Zespół Rejonu Ogrodniczego 9 w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2020-06-22 15:24:18
Powrót do projektu

Ratujemy drzewa Parku Skaryszewskiego - kontynuacja

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Cały Park Skaryszewski
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Okazałe drzewa to piękno i bogactwo parku. Gwałtowne nawałnice i wichury, które zdarzają się coraz częściej, niszczą drzewa, łamią konary. Zakładanie elastycznych wiązań w koronach przeciwdziała łamaniu się konarów. Wiązania te spowodują, że jeśli nawet podczas wichury konar złamałby się, to nie spadnie na człowieka, ale zawiśnie na drzewie.
Opis projektu:
1. Badanie stanu 100 drzew - ekspertyzy dla 100 drzew

Specjaliści-arboryści przeprowadzą ocenę stanu kolejnej (czwartej) partii drzew w Parku Skaryszewskim. Będzie to 100 drzew. Wszystkich drzew Parku nie dałoby się zawrzeć w jednorocznym budżecie obywatelskim.2. Spotkanie terenowe z arborystami otwarte dla publiczności

Podczas badań terenowych odbędzie się spotkanie mieszkańców z arborystami, na którym omówiony będzie projekt oraz podstawy oceny i ochrony drzew. Część terenowa będzie dostępna dla publiczności (m.in. mieszkańców, aktywistów), która dowie się jak oceniać i chronić drzewa, jak odróżniać, czy drzewo trzeba i można chronić, czy np. usunąć, bo może zagrażać. Po zakończeniu badań ich wyniki będą opracowane przez specjalistów.Opracowanie, ocenę drzew i spotkanie z mieszkańcami przeprowadzi arborysta współpracujący z renomowaną placówką naukową lub kilkoma organizacjami ekologicznymi, zajmujący się metodami oceny stanu drzew.3. Raport o stanie drzew w Parku

Powstanie raport o stanie drzew parku, zawierający zalecenia jak je chronić, dostępny w Internecie. Raport będzie sporządzony tak, aby był zrozumiały także dla nie specjalisty. Na podstawie raportu urzędnicy będą mogli lepiej dbać o drzewa, dowiedzą się więcej jak je chronić i pielęgnować. Dzięki pogłębieniu wiedzy mieszkańców i urzędników będzie mniej konfliktów społecznych dotyczących drzew. Dzięki lepszemu zadbaniu o drzewa w parku da się ocalić wiele cennych drzew. Będzie to służyło ochronie różnorodności biologicznej, ponieważ okazałe drzewa w parku tworzą niezwykle bogate środowisko dla zwierząt (bezkręgowców, ptaków, nietoperzy itd.).4. Wiązania elastyczne w koronach drzew

Będzie można zapobiec ewentualnym zagrożeniom związanym z niektórymi drzewami, bo zostaną one zawczasu zabezpieczone poprzez założenie wiązań elastycznych w koronach ok. 100 drzew (sugerowane: drzewa przy ścieżkach, chodnikach - drzewa przebadane w ramach obecnej edycji budżetu obywatelskiego oraz poprzednich edycji). Za pozostałą kwotę w projekcie będą sprawdzone i w razie potrzeby poprawione wiązania elastyczne założone na drzewa w poprzednich latach.Powstanie modelowe rozwiązanie, które można będzie stosować w kolejnych parkach, aby uniknąć sytuacji takich, jak dewastacja za publiczne pieniądze Ogrodu Krasińskich, która miała miejsce kilka lat temu. Tzw. "rewitalizacja" Ogrodu okazała się dramatyczna dla przyrody (liczba gatunków ptaków zmniejszyła się tam o połowę) i wywołała ogromne protesty społeczne. Park Skaryszewski ma szansę tego uniknąć, jeżeli będziemy się o niego troszczyć na podstawie raportów specjalistów, takich jak "Raport o przyrodzie Parku Skaryszewskiego" publikowany na www.stop.eko.org.pl czy raport arborystyczny, który powstanie po zrealizowaniu niniejszego projektu.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Okazałe drzewa to największe piękno Parku Skaryszewskiego. Dzięki nim jest tak atrakcyjny dla Warszawiaków, którzy przyjeżdżają do parku nawet z daleka. Drzewa wymagają specjalistycznej diagnozy, aby było wiadomo jakich potrzebują zabiegów aby przedłużyć im życie. Potrzebna jest rzetelna, szczegółowa ocena drzew, opracowanie i wdrożenie specjalistycznych zaleceń ochronnych, takich jak wiązania elastyczne w koronach drzew.

Arborystom badającym drzewa będą towarzyszyć mieszkańcy, aktywiści miejscy, urzędnicy. Dzięki temu zwiększy się wiedza mieszkańców o tym jak oceniać i chronić drzewa a urzędnicy będą lepiej wiedzieli jak dbać o nie i będą mieli potrzebne do tego, dokładne wytyczne. Dzięki temu będzie mniej konfliktów społecznych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. Specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew problematycznych wraz gospodarką drzewostanem – ekspertyzy dla 100 drzew

2. Bieżące zabiegi pielęgnacyjne i inne działania, poprawiające stan i statykę drzew oraz bezpieczeństwo w otoczeniu drzew dla ok 50 szt. drzew

3. Trwałe oznaczenie plakietkami drzew po przeprowadzonych pracach dla 100 drzew

4. Spacer dendrologiczny – 2 spotkania

Kwota przewidziana do realizacji projektu to koszt 257 997,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
257 997,00 zł

Dokumenty

Załączniki