Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Białołęka - zmiany z 2021-05-12 14:08:24
Powrót do projektu

40 ławek i kosze na odpady dla Białołęki

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Obszar całej dzielnicy, na nieruchomościach w zarządzanych przez dzielnicę, przy ulicach, w miejscach odwiedzanych przez pieszych. W każdej lkoalizacji zostanie postawiona jedna lub więcej sztuk ławek a w niektórych z nich zostanie postawiony również kosz na odpady.Poniżej lista pozytywnie zweryfikowanych lokalizacji:1. rej. skrzyżowania ul. Pułaskiego i Żywicznej

2 rej. skrzyżowania ul. Pułaskiego i Fleminga

3 rej. skrzyżowania ul. Kołacińskiej i Fleminga

4 rej. skrzyżowania ul. Podróżniczej i Żywicznej

5 rej. skrzyżowania ul. Krokwi i Dziatwy

6 rej. skrzyżowania ul. Krokwi i Klasyków

7 rej. skrzyżowania ul. Srebrnogórskiej i Wiklinowej

8 rej. BOK przy ul. Kartograficznej

9 rej. północnego wejścia do parku przy ul. Skarbka z Gór

10 rej. skrzyżowania ul. Berensona i Skarbka z Gór

11 przy wejściu do SP 231 - ul. Juranda ze Spychowa

12 rej. skrzyżowania ul. Starowiślnej i Kowalczyka

13 okolice Marywilskiej

14 na wys. Ostródzkiej 265 przy kładce do os. Zielona Dolina

15 rej. skrzyżowania ul. Frachtowej i Kobiałka

16 rej. skrzyżowania ul. Frachtowej, Flisaków i Żeglugi Wiślanej

17 rej. skrzyżowania ul. Kobiałka i Słonecznej, przy SP 31

18 rej. pętli autobusowej Olesin

19 rej. skrzyżowania ul. Długorzecznej i Plochocińskiej

20 rej. skrzyżowania ul. Łuczywo i Piwoniowej

21 rej. skrzyżowania ul. Bohaterów i Dynamicznej

22 rej. placu zabaw przy ul. Portowej

23 ul. Ceramiczna, przy wejściu do parku

24 rej. skrzyżowania ul. Ceramicznej i Jagmina

25 rej. kościoła przy ul. Sprawnej

26 rej. skrzyżowania ul. Mehoffera i Ordonówny

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada postawienie 40 ławek w miejscach codziennych spacerów mieszkańców – tj. przy ulicach, placach i innych lokalizacjach odwiedzanych przez mieszkańców. W niektórych lokalizacjach zostaną również postawione kosze na odpady.
Opis projektu:
W naszej dzielnicy brakuje miejsc, gdzie seniorzy mogliby odpocząć w trakcie drogi do sklepu, apteki, czy innych punktów użyteczności publicznej. Również młodzi rodzice nie mają miejsca, gdzie mogliby na chwilę usiąść z książką podczas spaceru ze śpiącymi pociechami. Ławki to też miejsca spotkań. Dlatego też uzupełnienie tych braków wydaje się być bardzo uzasadnione. W niektórych lokalizacjach zostaną również dostawione kosze na odpady.Zakłada się, że ławki będą w jednolitej barwie, w miarę możliwości według wzoru stosowanego przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy: http://zzw.waw.pl/wp-content/uploads/2019/03/lawka_szczesliwicka_ochota.jpg, lub innego stosowanego przez dzielnicę.Lokalizacje zostały uzgodnione z Wydziałami merytorycznymi i Zarządem Zieleni m.st. Warszawy.Zgodnie z zasadami Budżetu Obywatelskiego, ławki będą dostępne co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy 6:00 a 22:00, z uwzględnieniem soboty lub niedzieli.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W Warszawie wciąż brakuje ławek. Mieszkańcy nie maja gdzie usiąść w trakcie dłuższego spaceru. Jest to szczególnie istotne dla seniorów i innych osób mających problemy z poruszaniem się pieszo. Dlatego też realizacja tego projektu przyczyni się do podniesienia przyjazności naszej dzielnicy dla pieszych. A także w prosty sposób przyczyni się do powstania nowych miejsc spotkań.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
150000,00 wraz z całorocznym opróżnianiem koszy
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
150 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • przykładowa_ławka.jpg