Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej - zmiany z 2020-04-27 11:33:17
Powrót do projektu

Kampania promocyjna "Masz moc! Obniż swój ślad węglowy! Razem uratujemy naszą przyszłość!"

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ogólnomiejski
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu: Pełna kampania promocyjna
Kampania promocyjno-edukacyjna stwarzająca trend / modę na indywidualny niski ślad węglowy. Czas trwania - około rok. Nośniki różne /przestrzeń publiczna, internet, szkoły/ na zmniejszanie indywidualnego śladu węglowy dzięki zwiększaniu świadomości społecznej nt. zmiany klimatu.
Opis projektu:
Kompleksowa kampania promocyjno-edukacyjna będzie miała miejsce w przestrzeni miejskiej oraz w internecie i będzie skierowana do wszystkich mieszkańców Warszawy. Będzie miała na celu wykreowanie trendu na zmniejszanie indywidualnego śladu węglowego dzięki zwiększaniu świadomości warszawiaków na temat globalnego ocieplenia, ryzyka katastrofy klimatycznej oraz koniecznych działań na rzecz spowolnienia zmian klimatu.

W związku z tym, że w kampanii będzie kładziony nacisk na redukcję indywidualnego śladu węglowego oraz na praktyczne wskazówki, kampania przyczyni się do wzrostu motywacji mieszkańców do angażowania się w konieczne zmiany nawyków i stylu życia oraz wpłynie na podejmowanie świadomych decyzji (obywatelskich, konsumenckich) oraz na wzrost poparcia i zaangażowania w akcje i inicjatywy na rzecz spowolnienia zmian klimatu oraz adaptacji do ich skutków.Czas trwania kampanii: 6 miesięcyZakres kampanii: kampania promocyjno-edukacyjna w przestrzeni publicznej oraz w internecie, poprzedzona konkursem na znak graficzny i plakat, będzie podzielona na 4 etapy tematyczne. Każdy etap kampanii będzie dotyczył innego aspektu redukcji śladu węglowego (konsumpcja, transport, efektywność energetyczna, zieleń i woda). Plakat, znak graficzny oraz główne hasło nie będą się zmieniały w trakcie kampanii, zmianie będzie ulegała treść szczegółowych komunikatów, w zależności od tematycznego etapu kampanii.Przebieg kampanii:1. Stworzenie profilu kampanii na Facebooku oraz Twitterze oraz hasztagu i nakładki na zdjęcia profilowe.2. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na znak graficzny i plakat kampanii:

- Przygotowanie regulaminu konkursu.

- Akcja w mediach społecznościowych promująca ogłoszenie konkursu.

- Dotarcie z informacją bezpośrednią nt. konkursu do szkół i uczelni plastycznych.

- Wyłonienie laureatów konkursu oraz zwycięzcy.

- Zorganizowanie i nagłośnienie w mediach społecznościowych wydarzenia mającego na celu nagrodzenie zwycięzcy.3.Przygotowanie 4 spotów, po jednym tematycznym spocie na każdy etap kampanii. Każdy z nich będzie dotyczył innego aspektu śladu węglowego (konsumpcja, transport, efektywność energetyczna, zieleń i woda). Znak graficzny (wyłoniony w konkursie) oraz główne hasło (nawołujące do zmniejszania indywidualnego śladu węglowego) nie będą się zmieniały w trakcie kampanii, zmianom będą ulegały treści szczegółowych komunikatów, w zależności od tematycznego etapu kampanii.

Spoty będą emitowane na 10 nośnikach Digital Signage (wielkoformatowe ekrany) w centrum miasta, w pojazdach komunikacji miejskiej – ok. 1 500 ekranów oraz w internecie. Ilość wyświetleń będzie zależała od bieżących cen obowiązujących i ustalona w momencie podpisania umowy na realizację kampanii.4. Produkcja 400 plakatów reklamowych (na bazie projektu, który wygrał w konkursie) w 4 wariantach – po 100 do każdego etapu kampanii (różnice będą miały miejsce tylko w szczegółowym komunikacie na plakacie, w zależności od tematycznego etapu kampanii) oraz umieszczenie ich na nośnikach– 20 lokalizacji w centralnych dzielnicach miasta oraz w innych miejscach, w zależności od możliwości (przystankach komunikacji miejskiej).5. Kampania w Internecie polegająca na:

- Prowadzeniu profili w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter).

- Publikacji i promowaniu spotów kampanii w Internecie (profile społecznościowe, Youtube).

- Publikacji i promowaniu materiałów edukacyjnych z informacjami nt. zmiany klimatu oraz poradami dotyczącymi tego, jak redukować indywidualny ślad węglowy.

- Uruchamianiu i moderowaniu dyskusji w mediach społecznościowych nt. działań pomysłów i dobrych praktyk dotyczących redukcji indywidualnego śladu węglowego.Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Ślad węglowy - jest to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Jest rodzajem śladu ekologicznego. Ślad węglowy obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych (cieplarnianych) wyrażone w ekwiwalencie CO2. Jak wiemy gazy cieplarniane coraz bardziej ograniczają wypromieniowywanie ciepła w kosmos. A my niemiłosiernie dokładamy się do ich wzrostu, przyczyniając się do ocieplenia klimatu /Kryzys klimatyczny/ Obniżając swój ślad węglowy, robiąc indywidualny wysiłek nabieramy nie tylko świadomości naszego wpływu na klimat, środowisko, ale przestajemy być klientami niektórych dziedzin przemysłu, przyczyniając się do ich zanikania lub przekształcania. Nabieramy też pewnej mocy, siły, pewności przekonań pozwalających nam naciskać na odgórne zmiany systemowe. Głosujemy na osoby mające program zgodny z naszymi wartościami. Może to górnolotne myślenie, ale uważam, że starając się obniżyć swój ślad węglowy będziemy uważniejszymi obserwatorami świata przyrody, będziemy bardziej doceniać dostęp do czystego powietrza, do wody, do żyznej gleby i mieć większą moc, aby o to już grupowo walczyć. Zacznijmy od siebie i działajmy razem, są nas miliony. Mamy moc!

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Konkurs na znak graficzny oraz plakat (organizacja, komunikacja, nagrody): 36900,-

Wydruk plakatów i produkcja spotów: 73800 ,-

Kampania w przestrzeni miejskiej (plakaty na nośnikach, spoty na nośnikach digital signage, spoty w komunikacji miejskiej): 292800,-

Kampania w Internecie (obsługa graficzna, planowanie i emisja spotów i materiałów graficznych, obsługa social media i PR): 96500,-

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
500 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki