Autor projektu - zmiany z 2021-01-25 21:55:58
Powrót do projektu

50 ławek dla Białołęki

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Obszar całej dzielnicy, na nieruchomościach w zarządzanych przez dzielnicę, przy ulicach, w miejscach odwiedzanych przez pieszych. Poniżej lista orientacyjnych lokalizacji wraz ze współrzędnymi w układzie współrzędnych PUWG2000 (współrzędne wskazano orientacyjnie). W przypadku braku możliwości postawienia ławki w danym miejscu - lokalizacja zostanie wskazana przez dzielnicę, w miarę potrzeb zglaszanych przez mieszkańców.LP lokalizacja X Y

1 rej. skrzyżowania ul. Pułaskiego i 15 Sierpnia 7499090 5799090

2 rej. skrzyżowania ul. Pułaskiego i Żywicznej 7498660 5798770

3 rej. skrzyżowania ul. Pułaskiego i Fleminga 7498450 5798640

4 rej. skrzyżowania ul. Fleminga i Sąsiedzkiej 7498280 5798880

5 rej. skrzyżowania ul. Kołacińskiej i Fleminga 7498350 5798790

6 rej. skrzyżowania ul. Podróżniczej i Żywicznej 7498270 5799300

7 rej. skrzyżowania ul. Krokwi i Dziatwy 7498250 5799950

8 rej. skrzyżowania ul. Krokwi i Klasyków 7498110 5800130

9 rej. skrzyżowania ul. 15 Sierpnia i Srebrnogórskiej 7498800 5799490

10 rej. skrzyżowania ul. Srebrnogórskiej i Wiklinowej 7498610 5799310

11 rej. skrzyżowania ul. Głębockiej i Kartograficznej 7504550 5797680

12 rej. BOK przy ul. Kartograficznej 7504740 5797570

13 rej. północnego wejścia do parku przy ul. Skarbka z Gór 7504120 5797770

14 rej. skrzyżowania ul. Berensona i Skarbka z Gór 7503860 5798970

15 Ostródzka 175, ławka przy ul. Ostródzkiej, przy wejściu do szkoły 7503270 5799310

16 rej. skrzyżowania ul. Hemara i Ostródzkiej 7503310 5799190Obrazkowej i Modlińskiej - dz. ew. nr 17/1 z obrębu 40627 7498332 5797972

17 rej. skrzyżowania ul. Hemara i Majewskiej 7502660 5799230

18 przy wejściu do SP 231 - ul. Juranda ze Spychowa 7502340 5798060

19 rej. skrzyżowania ul. Starowiślnej i Kowalczyka 7499420 5796790

20 rej. skrzyżowania ul. Ks. Jaremy i Zbyszka z Bogdańca 7502380 5797360

21 okolice Marywilskiej 65 7499880 5798310

22 na wys. Ostródzkiej 265 przy kładce do os. Zielona Dolina 7503100 5801240

23 rej. skrzyżowania ul. Verdiego i Rossiniego 7503720 5801160

24 rej. skrzyżowania ul. Frachtowej i Kobiałka 7502660 5802850

25 rej. skrzyżowania ul. Frachtowej, Flisaków i Żeglugi Wiślanej 7502660 5803070

26 rej. skrzyżowania ul. Kobiałka i Słonecznej, przy SP 31 7503220 5803150

27 rej. pętli autobusowej Olesin 7504240 5803190

28 rej. skrzyżowania ul. Długorzecznej i Plochocińskiej 7501880 5803230

29 rej. skrzyżowania ul. Chlubnej i Piwoniowej - przy wejściu do lasu 7498090 5802830

30 rej. skrzyżowania ul. Chlubnej i Zawiślańskiej - przy wejściu do lasu 7498060 5802830

31 rej. skrzyżowania ul. Łuczywo i Piwoniowej 7498290 5802290

32 rej. ul. Na Przełaj, przy SP 367 7498780 5802680

33 rej. skrzyżowania ul. Cieślewskich i Szklarniowej 7501960 5799420

34 rej. skrzyżowania ul. Cieślewskich i Ogrody Przyjaciół 7501220 5800010

35 rej. skrzyżowania ul. Jeżowskiego i Deseniowej 7498020 5801920Obrazkowej i Życzliwej, dz. ew nr 28 z obrębu 40627 7498356 5797920

36 rej. skrzyżowania ul. Jeżowskiego i Mehoffera 7498640 5801960

37 rej. skrzyżowania ul. Bohaterów i Dynamicznej 7499600 5800720

38 rej. sklepu przy ul. Bohaterów 19 7499260 5800330

39 rej. placu zabaw przy ul. Portowej 7498510 5797060

40 rej. skrzyżowania ul. Leszczynowej i Portowej 7498670 5796780

41 ul. Płużnicka, przy SP 365 7498230 5797560

42 ul. Ceramiczna, przy wejściu do parku 7497400 5798710

43 rej. skrzyżowania ul. Ceramicznej i Jagmina 7497760 5798610

44 rej. skrzyżowania ul. Łączącej i Odkrytej - przy parku 7495800 5798960

45 rej. kościoła przy ul. Sprawnej 7495470 5800830

46 rej. skrzyżowania ul. Aluzyjnej i Kępa Tarchomińska 7495080 5801080

47 rej. skrzyżowania ul. Łącznej i Jędrzejowskiego 7495980 5801940

48 rej. skrzyżowania ul. Prząśniczek i Czeremchowej 7497130 5801150

49 rej. skrzyżowania ul. Mehoffera i Ordonówny 7497080 5799790

50 rej. skrzyżowania ul. Szczerbca i Ścieżka 7497640 5799370

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szczegółowe lokalizacje zostaną zatwierdzone przez Urząd Dzielnicy Białołęka, zgodnie z listą wskazaną w cześci "Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie". W przypadku braku możliwości realizacji którejś z lokalizacji - położenie ławki w innym miejscu będzie wskazane przez dzielnicę.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada postawienie 50 ławek w miejscach codziennych spacerów mieszkańców – tj. przy ulicach, placach i innych lokalizacjach odwiedzanych przez mieszkańców.
Opis projektu:
W naszej dzielnicy brakuje miejsc, gdzie seniorzy mogliby odpocząć w trakcie drogi do sklepu, apteki, czy innych punktów użyteczności publicznej. Również młodzi rodzice nie mają miejsca, gdzie mogliby na chwilę usiąść z książką podczas spaceru ze śpiącymi pociechami. Ławki to też miejsca spotkań. Dlatego też uzupełnienie tych braków wydaje się być bardzo uzasadnione.Zakłada się, że ławki będą w jednolitej barwie, w miarę możliwości według wzoru stosowanego przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy: http://zzw.waw.pl/wp-content/uploads/2019/03/lawka_szczesliwicka_ochota.jpg, lub innego stosowanego przez dzielnicę.Lokalizacje zostaną wskazane przez Urząd Dzielnicy po ewentualnych konsultacjach z mieszkańcami.Zgodnie z zasadami Budżetu Obywatelskiego, ławki będą dostępne co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy 6:00 a 22:00, z uwzględnieniem soboty lub niedzieli.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W Warszawie wciąż brakuje ławek. Mieszkańcy nie maja gdzie usiąść w trakcie dłuższego spaceru. Jest to szczególnie istotne dla seniorów i innych osób mających problemy z poruszaniem się pieszo. Dlatego też realizacja tego projektu przyczyni się do podniesienia przyjazności naszej dzielnicy dla pieszych. A także w prosty sposób przyczyni się do powstania nowych miejsc spotkań.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
150 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • przykładowa_ławka.jpg