach grupa może się zwiększyć do 25 osób, a więc łączna ilość rodziców, która zostanie przeszkolona to 40-50 osób.

2. Warsztaty dla nauczycieli – 2 cykle po 8 spotkań (nieodpłatnych) Czas trwania: 150 minut. Liczba uczestników: max. 40 Liczebność grupy: max. 20 osób.

Uczestnicy poznają podstawową wiedzę z zakresu neurobiologii stresu, wpływu ćwiczeń mindfulness na mózg oraz roli empatii w procesie edukacji. Zostaną wprowadzeni w podstawy praktyki mindfulness, która pozytywnie wpływa na redukcję codziennego stresu i zapobiega wypaleniu zawodowemu. Nauczyciele zdobędą także wiedzę z zakresu przyczyn, form i dynamiki przemocy rówieśniczej, nauczą się jak wprowadzać kulturę dialogu w klasie i poznają narzędzia wspierające proces budowania porozumienia i rozwiązywania konfliktów.

Warsztaty będą się odbywały cyklicznie w odstępach co 2 tygodnie, 2 niezależne grupy liczące po 20 os., z czego zajęcia dla jednej grupy będą odbywały się w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych a zajęcia dla drugiej grupy prowadzone będą w soboty. W szczególnych przypadkach grupa może się zwiększyć do 25 osób, a więc łączna ilość nauczycieli, która zostanie przeszkolona to 40-50 osób.Zasady rekrutacji

Przy rekrutacji na zajęcia będzie obowiązywała kolejność zgłoszeń. Liczebność grup warsztatowych to 20 osób, istnieje będzie istniała jednak możliwość dołączenia do grup każdorazowo maksymalnie po 5 uczestników, dołączenie . Dołączenie będzie możliwe po wcześniejszym złożeniu wniosku i uzasadnieniu takiej potrzeby . Wniosek taki należy przesłać do autora projektu w celu jego rozpatrzenia i otrzymania i po otrzymaniu zgody od trenerów prowadzących warsztaty.

Rekrutacja - szczegóły rekrutacji będzie się odbywała na początku roku – na przełomie miesięcy: luty/marzec/kwiecień 2021 r.

Informacja o rekrutacji będzie udostępniania poprzez utworzoną stronę internetową z formularzem oraz za pomocą bemowskich szkół podstawowych.

Szczegóły rekrutacji (dokładny termin, czas przyjmowania zgłoszeń, formularz) zostaną podane na etapie realizacji projektu – działania te realizowane będą przez podmiot wybrany do przeprowadzenia warsztatów.Wymagania Trenerskie:

Warsztaty będą prowadzone przez dwóch trenerów, którzy mają powinni mieć uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju szkoleń. Przy czym ważne jest połączenie obu technik szkoleniowych by zwiększyć efekt procesu nauki i wyrobić trwałe zmiany w reagowaniu na stres i sposobach komunikowania się z otoczeniem. I tak, aby zapewnić wysoki poziom szkolenia:

1. Trener prowadzący zajęcia z zakresu Porozumienia bez Przemocy, powinien posiadać doświadczenie w pracy z dorosłymi i odpowiednie uprawnienia.

2. Trener prowadzący część szkolenia z zakresu redukcji stresu dla osób dorosłych powinien posiadać odpowiednie doświadczenie i przeszkolenie pod kątem redukcji stresu w oraz pracy z dorosłymi. Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych ● Wynagrodzenie dla trenera (przygotowanie i prowadzenie zajęć) - 16 000,00 zł ● Materiały warsztatowe (papier, blok, długopisy, pomoce dydaktyczne, gra planszowa wspierająca komunikację “Strefa Porozumienia” - dla każdego z uczestników) - 24.500zł ● Koszt prowadzenia warsztatów łącznie (2 trenerów i materiały) - 32.000 zł ● Projekt materiałów szkoleniowych i promocyjnych (materiały szkoleniowe, plakaty i ulotki) - 1000,00 zł ● Wydruk materiałów szkoleniowych i promocyjnych (komplet materiałów i 50 plakatów) - 600,00 zł ● Koordynacja projektu (kalendarz warsztatów i szkoleń, kontakt z uczestnikami, prowadzenie rekrutacji, publikacja informacji na stronie projektu itp.) - 3 000 zł ● Strona internetowa z formularzem (projekt, uruchomienie, zaplecze techniczne na okres działania projektu) - 1 000,00 zł ● uwzględniona inflacja wzrostu cen 3,5% - 2200 złosobami dorosłymi.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Badania mówią, że ok. 73% dzieci doświadcza tzw. wypalenia uczniowskiego. Jest to stan w którym uczeń lub uczennica przestają czerpać satysfakcję z nauki szkolnej, czują się przepracowani i niedoceniani, często popadają w konflikty, zachowują się agresywnie lub stają się apatyczni i wycofani. Skutki długotrwałego stresu są widoczne zarówno w szkole jak i w domu. Dziecko doświadczające przeciążenia często nie otrzymuje dostatecznej uwagi i zrozumienia, co jedynie nasila problem i utrwala niekorzystne wzorce zachowań. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wiedzy na temat stresu i możliwości jego łagodzenia w codziennym życiu. Każda z grup, do których kierowane są warsztaty tj. dzieci, rodzice i nauczyciele uzyska szansę na podniesienie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz nauczy się empatycznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów i budowania wspierających relacji społecznych. Zajęcia realizowane będą metodą warsztatową w oparciu o praktyki Mindfulness i i narzędzia empatycznej komunikacji w nurcie Porozumienia bez Przemocy (ang.NVC).

Więcej na temat obecnego stanu emocjonalnego naszych dzieci znajdziesz tu: żródłoźródło: https://zdrowie.pap.pl/rodzice/stres-szkolny-niedostrzegane-cierpienie-dzieci?fbclid=IwAR0gBSYUNSBZ5nHgDDFBHVU9t52ou7zfcjripQCnZnmEEKbDTrR8AyMlp3Q) .

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
  • zdrowie
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Wynagrodzenie dla 2 trenerów prowadzących (przygotowanie i prowadzenie zajęć) - łącznie 80 godzin x stawka trenerska 200 zł (brutto brutto) = 32 000 zł

● Materiały warsztatowe (papier, blok, długopisy, pomoce dydaktyczne, gra planszowa wspierająca autoregulację emocji, komunikację i rozwiązywanie konfliktów - dla każdego z uczestników) - 27 000 zł

● Projekt materiałów szkoleniowych i promocyjnych (materiały szkoleniowe, plakaty i ulotki) - 500,00 zł

● Wydruk materiałów szkoleniowych i promocyjnych (komplet materiałów i 50 plakatów) - 1000 zł

● Koordynacja projektu (kalendarz warsztatów i szkoleń, kontakt z uczestnikami, prowadzenie rekrutacji, publikacja informacji na stronie projektu itp.) - 3 000 zł

● Strona internetowa z formularzem (projekt, uruchomienie, zaplecze techniczne na okres działania projektu) - 1 200 zł

● uwzględniona inflacja wzrostu cen 3,5% - 2 200 zł

● koszt oznaczenia graficznego projektu ok. 100 zł.

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 64 300
67 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • gra dla uczestników.jpg