Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2020-08-21 09:11:15
Powrót do projektu

Przyjazna Wspólna Droga - nasadzenie zieleni i drzew, nowa infrasrukturainfrastruktura: przejścia dla pieszych, chodniki, miejsca postojowe

status: Dopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Wspólna Droga dz. ew. 11 obręb 30404, ul. Boremlowska dz. ew. 15 obręb 30404, ul. Szklanych Domów dz. ew. 8 obręb 30404
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Skrzyżowanie ulic Współna Droga/Boremlowska i Współna Droga/Szklanych Domów

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada aby otoczenie ul. Wspólna Droga w okolicy ul. Boremlowska i ul. Szklanych Domów stało się bardziej zielone, bezpieczniejsze, funkcjonalne i przyjazne dla wszystkich mieszkańców.
Opis projektu:
Projekt przewiduje cztery najważniejsze cele:

1. Nasadzenie nowych drzew, krzewów i żywopłotów oraz wysianie łąk kwietnych wzdłuż ulicy Wspólna Droga tak, aby okolica była piękniejsza i bardziej zielona.

2. Przewidziano wytyczenie trzech przejść dla pieszych wraz z oznakowaniem, aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców.

3. Dla zwiększenia komfortu poruszania się wzdłuż drogi zostały zaprojektowane brakujące odcinki chodników tak, aby usprawnić, usunąć bariery komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych i umożliwić wygodną komunikację pieszą wszystkich mieszkańców.

4. W celu uporządkowania parkowania samochodów w miejscu zaniedbanych, starych i zniszczonych garaży przewidziano nowe ogólnodostępne zielone miejsca parkingowe wraz z nową wewnętrzną drogą dojazdową. Ponadto istniejące miejsca zostały przeniesione poza jezdnię co zwiększy bezpieczeństwo oraz widoczność na drodze.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Dzięki realizacji projektu 'Przyjazna Wspólna Droga' znacząco zwiększy się komfort wszystkich mieszkańców osiedla. Okolica będzie dużo bardziej przyjazna, a dzięki nowym drzewom i krzewom stanie się bardziej zielona i piękniejsza.

Uzupełnienie brakujących przejść oraz chodników dla pieszych znacząco zwiększy bezpieczeństwo i komfort pieszych, szczególnie dzieci chodzących do okolicznych szkół (obecnie skrzyżowanie w tym rejonie jest niebezpieczne) i osób poruszających się do przystanków komunikacji miejskiej.

Wykonanie nowych zielonych ogólnodostępnych miejsc parkingowych uporządkuje przestrzeń publiczną, zwiększy widoczność na skrzyżowaniu poprawiając bezpieczeństwo i uwolni okolicę od samochodów parkujących w niedozwolonych miejscach.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • bezpieczeństwo
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Wykonanie projektu nowej organizacji ruchu

2 000 zł

Dwa przejścia dla pieszych

Rozebranie istniejących chodników, krawężników, obrzeży

28 m² x 35 zł = 980 zł

Korytowanie + podbudowa

33 m² x 114 zł = 3 762 zł

Ułożenie chodnika z płyt betonowych 50x50

33 m² x 150 zł = 4 950 zł

Ułożenie żółtych płyt z wypustkami,

12 mb x 99 zł = 1 188 zł

Ułożenie obrzeży betonowych

22 mb x 36 zł = 792 zł

montaż 4 znaków pionowych x 48 zł = 1 920 zł

Malowanie pasów farbą grubowarstwową

28 m² x 65 zł = 1 820 złJezdnia

Rozebranie płyt chodnikowych, obrzeży, krawężników, frezowanie nawierzchni asfaltowej

867 m² x 35 zł = 30 345 zł

Korytowanie + podbudowa

867 m² x 114 zł = 98 838 zł

Układanie zatoki postojowej z kostki betonowej o gr. 8 cm

97 m² x 154 zł = 14 938 zł

Ułożenie ścieków ulicznych z prefabrykatów

220 m x 204 zł = 44 880 zł

Ułożenie krawężnika drogowego

240 m x 157 zł = 37 680 zł

Ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej w dwóch warstwach o gr. 10 cm

770 m² x 303 zł = 233 310 zł

Poszerzona opaska

Rozebranie obrzeży i płyt chodnikowych,

140 m² x 35 zł = 4 900 zł

Korytowanie + podbudowa

140 m² x 114 zł = 15 960 zł

Ułożenie obrzeży betonowych

200 mb x 36 zł = 7 200 zł

Ułożenie opaski z kostki betonowej o gr. 8 cm

140 m² x 154 zł = 21 560 złChodnik

Korytowanie + podbudowa

93 m² x 114 zł = 10 602 zł

Ułożenie obrzeży betonowych

77 mb x 36 zł = 2 772 zł

Ułożenie chodnika z płyt betonowych 50x50

93 m² x 150 zł = 13 950 złProjekt zieleni

5 000 zł

Zasadzenie 15 szt. drzew obwód 30-35 cm x 5 000 zł = 75 000 zł

Żywopłot dł. 595 m x 300 zł = 178 500

Wysianie łąk kwietnych

97 m² x 50 zł = 4 850 zł

Słupki ograniczające typ „Warszawski” z montażem 19 szt. x 310 zł = 5 890 zł

Kosze na śmieci 4 szt. x 5 000 = 20 000 złRazem: 843 587 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
843 587,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Projekt budżet partycypacyjny 2021.pdf