Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2020-04-16 09:32:17
Powrót do projektu

Przejście podziemne pod ul. ROMERA - remont

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
W pasie drogowym drogi gminnej ul. Romera
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Właściciel -Skarb Państwa, zarządca terenu - Zarząd Urzędu Dzielnicy Ursynów

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Zaniedbane przejście podziemne pod ul. Romera (pas drogowy drogi gminnej przy ul. Romera) wymaga pilnego remontu. Od wielu lat, powoli przestaje służyć okolicznym mieszkańcom i innym ursynowianom. Brudne, odrapane, ze zniszczonymi schodami, bez oświetlenia, nadaje się do przejścia jedynie podczas pogody. Podczas opadów jest zalewane i niedostępne. Z przejście w ogóle nie mogą korzystać osoby niepełnosprawne , matki z dziećmi w wózkach czy osoby w podeszłym wieku. Przejście wymaga prac określonych w projekcie remontowo-budowlanym i jest bardzo szeroki, włącznie z montażem pochylni dla wózków i rowerów.
Opis projektu:
Przywrócenie korzystania z przejścia, które jest bardzo potrzebne mieszkańcom, szczególnie seniorom, niepełnosprawnym i matkom z małymi dziećmi. Zapewnia poprawę bezpieczeństwa pieszym i kierowcom na bardzo ruchliwej ulicy znajdującej się nad przejściem. Zmiana estetyki przejścia wpłynie korzystnie na otoczenie parku Jana Pawła II znajdującego się w jego sąsiedztwie. Przejście byłoby dostępne 24 godziny na dobę dla wszystkich mieszkańców Ursynowa i przyjezdnych z innych rejonów miasta.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt wart zrealizowania z uwagi na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, usprawnienie poruszania się w obrębie parku im. JP II i okolicy ul. Romera, przywrócenia estetyki tego miejsca. Rozwiązuje istniejący od kilkudziesięciu lat problem zaniedbania architektonicznego w tej okolicy. Mieszkańcy pragną rozwiązania problemu, który istnieje od wielu, wielu lat.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa przewidywany koszt 15 000.00 zł brutto

- Projekt budowlano – wykonawczy,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- Przedmiar robót,

- Kosztorys inwestorski,

- informację dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.20 ust 1 ptk. 1b ustawa Prawo Budowlane ( DZ. U. z 2017 r poz. 1332 z póżn. zm.

2. Koszty inwestycji – wykonanie przewidywany koszt

495 000,00 zł brutto

Wykonanie robót - Demontaże, Ściany wewnętrzne z lastrico, Elementy granitowe ścian wewnątrz tunelu, Posadzka wewnątrz tunelu, Zabezpieczenie wnęk nad ścianami, Sufit, Oprawy oświetleniowe, Obudowy przewodów elektrycznych, Drzwi, Czyszczenie kanalizacji, Ściany zewnętrzne z płyt granitowych, Ściany zewnętrzne z lastrico, Kratki wentylacyjne, Schody, Balustrady i pochwyty, Posadzka przed północnym wejściem, oraz inne prace np.: oznakowanie obiektu.Łączny przewidywany koszt remontu 510 000,00 zł brutto.Szacunkowy koszt realizacji projektu: 450
510 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki