Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2020-06-15 13:12:16
Powrót do projektu

Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej na historycznym osiedlu Boernerowo- część II- NASADZENIA

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ciąg dalszy Westerplatte
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
dzielnica Bemowo

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Nasadzenia zieleni wzdłuż ulicy Westerplatte na historycznym osiedlu Boernerowo na pow ca 1,3 ha.

Nasadzenia będą obejmowały:

1) drzewostan; głównie drzewa iglaste jak np. sosna zwyczajna, sosna czarna, świerk, cis oraz drzewa liściaste jak np. dąb, grab, buk, lipa

2) podszyt jak np. leszczyna, głóg, dereń, irga, kalina, czeremcha, trzmielina

3) runo leśne jak np. malina, jeżyna, borówka, wrzos, konwalia, fiołek, zawilec, przylaszczka, przebiśnieg

Nasadzenia wykonywane będą w oparciu o projekt zieleni o charakterze naturalistycznym poprzedzonym analizą funkcjonowania przyrodniczego tego terenu.
Opis projektu:
Zaproponowany projekt ma na celu naturalistyczną odbudowę zieleni wzdłuż centralnej ulicy historycznego osiedla Boernerowo jaką jest ulica Westerplatte. Odbudowa ta ma na celu przywrócenie leśnego charakteru pasów zieleni z przewagą drzew iglastych, nasadzenia krzewów i rekonstrukcję runa leśnego.

Oprócz efektów wizualnych ważny jest również aspekt ekologiczny jakim jest zwiększenie produkcji tlenu z uwagi na położenie ulicy w pasie napowietrzającym Warszawy.

Projekt dedykowany jest głównie dla mieszkańców osiedla Boernerowa oraz sąsiednich osiedli położonych przy ulicy Radiowej.

Projekt jest kontynuacją projektu z 2020 roku obejmującego głównie, na całym osiedlu Boernerowo, eliminacją drzew suchych, zagrażających bezpieczeństwu, samosiejek nie mających szans rozwoju oraz trzebież gatunków zdziczałych jak klony jesionolistne.Koszt realizacji całości projektu można oszacować na poziomie ca 350.000 zł w tym ca 20.000 zł projekt architektoniczny.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
1. Projekt w dużym stopniu porządkuje ład krajobrazowy na historycznym osiedlu Boernerowo.

2. Nawiązuje swoim charakterem do sąsiadującego Lasu Bemowskiego będąc jego naturalnym przedłużeniem.

3. Istotnym jest również zwiększenie produkcji tlenu w pasie napowietrzającym Warszawy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • wszystkie niewymienione kategorie

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
350 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki