Autor projektu - zmiany z 2020-12-01 16:23:36
Powrót do projektu

50 ławek dla Białołęki

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Obszar całej dzielnicy, na nieruchomościach w zarządzanych przez dzielnicę, przy ulicach, w miejscach odwiedzanych przez pieszych.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szczegółowe lokalizacje zostaną wskazane przez Urząd Dzielnicy Białołęka w

miarę potrzeb dzielnicy i po ewentualnych konsultacjach z mieszkańcami.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada postawienie 50 ławek w miejscach codziennych spacerów mieszkańców – tj. przy ulicach, placach i innych lokalizacjach odwiedzanych przez mieszkańców.
Opis projektu:
W naszej dzielnicy brakuje miejsc, gdzie seniorzy mogliby odpocząć w trakcie drogi do sklepu, apteki, czy innych punktów użyteczności publicznej. Również młodzi rodzice nie mają miejsca, gdzie mogliby na chwilę usiąść z książką podczas spaceru ze śpiącymi pociechami. Ławki to też miejsca spotkań. Dlatego też uzupełnienie tych braków wydaje się być bardzo uzasadnione.Zakłada się, że ławki będą w jednolitej barwie, w miarę możliwości według wzoru stosowanego przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy: http://zzw.waw.pl/wp-content/uploads/2019/03/lawka_szczesliwicka_ochota.jpg, lub innego stosowanego przez dzielnicę.Lokalizacje zostaną wskazane przez Urząd Dzielnicy po ewentualnych konsultacjach z mieszkańcami.Zgodnie z zasadami Budżetu Obywatelskiego, ławki będą dostępne co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy 6:00 a 22:00, z uwzględnieniem soboty lub niedzieli.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W Warszawie wciąż brakuje ławek. Mieszkańcy nie maja gdzie usiąść w trakcie dłuższego spaceru. Jest to szczególnie istotne dla seniorów i innych osób mających problemy z poruszaniem się pieszo. Dlatego też realizacja tego projektu przyczyni się do podniesienia przyjazności naszej dzielnicy dla pieszych. A także w prosty sposób przyczyni się do powstania nowych miejsc spotkań.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
150 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • przykładowa_ławka.jpg