Autor projektu - zmiany z 2020-01-21 23:30:21
Powrót do projektu

Integracja sensoryczna dla dzieci w Dzielnicy Włochy

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Malownicza 31
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada bezpłatne zajęcia terapii integracji sensorycznej prowadzone pod opieką wykwalifikowanych terapeutów dla dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami procesów integracji sensorycznej wraz z wyposażeniem sali.
Opis projektu:
Celem projektu jest prowadzenie bezpłatnych zajęć z zakresu integracji sensorycznej oraz stworzenie miejsca, w placówce publicznej, które może służyć temu celowi przez wiele lat. Projekt zakłada prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanych terapeutów dla dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami integracji sensorycznej oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt sali do terapii w pomieszczeniach poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Malowniczej 31 w Warszawie. Terapia integracji sensorycznej (SI) ma na celu nauczenie dziecka adekwatnego reagowania na bodźce dopływające do niego zarówno ze świata zewnętrznego, jak i z ciała. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom dziecko może poprawić sprawność motoryczną, koordynację ruchów, uwagę i koncentrację czy samoświadomość, a także funkcjonowanie społeczne i emocjonalne. Zajęcia z zakresu terapii integracji sensorycznej są szczególnie kierowane do dzieci przejawiających trudności w pisaniu i rysowaniu, szybko się meczących, szczególnie przy wykonywaniu precyzyjnych zadań przy biurku czy w ławce. Często występującymi objawami są wzmożona wrażliwość na niektóre bodźce sensoryczne, takie jak jasne światło, wysokie dźwięki, hałas, zapachy czy dotyk. Dodatkowo mogą występować zaburzenia koordynacji ruchowej lub sprawności fizycznej. Z tego powodu wsparcie ich w pierwszych latach ich rozwoju jest tak ważne. Takim dzieciom może pomoc terapia integracji sensorycznej, którą chcemy im umożliwić. Dzieci będą przyjmowane na zajęcia na podstawie orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie udziału w zajęciach SI. Zakładamy realizację indywidualnych zajęć SI dla dzieci wg. diagnozy poradni: dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze względu na zaburzenia, polegające na aktywizacji i ćwicz. ruchowych stymulujących układy zmysłów dotyku, równowagi, proporiecepcj. Zajęcia będą prowadzone przez terapeutów integracji sensorycznej, posiadających stosowne uprawnienia:przyg.psychol-pedagog, kurs terapii SI II-giego stopnia, lub studnia podyplmowe SI.

Przewidujemy następujące wyposażenie, wraz z montażem:

1.Podwiesie wolnostojące (w cenie: hak obrotowy x 2 , punkty zawieszenia x 3, karabińczyk x 4)  lub Podwiesie z belką rozbudowującą (w cenie: 2x hak obrotowy, 3x haki/punkty zawieszenia w głównej belce, 4x karabińczyk, 1x belka rozbudowująca z dodatkowymi 2 hakami/punktami podwieszenia),

2.Huśtawka Terapeutyczna ze stabilizatorem, 

3.Deskorolka duża 40x60 cm z uchwytem na linę,

4.Równoważnia Kołyska Duża 50x90cm,

5.Deska rotacyjna,

6.Huśtawka Helikopter gruby i miękki z regulacją,

7.Huśtawka Platforma 50x100 cm,

8.Huśtawka Trapez,

9.Piłka z kolcami 55 cm,

10.Piłka bez kolców 55 cm,

11.Piłeczki do masażu zestaw 4 szt. 65mm,

12.Piłka do skakania 45cm,

13.2 szt. Materacy 200x120x5 cm,

14.Mata Jeż duża,

15.Huśtawka T z przedłużką regulowaną,

16.Hamak Terapeutyczny (lniany),

17.Huśtawka żaba (z przedłużką bungee),

18.Maglownica mała,

19.Huśtawka Drabinka Trójkątna,

20.Beczka,

21.Równoważnia Kładka 4 elementy wymiar jednego 120x9 cm,

22.Basen suchy 150 cm x 150 cm oraz 1500 piłek plastikowych śr.  7 cm

Wyroby mają spełniać normy:

- EN 980:2008, EN 15223-1:2012

- EN 1041:2008

- EN ISO 14971:2012

- EN ISO 10993-1:2009

- EN 62366:2008

Np.: https://www.sensoryczni.pl/?id=34&produkty_id=251 lub https://empis.pl/podwiesia-i-inne/546-podwiesie-sensis.html lub https://monesi.pl/produkt/gotowy-zestaw-nr-6-integracji-sensorycznej/
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Najważniejszym celem projektu jest profesjonalna pomoc terapeutyczna w rozwoju dzieci. Wyrównanie i zwiększenie ich szans poznawczych i edukacyjnych, a często odblokowanie potencjału ich rozwoju w jak najmłodszym wieku poprzez realizację zajęć SI. Zajęcia tego typu powinny być dostępne masowo, jednak częsty brak świadomości problemów związanych z integracją sensoryczną dzieci, brak miejsc w państwowych placówkach prowadzących terapie SI oraz bardzo duże koszty zajęć tego typu w placówkach prywatnych powodują, iż są one niedostępne.

Z tego powodu uruchomienie bezpłatnych i dostępnych zajęć terapii integracji sensorycznej wydaje się być świetnym pomysłem. Zajęcia te to zajęcia przewidziane w o których mowa rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
65 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki