Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2020-08-06 14:49:06
Powrót do projektu

Jurajski Plac Zabaw – Niech niech dinozaury dalej cieszą dzieci. Modernizacja nawierzchni placu zabaw.

status: Trwa ocenaDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Puszczyka (park im. R. Kozłowskiego) – na „Olkówku”
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Miasto Stołeczne Warszawa Obręb 1008, 1 - 10 - 08

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada wymianę istniejącej nawierzchni na części placu zabaw.
Opis projektu:
Obecna nawierzchni chroniąca dziecko przed upadkiem z wysokości na której przebywa w czasie zabawy jest spękana ,posiada wiele ubytków oraz przetarć. Spowodowane jest to wieloletnim użytkowaniem ( została położona ponad 8 lat temu) i przy tak bardzo dużym zainteresowaniu mieszkańców , w wyniku intensywnej wieloletniej eksploatacji została zniszczona - można jednoznacznie stwierdzić iż najwyższy czas na wymianę. Dotychczasowa , wyeksploatowana nawierzchnia zostanie usunięta. Nowa nawierzchnia powinna być wykonana z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań, komfortowa, elastyczna i odporna na intensywne użycie warstwa wierzchnia, zwiększająca bezpieczeństwo dzieci uczęszczających na plac zabaw oraz uatrakcyjnić sam plac zabaw.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt poprawia estetykę placu zabaw , a w szczególności skierowany jet jest na poprawę bezpieczeństwa dzieci wraz z ich opiekunami na placu zabaw.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Kwota szacunkowa na wykonanie projektu.

1. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa przewidywany koszt 11 000.00 zł brutto

- Projekt budowlano – wykonawczy,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- Przedmiar robót,

- Kosztorys inwestorski,

- informację dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.20 ust 1 ptk. 1b ustawa Prawo Budowlane ( DZ. U. z 2017 r poz. 1332 z póżn. zm.

2. Koszty inwestycji – wykonanie przewidywany koszt

979 000,00 zł brutto

Wykonanie robót - Demontaż nawierzchni, wykonanie nawierzchni w zależności od grubości i koloru kształtuje się cenie -- 4 cm zielony lub czerwony (chroni przy upadku z wysokości do 1,40 m) - 320 zł/m2, ale np. niebieski ok. 350 zł/m2 -- 10 cm zielony lub czerwony (chroni przy upadku z wysokości do 3,00 m) - 420 zł/m2, ale np. niebieski ok. 440 zł/m2 oraz inne prace np.: oznakowanie obiektu.

Łączna ilość m2 różnych nawierzchni syntetycznej do wymiany wynosi ponad 2858 m2.

Łączny przewidywany koszt remontu 990 000,00 zł brutto.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
990 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki