Autor projektu - zmiany z 2021-01-24 22:33:17
Powrót do projektu

Mniej betonu dla Pragi

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Ratuszowa 11 - połączenie obu pasów zieleni, gdzie obecnie nielegalnie parkują samochody (parkowanie na skrzyżowaniu);

ul. Konopacka od Stalowej do Wilenskiej Wileńskiej - obie strony, po jednej jest bruk gotowy do zdarcia w miejscu pasa zieleni

zakola przy Placu Hallera, jest ich przynajmniej 4 - 6

ul. Markowska (nr działki 16 z obrębu 41407 ok. 50m2 oraz nr działki 44/1 z obrębu 41407 ok.15m2) ul.

skrzyżowanie Stalowa x Czynszowa - przestrzenie wydzielone z ruchu

ul. Radzymińska - połączenie przestrzeni wydzielonych z ruchu z misami drzew gdzie to możliwe, wysepki przy przejściach dla pieszych i pasach do skrętu

ul. Brzeska - powierzchnie wyłączone z ruchu w szczególności (przy skrzyżowaniu z ul. Kijowską nr działki 1/1 nr obrębu 41507 i nr działki 15/1 nr obrębu 41407 (ok. 150 m2) oraz przy skrzyżowaniu z ul. Ząbkowską nr działki 1/1 nr obrębu 41507 oraz nr działki 15/1 nr obrębu 41407 (ok. 35 m2), oraz przy skrzyżowaniu z Wieczorkiewicza (ok. 80m2);

ul. Otwocka - powierzchnie wyłączone z ruchu na całej długości (można wejść na chodnik, jeżeli będzie za wąsko na jezdni :))

ul. Jagiellońska 56, 58 przy pl. Hallera - fragmenty chodnika przy budynkach, pomiędzy witrynami lokali usługowych

ul. Wileńska, północny chodnik na odcinku od Wileńskiej 7 do ul. Inzynierskiej;

ul. Szwedzka (nr obrębu: 41302 nr działki 22/1) - po północnej stronie (ok. 80m2);

ul. Białostocka (nr obrębu: 41405 nr działki 1/12, 41403 20/3 i 20/4) ok. 110m2

ul. Siedlecka (od skrzyżowania z Grajewską do Siedleckiej 45) - połączenie mis (nr obrębu: 41402 51/6, 41402 51/5) ok. 100 m2

ul. Jagiellońska (odcinek od Kępnej do Marcinkowskiego) - połączenie mis z obu stron - ok. 400 m2
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada rozpłytowanie wybranych miejsc na Pradze i zamienienie ich w powierzchnie biologicznie czynne , w tym także obsadzenie ich wybranymi gatunkami roślin.
Opis projektu:
Projekt zakłada rozpłytowanie wybranych miejsc na Pradze i zamienienie ich w powierzchnie biologicznie czynne , w tym także obsadzenie ich wybranymi gatunkami roślin.Praga-Północ jest jedną z najsilniej odczuwalnych w skutkach miejskcih miejskich wysp ciepła w Warszawie. Przebywanie pośród betonowych powierzchni nie sprzyja zdrowiu i życiu mieszkańców i mieszkanek dzielnicy - nie tylko ludzi, ale również zwierząt.Projekt ma na celu częściowe usunięcie powierzchni nieprzepuszczalnych i zastąpienie ich gruntem przepuszczalnym, na którym nasadzona zostanie niska roślinność (trawy, trawy ozdobne i krzewy), oczyszczająca wodę i poprawiająca lokalny mikroklimat. Dzięki zastapieniu powierzchni nieprzepuszczalnych gruntem przepuszczalnym , zwiększona zostanie powierzchnia biologicznie czynna, przyczyniająca się do poprawy lokalnych warunków. Może to także pozytywnie wpłynąć na lokalnie występujące problemy z podtopieniami czy występowaniem kałuż. Rozpłytowania w jezdni mogą dodatkowo zbierać wodę z sąsiadujących z nimi chodników, co wydłuży okres eksploatacji infrastruktury, odbierajac nadmiar deszczówki z powierzchni utwardzonych.Projekt powinien zakładać:1. Projekty - 50 000,00 PLN

2. Prace ziemne - zdjęcie betonu, nawiezienie ziemi - 200 000,00 PLN

2. Nasadzenia - 75 000,00 PLNKoszt całkowity projektu: 325 000,00 PLN
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W dobie zmian klimatu odzyskiwanie powierzchni biologicznie czynnych to konieczność. Mieszkanki i mieszkańcy Pragi-Północ regularnie narzekają na niedostateczną ilość publicznych terenów zieleni. Rozpłytowanie wybranych przestrzeni przyczyni się także do zwiększenia retencji krajobrazowej - umożliwi wsiąkanie deszczówki i ograniczy ilość wody zalewającej okoliczne jezdnie. W przypadku lokalizacji wskazanych wokół Placu Hallera - zarówno rozpłytowania, jak i nasadzenia są konsultowane z architektami z grupy Jaz+, odpowiedzialnymi za projekt „Centrum Lokalne”, aby nadal stanowiły jego integralną część.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
 • adaptacja do zmian klimatu
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
325 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Ratuszowa 11.jpg
 • Brzeska_bez_betonu_3.png
 • Markowska_bez_betonu.png
 • Siedlecka_bez_betonu.png
 • Szwedzka_bez_betonu.png
 • Biełostocka_bez_betonu.png
 • Brzeska_bez_betonu.png
 • Brzeska_bez_betonu_2.png