Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2020-06-18 13:21:01
Powrót do projektu

Lipowa Aleja Woronicza

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Woronicza 33 b,c - odcinek od ulicy Racjonalizacji w stronę torów kolejowych strona południowa ulicy Woronicza
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Miasto Stołeczne Warszawa - dysponent

działka nr 146505-8.801.1

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada remont istniejącego chodnika po południowej stronie ulicy Woronicza, przed budynkami Racjonalizacji 7 i Woronicza 33B, uzupełnienie szaty roślinnej w pasie zieleni pomiędzy chodnikiem a jezdną oraz ustawienie ławek i koszy na odpady.
Opis projektu:
1. Remont istniejącego chodnika po południowej stronie ulicy Woronicza, przed budynkami Racjonalizacji 7 i Woronicza 33B, na odcinku około 120 m;

2. Ustawienie 3 sztuk ławek parkowych;

5. Ustawienie 3 sztuk koszy na odpady;

6. Nasadzenie żywopłotu pomiędzy krawężnikiem ulicy Woronicza, a szpalerem lip (typ krzewów cieniolubny);

7. Nasadzenie roślinności cieniolubnej pomiędzy szpalerem lip a chodnikiem.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Wykonanie projektu podniesie atrakcyjność terenu oraz komfort i bezpieczeństwo ruchu pieszego. W ostatnich latach w najbliższej okolicy powstało kilka budynków wielorodzinnych i budynek akademika, co za tym idzie natężenie ruchu pieszego na odcinku objętym projektem wzrosło o kilkaset procent. Chodnik ten jest głównym dojściem do szkoły podstawowej i najbliższych przystanków komunikacji miejskiej. Na dzień dzisiejszy istniejący chodnik nie spełnia wymogów bezpieczeństwa w porze nocnej, widoczność jest niewystarczające, wręcz zerowa.

Teren Wyględowa jest ubogi w miejsca spacerowe, a wiec każdy, nawet mały, zielony azyl jest bardzo pożądany przez mieszkańców.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej – 30 000 zł

2. Wymiana nawierzchni chodnika wraz z podbudową 240 m2 * 280 zł/m2 = 67 200 zł

3. Wymiana/ ustawienie obrzeży betonowych 240 * 90 zł/m = 21 600 zł

5. Nasadzenia zieleni – 58 000 zł

7. Elementy małej architektury - 18 000 zł

6. Opracowanie oraz wprowadzenie zatwierdzonego projektu Czasowej Organizacji Ruchu na czas budowy – 3 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 179
197 800,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Image230120092830.pdf