Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Białołęka - zmiany z 2021-04-22 15:48:08
Powrót do projektu
50

40 ławek i kosze na odpady dla Białołęki

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Obszar całej dzielnicy, na nieruchomościach w zarządzanych przez dzielnicę, przy ulicach, w miejscach odwiedzanych przez pieszych. Poniżej lista orientacyjnych lokalizacji wraz ze współrzędnymi w układzie współrzędnych PUWG2000 (współrzędne wskazano orientacyjnie). W przypadku braku możliwości postawienia ławki w danym miejscu - lokalizacja zostanie wskazana przez dzielnicę, w miarę potrzeb zglaszanych przez mieszkańców. LP lokalizacja X Y 1 rej. skrzyżowania ul. Pułaskiego i 15 Sierpnia 7499090 5799090 2 . W każdej lkoalizacji zostanie postawiona jedna lub więcej sztuk ławek a w niektórych z nich zostanie postawiony również kosz na odpady.Poniżej lista pozytywnie zweryfikowanych lokalizacji:1. rej. skrzyżowania ul. Pułaskiego i Żywicznej 7498660 5798770 3

2 rej. skrzyżowania ul. Pułaskiego i Fleminga 7498450 5798640 4 rej. skrzyżowania ul. Fleminga i Sąsiedzkiej 7498280 5798880 5

3 rej. skrzyżowania ul. Kołacińskiej i Fleminga 7498350 5798790 6

4 rej. skrzyżowania ul. Podróżniczej i Żywicznej 7498270 5799300 7

5 rej. skrzyżowania ul. Krokwi i Dziatwy 7498250 5799950 8

6 rej. skrzyżowania ul. Krokwi i Klasyków 7498110 5800130 9 rej. skrzyżowania ul. 15 Sierpnia i Srebrnogórskiej 7498800 5799490 10

7 rej. skrzyżowania ul. Srebrnogórskiej i Wiklinowej 7498610 5799310 11

8 rej. skrzyżowania ul. Głębockiej i Kartograficznej 7504550 5797680 12 rej. BOK przy ul. Kartograficznej 7504740 5797570 13

9 rej. północnego wejścia do parku przy ul. Skarbka z Gór 7504120 5797770 14

10 rej. skrzyżowania ul. Berensona i Skarbka z Gór 7503860 5798970 15 Ostródzka 175, ławka przy ul. Ostródzkiej, przy wejściu do szkoły 7503270 5799310 16 rej. Obrazkowej i Modlińskiej - dz. ew. nr 17/1 z obrębu 40627 7498332 5797972 17 rej. skrzyżowania ul. Hemara i Majewskiej 7502660 5799230 18 przy wejściu do

11 przy wejściu do SP 231 - ul. Juranda ze Spychowa 7502340 5798060 19

12 rej. skrzyżowania ul. Starowiślnej i Kowalczyka 7499420 5796790 20 rej. skrzyżowania ul. Ks. Jaremy i Zbyszka z Bogdańca 7502380 5797360 21 okolice Marywilskiej 65 7499880 5798310 22

13 okolice Marywilskiej

14 na wys. Ostródzkiej 265 przy kładce do os. Zielona Dolina 7503100 5801240 23

15 rej. skrzyżowania ul. Verdiego i Rossiniego 7503720 5801160 24 rej. skrzyżowania ul. Frachtowej i Kobiałka 7502660 5802850 25

16 rej. skrzyżowania ul. Frachtowej, Flisaków i Żeglugi Wiślanej 7502660 5803070 26

17 rej. skrzyżowania ul. Kobiałka i Słonecznej, przy SP 31 7503220 5803150 27

18 rej. pętli autobusowej Olesin 7504240 5803190 28

19 rej. skrzyżowania ul. Długorzecznej i Plochocińskiej 7501880 5803230 29 rej. skrzyżowania ul. Chlubnej i Piwoniowej - przy wejściu do lasu 7498090 5802830 30 rej. skrzyżowania ul. Chlubnej i Zawiślańskiej - przy wejściu do lasu 7498060 5802830 31

