Autor projektu - zmiany z 2016-01-15 12:18:18
Powrót do projektu

Renowacja i doposażenie placu zabaw przy ul.Przybylskiego 11 na Ursynowie

status:


Projekt zakłada stworzenie bezpiecznego placu zabaw dla małych dzieci w miejsce dotychczasowego zaniedbanego i niespełniającego zasad bezpieczeństwa. W tym celu konieczne jest wyrównanie nawierzchni lub zamontowanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej, wybudowanie piaskownicy z możliwością jej zakrywania, wymiana zjeżdżalni, doposażenie placu w nowe zabawki.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.052030920982
szerokość geograficzna: 52.15727798577

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Plac zabaw mieszczący się przy budynku Przybylskiego 11

Istotne informacje o lokalizacji

Plac zabaw przy ul. Przybylskiego 11 mieści się wśród terenów zielonych osiedla mieszkaniowego, jest obiektem ogólnodostępnym o powierzchni ok. 286m2


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogrodzony plac zabaw dla dzieci ogólnodostępny dla mieszkańców okolicznych osiedli mieszkaniowych, w tym szczególnie rodzin z małymi dziećmi oraz dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Zasady korzystania z obiektu będzie regulował regulamin umieszczony na tablicy informacyjnej.


Pełny opis projektu

Plac zabaw usytuowany jest pomiędzy budynkami wielorodzinnymi; dookoła placu znajdują się tereny zielone ze starodrzewem, co w sezonie letnim jest dużym atutem ze względu na zacienienie. Dotychczasowy plac zabaw (jeden z dwóch mieszczących się w dużej enklawie osiedli na Ursynowie) jest chętnie wykorzystywany przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jak i przez liczne rodziny z małymi dziećmi z lokalnych osiedli, wymaga jednak renowacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa, komfortu użytkowania oraz spełnienia swojej funkcji.

Projekt zakłada stworzenie bezpiecznego placu zabaw dla małych dzieci w miejsce dotychczasowego zaniedbanego i niespełniającego zasad bezpieczeństwa. W tym celu konieczne jest wyrównanie nawierzchni lub zamontowanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej, wybudowanie piaskownicy z możliwością jej zakrywania, wymiana zjeżdżalni, doposażenie placu w nowe zabawki, np.: bujak wahadłowy sprężynowy dla 2-4os., sprzęt typu domek lub zamek wielofunkcyjny, drabinki do wspinania się.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obiekt jest chętnie wykorzystywany przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz liczne rodziny z małymi dziećmi z lokalnych osiedli, wymaga jednak renowacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Niezbędne jest dostosowanie piaskownicy ze zjeżdżalnią do przepisów BHP i wymagań Sanepidu oraz wzbogacenie wyposażenia placu i wyrównanie lub wymiana nawierzchni. Dotychczasowe zagospodarowanie placu zabaw jest zaniedbane. Niektóre sprzęty stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci: zjeżdżalnia ze stromym spadkiem i wąskimi szczebelkami drabinki, odsłonięta piaskownica, którą okala betonowy murek, nawierzchnia piaskowo-trawiasta z licznymi nierównościami.

Realizacja projektu jest wyjściem na przeciw potrzebom mieszkańców, szczególnie rodzin z małymi dziećmi.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

bezpieczna powierzchnia poliuretanowa (wraz z podbudową) - 128700

nowa piaskownica zakrywana - 7500zł

nowa zjeżdżalnia - 6300zł

doposażenie placu w dodatkowe sprzęty (min.: domek/zamek wielofunkcyjny, drabinki, bujak wahadłowy na sprężynie 2-4os.) - 33200

ogrodzenie - 15400

ławki - 2000


Całkowity koszt projektu: 193 100,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty utrzymania i konserwacji obiektu pokryje Spółdzielnia Mieszkaniowa (zgoda w załączeniu).


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki