Autor projektu - zmiany z 2020-01-21 23:55:21
Powrót do projektu

PRZYJAZNA WSPÓLNA DROGA = NASADZENIE ZIELENI I DRZEW, NAWA NOWA INFRASTRUKTURA: PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH, CHODNIKI, MIEJSCA POSTOJOWE

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Wspólna Droga dz. ew. 11 obręb 30404, ul. Boremlowska dz. ew. 15 obręb 30404, ul. Szklanych Domów dz. ew. 8 obręb 30404
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Skrzyżowanie ulic Współna Droga/Boremlowska i Współna Droga/Szklanych Domów

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada sprawienie, aby otoczenie ul. Wspólna Droga w okolicy ul. Boremlowska i ul. Szklanych Domów stało się bardziej zielone, bezpieczniejsze, funkcjonalne i przyjazne dla wszystkich mieszkańców.
Opis projektu:
Projekt przewiduje cztery najważniejsze cele:

1. Nasadzenie nowych drzew, krzewów i żywopłotów oraz wysianie łąk kwietnych wzdłuż ulicy Wspólna Droga tak, aby okolica była piękniejsza i bardziej zielona.

2. Przewidziano wytyczenie trzech przejść dla pieszych wraz z oznakowaniem, aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców.

3. Dla zwiększenia komfortu poruszania się wzdłuż drogi zostały zaprojektowane brakujące odcinki chodników tak, aby usprawnić, usunąć bariery komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych i umożliwić wygodną komunikację pieszą wszystkich mieszkańców.

4. W celu uporządkowania parkowania samochodów w miejscu zaniedbanych, starych i zniszczonych garaży przewidziano nowe ogólnodostępne zielone miejsca parkingowe wraz z nową wewnętrzną drogą dojazdową. Ponadto istniejące miejsca zostały przeniesione poza jezdnię co zwiększy bezpieczeństwo oraz widoczność na drodze.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Dzięki realizacji projektu 'Przyjazna Wspólna Droga' znacząco zwiększy się komfort wszystkich mieszkańców osiedla. Okolica będzie dużo bardziej przyjazna, a dzięki nowym drzewom i krzewom stanie się bardziej zielona i piękniejsza.

Uzupełnienie brakujących przejść oraz chodników dla pieszych znacząco zwiększy bezpieczeństwo i komfort pieszych, szczególnie dzieci chodzących do okolicznych szkół (obecnie skrzyżowanie w tym rejonie jest niebezpieczne) i osób poruszających się do przystanków komunikacji miejskiej.

Wykonanie nowych zielonych ogólnodostępnych miejsc parkingowych uporządkuje przestrzeń publiczną, zwiększy widoczność na skrzyżowaniu poprawiając bezpieczeństwo i uwolni okolicę od samochodów parkujących w niedozwolonych miejscach.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • bezpieczeństwo
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
950 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Projekt budżet partycypacyjny 2021.pdf