Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2020-06-18 13:18:24
Powrót do projektu

Lipowa Aleja Woronicza

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Woronicza 33 b,c - odcinek od ulicy Racjonalizacji w stronę torów kolejowych strona południowa ulicy Woronicza
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Miasto Stołeczne Warszawa - dysponent

działka nr 146505-8.801.1

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada remont istniejącego chodnika wzdłuż po południowej stronie ulicy Woronicza od ulicy Racjonalizacji. Na długości działek nr 33 b,c wykonanie oświetlenia chodnika, uporządkowanie terenu zielonego (wykonanie nasadzeń krzewów, żywopłotu, założenie trawnika, wykonanie ścieżki spacerowej z azylami na ławki (ścieżka w technologii nawierzchni mineralnej przepuszczalnej), przed budynkami Racjonalizacji 7 i Woronicza 33B, uzupełnienie szaty roślinnej w pasie zieleni pomiędzy chodnikiem a jezdną oraz ustawienie ławek i koszy na odpady.
Opis projektu:
1. Rozbiórka Remont istniejącego chodnika i budowa nowego wzdłuż po południowej stronie ulicy Woronicza od ulicy Racjonalizacji do końca działki Woronicza 33b ok. 440 m2. 2. Wykonanie oświetlenia nowo wybudowanego chodnika od ul. Racjonalizacji do końca działki Woronicza 33c (sklep Żabka), ok. 15 szt. latarni chodnikowych. 3. Wykonanie ścieżki spacerowej pomiędzy wyremontowanym chodnikiem, a rzędem drzew lipowych - szerokość ścieżki 1 m. w technologii nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej z trzema azylami na ławki parkowe na długości nowo wybudowanego chodnika od ul. Racjonalizacji do końca działki Woronicza 33b, 160 m2. 4, przed budynkami Racjonalizacji 7 i Woronicza 33B, na odcinku około 120 m;

2. Ustawienie 3 sztuk ławek parkowych.;

5. Ustawienie śmietników przy ławkach i wzdłuż chodnika, ok. 6 sztuk.3 sztuk koszy na odpady;

6. Nasadzenie żywopłotu pomiędzy krawężnikiem ulicy Woronicza, a szpalerem lip (typ krzewów cieniolubny) długości ok. 160 mb.;

7. Nasadzenie ksupisk krzewów i bylin cieniolubnych na terenie zielonym pomiędzy chodnikiem, a ścieżką spacerową i pomiędzy ścieżką spacerową, a szpalerem lip od ulicy Woronicza, ok. 200 m2. 8. Wykonanie trawnika, ok. 3500 m2. 9. Obudowanie komory ciepłowniczej w pasie zieleni za pomocą betonowych palisad, 1 szt. Dostępność po wykonaniu projektu będzie pełna (24 h) dla wszystkich. Teren będzie otwarty, bez utrudnień dla osób niepełnosprawnych.roślinności cieniolubnej pomiędzy szpalerem lip a chodnikiem.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Wykonanie projektu podniesie atrakcyjność terenu oraz komfort i bezpieczeństwo ruchu pieszego. W ostatnich latach w najbliższej okolicy powstało kilka budynków wielorodzinnych i budynek akademika, co za tym idzie natężenie ruchu pieszego na odcinku objętym projektem wzrosło o kilkaset procent. Chodnik ten jest głównym dojściem do szkoły podstawowej i najbliższych przystanków komunikacji miejskiej. Na dzień dzisiejszy istniejący chodnik nie spełnia wymogów bezpieczeństwa w porze nocnej, widoczność jest niewystarczające, wręcz zerowa.

Teren Wyględowa jest ubogi w miejsca spacerowe, a wiec każdy, nawet mały, zielony azyl jest bardzo pożądany przez mieszkańców.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej – 30 000 zł

2. Wymiana nawierzchni chodnika wraz z podbudową 240 m2 * 280 zł/m2 = 67 200 zł

3. Wymiana/ ustawienie obrzeży betonowych 240 * 90 zł/m = 21 600 zł

5. Nasadzenia zieleni – 58 000 zł

6. Opracowanie oraz wprowadzenie zatwierdzonego projektu Czasowej Organizacji Ruchu na czas budowy – 3 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 450 000
179 800,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Image230120092830.pdf