Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2020-05-04 14:44:06
Powrót do projektu

Ruch to zdrowie - fitness +50, +60, +70

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulice Bartycka, Bluszczańska, Siekierkowska, Gościniec, Polska, Antoniewska, AK Północ, Ku Wiśle, Gąsocińska, Grupy A, Figowa, Ananasowa, Cytrynowa i inne z rejonu...
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szkoła Podstawowa Nr 3 Warszawa, ul. Gościniec 53, Sala gimnastyczna, boisko szkolne

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Uczestnictwo w zajęciach fitness będzie ogólnodostępne. Zajęcia prowadzone będą w godzinach wieczornych tak, aby nie kolidowały z godzinami pracy Szkoły. Godziny zajęć I grupa 18:10-19:00 poniedziałki i środy, II grupa godz. 19:10-20:00.

W I grupie uczestniczą osoby 50+ i młodsi niepełnosprawni, w II grupie uczestniczą osoby +60, +70 w tym niepełnosprawne.
Opis projektu:
Otwarte, bezpłatne dla mieszkańców zajęcia gimnastyczne typu Joga, Pilates i ćwiczenia rehabilitacyjne prowadzone na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Warszawie przy ul. Gościniec 53.

Zajęcia prowadzone będą od połowy lutego 2021 r. do 2 grudnia 2021 r. z wyłączeniem okresu wakacyjnego od 1.07.2010 do 31.08.2021 r . dwa razy w tygodniu po 2 godz.

W godzinach późno-popołudniowych aby umożliwić uczestnictwo w nich osobom pracującym - seniorom opiekującym się wnukami i osobami niepełnosprawnymi w podeszłym wieku.

Proponowana godz. zajęć 18:00-20:00 w poniedziałki i środy.

W proponowanych godzinach zajęcia gimnastyczne nie kolidują z zajęciami szkolnymi.

Przewidywana liczba osób uczestniczących w każdej grupie sprawnościowej 25 - 30 osób.

Rekrutacja : plakaty rozpocznie się w styczniu/ lutym 2021 r.Plakaty zostaną powieszone przede wszystkim na słupach ogłoszeniowych usytuowanych na terenie osady Siekierki oraz na tablicy ogłoszeń w klubie Młodzieżowym przy ul. Siekierkowskiej.

Ponadto w Gazecie Siekierkowskiej zostanie podana informacja o możliwości zapisu.

Ilość miejsc ograniczona, więc o zapisie na zajęcia zadecyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania miejsc.

Po wyczerpaniu miejsc będą zapisy na listę rezerwową.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt fitness +50, +60, +70 promuje zdrowie, propaguje uprawianie gimnastyki rehabilitacyjnej i rekreacyjnej wśród seniorów.

Ćwiczenia na zajęciach są zróżnicowane w zależności od predyspozycji osób w nich uczestniczących. Zajęcia fitness w 2021 r. stanowić będą kontynuację zajęć prowadzonych dla seniorów w roku 2013-2020. Brak na terenie osady Siekierki zajęć podnoszących sprawność seniorów a także zajęć rehabilitacyjnych. Zajęcia dla seniorów w ramach budżetu obywatelskiego odbywają się od początku jego istnienia.

Sala wypełniona jest zawsze maksymalnie. W lecie istnieje możliwość aby zajęcia odbywały się na terenie otwartym - boisku szkolnym.

Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, integrują społeczność osiedlową, zmuszając ją do aktywnego życia, uprawiania sportu i zajęć rehabilitacyjnych.KOSZTORYS

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
- wynagrodzenie trenera fitness 165 zł brutto x 130 128 = 21450 21120

- koszty przygotowania Salisali: udostępnienie sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, dozór szkoły, zużycie prądu, posprzątanie Sali - 72 zł brutto x 130 128 = 9360 9216

- promocja: projekt i druk plakatów (100 szt. Ą2 A2 pełny kolor) - 1000 zł

Charakterystyka

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
31 800336,00 zł

Dokumenty

Załączniki