20 rej. skrzyżowania ul. Łuczywo i Piwoniowej 7498290 5802290 32 rej. ul. Na Przełaj, przy SP 367 7498780 5802680 33

21 rej. skrzyżowania ul. Cieślewskich i Szklarniowej 7501960 5799420 34 rej. skrzyżowania ul. Cieślewskich i Ogrody Przyjaciół 7501220 5800010 35 rej. skrzyżowania ul. Obrazkowej i Życzliwej, dz. ew nr 28 z obrębu 40627 7498356 5797920 36 rej. skrzyżowania ul. Jeżowskiego i Mehoffera 7498640 5801960 37 rej. skrzyżowania ul. Bohaterów i Dynamicznej 7499600 5800720 38

22 rej. sklepu przy ul. Bohaterów 19 7499260 5800330 39 rej. placu zabaw przy ul. Portowej 7498510 5797060 40 rej. skrzyżowania ul. Leszczynowej i Portowej 7498670 5796780 41 ul. Płużnicka, przy SP 365 7498230 5797560 42

23 ul. Ceramiczna, przy wejściu do parku 7497400 5798710 43

24 rej. skrzyżowania ul. Ceramicznej i Jagmina 7497760 5798610 44 rej. skrzyżowania ul. Łączącej i Odkrytej - przy parku 7495800 5798960 45

25 rej. kościoła przy ul. Sprawnej 7495470 5800830 46 rej. skrzyżowania ul. Aluzyjnej i Kępa Tarchomińska 7495080 5801080 47 rej. skrzyżowania ul. Łącznej i Jędrzejowskiego 7495980 5801940 48 rej. skrzyżowania ul. Prząśniczek i Czeremchowej 7497130 5801150 49

26 rej. skrzyżowania ul. Mehoffera i Ordonówny 7497080 5799790 50 rej. skrzyżowania ul. Szczerbca i Ścieżka 7497640 5799370

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szczegółowe lokalizacje zostaną zatwierdzone przez Urząd Dzielnicy Białołęka, zgodnie z listą wskazaną w cześci "Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie". W przypadku braku możliwości realizacji którejś z lokalizacji - położenie ławki w innym miejscu będzie wskazane przez dzielnicę.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada postawienie 50 40 ławek w miejscach codziennych spacerów mieszkańców – tj. przy ulicach, placach i innych lokalizacjach odwiedzanych przez mieszkańców. W niektórych lokalizacjach zostaną również postawione kosze na odpady.
Opis projektu:
W naszej dzielnicy brakuje miejsc, gdzie seniorzy mogliby odpocząć w trakcie drogi do sklepu, apteki, czy innych punktów użyteczności publicznej. Również młodzi rodzice nie mają miejsca, gdzie mogliby na chwilę usiąść z książką podczas spaceru ze śpiącymi pociechami. Ławki to też miejsca spotkań. Dlatego też uzupełnienie tych braków wydaje się być bardzo uzasadnione. W niektórych lokalizacjach zostaną również dostawione kosze na odpady.Zakłada się, że ławki będą w jednolitej barwie, w miarę możliwości według wzoru stosowanego przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy: http://zzw.waw.pl/wp-content/uploads/2019/03/lawka_szczesliwicka_ochota.jpg, lub innego stosowanego przez dzielnicę.Lokalizacje zostaną wskazane przez Urząd Dzielnicy po ewentualnych konsultacjach z mieszkańcami.zostały uzgodnione z Wydziałami merytorycznymi i Zarządem Zieleni m.st. Warszawy.Zgodnie z zasadami Budżetu Obywatelskiego, ławki będą dostępne co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy 6:00 a 22:00, z uwzględnieniem soboty lub niedzieli.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W Warszawie wciąż brakuje ławek. Mieszkańcy nie maja gdzie usiąść w trakcie dłuższego spaceru. Jest to szczególnie istotne dla seniorów i innych osób mających problemy z poruszaniem się pieszo. Dlatego też realizacja tego projektu przyczyni się do podniesienia przyjazności naszej dzielnicy dla pieszych. A także w prosty sposób przyczyni się do powstania nowych miejsc spotkań.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
150000,00
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
150 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • przykładowa_ławka.jpg