Koordynator w Biurze Gospodarki Odpadami - zmiany z 2020-06-23 11:25:05
Powrót do projektu

DZIEŃ BEZ TORBY – OGRANICZENIE UŻYCIA JEDNORAZOWYCH TOREB FOLIOWYCH NA TARGOWISKACH.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt będzie prowadzony na 3 targowiskach warszawskich zgłoszonych i wybranych przez mieszkańców i władze targowiska2 targowiskach (Ochota, Praga-Północ) wraz z kampanią ogólnomiejską.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Celem projektu jest ograniczanie zużycia jednorazowych toreb foliowych, podniesienie świadomości wagi problemu wśród mieszkańców i sprzedawców. Zadaniem będzie przygotowanie i wdrożenie, rozwiązań dających możliwość mieszkankom i mieszkańcom na wielokrotne użycie opakowań/toreb. Udział w tych pracach mieliby sprzedawcy - mają znaczny wpływ na powodzenie projektu. Wypracowane rozwiązania byłby wprowadzone na targowiskach

Edukatorzy obecni na warszawskich targowiskach będą rozmawiać z odwiedzającymi oraz sprzedawcami zachęcając do rezygnacji z jednorazowych toreb foliowych, a kampania ma za zadanie promować takie postawy.

Opis projektu:
Projekt zakłada przygotowanie programu edukacyjnego , możliwości narzędziowych np. dyspensery, ich oznaczenia oraz zachęt będącego zachętą do ograniczenia używania jednorazowych plastykowych toreb na targowiskach.

Zakłada on obecność na 3 2 targowiskach edukatorów przez minimum 6 miesięcy jeden raz w miesiącu, zachęcanie mieszkanek/mieszkańców i sprzedawców do ograniczenia użycia toreb plastykowych, a w ich miejsce używania toreb papierowych, wielorazowych już wcześniej używanych toreb , i pojemników wielorazowych. Częścią prac może być zaprojektowanie ogólno-dostętnych wrzut dyspenserów dla użytych (Osoby mające nadmiar toreb wielorazowych w domach mógłby zostawiać je w specjalnie zaprojektowanych, oznaczonych dyspenserach dla „zapominalskich.”), niepotrzebnych toreb, dobrowolne i solidarne wprowadzenie Jednym z elementów ma być przekonywanie do dobrowolnego

i solidarnego wprowadzenia do sprzedaży tylko zaprojektowanych, estetycznych papierowych toreb i worków wielorazowych.

Plan edukacji, promocji , hasła promocyjne i działania informacyjne opracowane byłby prowadzone przez profesjonalistów tak by zwiększyć zasięg kampanii i jej oddziaływanieoraz koncepcja projektu będą również rozpowszechniane za pomocą kampanii informacyjnej, która znajdzie się na miejskich stronach internetowych, plakatach w przestrzeni publicznej (w tym przy bazarach/targowiskach).

Efektywność działań oceniona byłaby za pomocą badań zachowań konsumentów przed i po przeprowadzeniu projektu.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Świadomość zagrożeń związanych z używaniem plastykowych jednorazówek nadal wydaje się być zbyt mała.

Wprowadzona w 2018 roku ustawa nakładająca opłaty za wykorzystanie toreb plastykowych przyniosła niewielki skutek szczególnie na targowiskach, ale także w supermarketach na stanowiskach z warzywami, pieczywem czy produktami sypkimi. Średni czas życia plastykowej torby to tylko 12 minut. Sprzedawcy rozdają jednorazowe torby, a kupujących chętnie

z niech korzystają. Warto przeprowadzić kampanię mającą na celu ochronę środowiska, podniesienie wiedzy konsumentów i sprzedawców, a co za tym idzie zmniejszenie produkcji plastyku oraz konieczności jego utylizacji.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Program edukacyjny – 18 000,00 PLN

Działania promocyjne oraz badania– 75 000,00 PLN

Oznakowanie graficzne – 12 000,00 PLN
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 93 100
105 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki