Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Targówek - zmiany z 2020-05-20 15:26:53
Powrót do projektu

AED na Targówku

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Targówek
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dom Kultury ŚWIT - ul. Wysockiego 11

Dom Kultury ZACISZE - ul. Blokowa 1

Centrum Kultury i Aktywności SIARCZANA - ul. Siarczana 6

Teatr RAMPA - ul. Kołowa 20
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Umieszczenie 4 AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) w celu podniesienia skuteczności udzielanej pierwszej pomocy przedmedycznej na budynkach związanych z kulturą na Targówku
Opis projektu:
AED na Targówku to kontynuacja działań podjętych przez Młodzieżową Drużynę Ratowniczą mających na celu podniesienie bezpieczeństwa i świadomości społeczeństwa na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Celem projektu jest umieszczenie 4 urządzeń AED na budynkach związanych z kulturą na terenie Targówka tj. DK Świt, DK Zacisze, CKiA Siarczana oraz Teatr Rampa. Dzięki temu rozwiązaniu możemy w skuteczny sposób podnieść poziom bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy, ponieważ w przypadku wystąpienia zdarzenia w którym zostaną podjęte działania z zakresu pierwszej pomocy, świadkowie zdarzenia będą mieli do dyspozycji sprzęt mogący w znaczący sposób podnieść poziom udzielanej pomocy.AED zostanie umieszczone w specjalnych okrągłych kapsułach, będących jasną informacją na temat umieszczenia w nich urządzenia do ratowania życia. Kapsuły wraz z urządzeniem będą znajdować się na zewnątrz budynku, ewentualnie wewnątrz blisko głównego wejścia o ile budynek jest pod opieką dozorcy/ochrony przez 24 godziny. Celem projektu jest zapewnienie całodobowego dostępu do sprzętu mogącego uratować życie potencjalnemu poszkodowanemu.Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy poprzez zapewnienie dostępności nowoczesnych urządzeń do ratowania życia w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

*wzmacnia więzi międzypokoleniowe

*wzmacnia więzi i integruje sąsiadów zapobiega wykluczeniu społecznemu

*projekt odpowiada potrzebom społeczności lokalnej

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • bezpieczeństwo/pierwsza pomoc
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Kosztorys:

4 urządzenia AED (kompatybilne z urządzeniami wykorzystywanymi w pogotowiu ratunkowym i SOR) z kluczem pediatrycznym bez konieczności zmiany elektrod - 4 x 6000 = 24 000 złotych

4 kapsuły z alarmem - 4 x 2000 = 8000 złotych

Zarządzanie modułem GPS chroniącym przed kradzieżą urządzenia (okres 4 lat) - 4 x 2000 = 8000 złotych

Szkolenie personelu domów i centrów kultury oraz szkolenia dla okolicznych mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i użycia AED (12 szkoleń) - 12 x 2500 = 30 000 złotych

Oznaczenia i tablice instruktażowe (jak udzielać pierwszą pomoc i użycie AED) z wykorzystaniem lokalnej młodzieży przy ich tworzeniu - 5000 złotych

Koszt całości - 75 000 złotych
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
75 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki