Zarząd Zieleni - zmiany z 2020-06-22 12:28:35
Powrót do projektu

Rozbudowa sieci publicznych toalet

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Morskie Oko (ul. Puławska 53)

Park Arkadia (ul. Puławska) Bazar Wałbrzyska (ul. Wałbrzyska 48a)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada dążenie do realizacji postulatu stworzenia skoordynowanej sieci publicznych toalet na Mokotowie, poprzez budowę trzech nowoczesnych obiektów tego typu (wraz z doprowadzeniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych) w następujących lokalizacjach (lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie):

1. Park Morskie Oko

2. Park Arkadia 3. Bazar Wałbrzyska

Są to miejsca w których mieszkańcy spędzają dłuższą ilość czasu na rekreacji lub zakupach – często wraz z rodzinami. Jednocześnie są one bardzo oddalone od najbliższych dostępnych szaletów publicznych.

Obiekty będą w pełni zautomatyzowane. Dla zapewnienia maksymalnego poziomu higieny i komfortu, obsługa muszli klozetowych oraz korzystanie z automatycznych umywalek będą możliwe bezdotykowo. Muszle wyposażone zostaną w system automatycznej dezynfekcji. Toalety będą w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na wyposażeniu obiektów znajdzie się również przewijak dla dzieci. Dostęp do toalet będzie bezpłatny.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Skoordynowana sieć powszechnie dostępnych toalet jest bardzo ważna dla współczesnego miasta. Na szali leżą zarówno higiena, czystość, jak i poczucie komfortu mieszkańców decydujących się na spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Na Mokotowie doświadczamy znacznego niedostatku miejskich szaletów. Wskazane w projekcie lokalizacje są pod tym względem wykluczone, co bardzo daje się we znaki mieszkańcom okolicy. Uważamy, że stworzenie w tych miejscach nowoczesnych publicznych toalet jest koniecznym krokiem w stronę zapewnienia poczucia komfortu i bezpieczeństwa. Powszechna dostępność toalet zapewni zwiększenie poziomu czystości i higieny przestrzeni publicznej. Obecność przewijaka dla dzieci będzie bardzo dużym ułatwieniem dla rodziców najmłodszych pociech.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Budowa toalet – 1 200 000 zł

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej – 23 000 zł

Koszty rocznego utrzymania toalet – 68 712 zł

Koszty wykonania oznaczeń BO – 2 100 zł

Sumarycznie - 1 293 812 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 890 000
1 293 812,00 zł

Dokumenty

Załączniki