Koordynator w Dzielnicy Praga Północ - zmiany z 2021-06-02 12:13:59
Powrót do projektu

Mniej betonu dla Pragi

status: Trwa ocenaDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Ratuszowa 11 - połączenie obu pasów zieleni, gdzie obecnie nielegalnie parkują samochody (parkowanie na skrzyżowaniu);ul. Konopacka od Stalowej do Wileńskiej - obie strony, po jednej jest bruk gotowy do zdarcia w miejscu pasa zieleni zakola przy Placu Hallera, jest ich przynajmniej 4 - 6 ul. Markowska (nr działki 16 z obrębu 41407 ok. 50m2 oraz nr działki 44/1 z obrębu 41407 ok.15m2) ul. Brzeska - powierzchnie wyłączone z ruchu w szczególności (przy skrzyżowaniu z ul. Kijowską nr działki 1/1 nr obrębu 41507 i nr działki 15/1 nr obrębu 41407 (ok. 150 m2) oraz przy skrzyżowaniu z ul. Ząbkowską nr działki 1/1 nr obrębu 41507 oraz nr działki 15/1 nr obrębu 41407 (ok. 35 m2), oraz przy skrzyżowaniu z Wieczorkiewicza (ok. 80m2); ul. Otwocka - powierzchnie wyłączone z ruchu na całej długości (można wejść na chodnik, jeżeli będzie za wąsko na jezdni :)) ul. Jagiellońska 56, 58 przy pl. Hallera - fragmenty chodnika przy budynkach, pomiędzy witrynami lokali usługowych ul. Białostocka (nr obrębu: 41405 nr działki 1/12, 41403 20/3 i 20/4) ok. 110m2 ul. Siedlecka (od skrzyżowania z Grajewską do Siedleckiej 45) - połączenie mis (nr obrębu: 41402 51/6, 41402 51/5) ok. 100 m2 ul. Jasińskiego (na całym odcinku, po obu stronach jezdni połączenie mis drzew i ewentualnie niskie nasadzenia) . Rozpłytowania nie mogą być w miejscach utrudniających wejście do budynku przy ul. Jagiellońskiej 58
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada rozpłytowanie wybranych miejsc na Pradze i zamienienie ich w powierzchnie biologicznie czynne w tym obsadzenie ich wybranymi gatunkami roślin.
Opis projektu:
Projekt zakłada rozpłytowanie wybranych miejsc na Pradze i zamienienie ich w powierzchnie biologicznie czynne w tym obsadzenie ich wybranymi gatunkami roślin.Praga-Północ jest jedną z najsilniej odczuwalnych w skutkach miejskich wysp ciepła w Warszawie. Przebywanie pośród betonowych powierzchni nie sprzyja zdrowiu i życiu mieszkańców i mieszkanek dzielnicy - nie tylko ludzi, ale również zwierząt.Projekt ma na celu częściowe usunięcie powierzchni nieprzepuszczalnych i zastąpienie ich gruntem przepuszczalnym, na którym nasadzona zostanie niska roślinność (trawy, trawy ozdobne i krzewy), oczyszczająca wodę i poprawiająca lokalny mikroklimat. Dzięki zastapieniu zastąpieniu powierzchni nieprzepuszczalnych gruntem przepuszczalnym zwiększona zostanie powierzchnia biologicznie czynna, przyczyniająca się do poprawy lokalnych warunków. Może to także pozytywnie wpłynąć na lokalnie występujące problemy z podtopieniami czy występowaniem kałuż. Rozpłytowania w jezdni mogą dodatkowo zbierać wodę z sąsiadujących z nimi chodników, co wydłuży okres eksploatacji infrastruktury, odbierajac odbierając nadmiar deszczówki z powierzchni utwardzonych. Projekt powinien zakładać: 1. Projekty - 50 000,00 PLN 2. Prace ziemne - zdjęcie betonu, nawiezienie ziemi - 200 000,00 PLN 2. Nasadzenia - 75 000,00 PLN Koszt całkowity projektu: 325 000,00 PLNProjektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W dobie zmian klimatu odzyskiwanie powierzchni biologicznie czynnych to konieczność. Mieszkanki i mieszkańcy Pragi-Północ regularnie narzekają na niedostateczną ilość publicznych terenów zieleni. Rozpłytowanie wybranych przestrzeni przyczyni się także do zwiększenia retencji krajobrazowej - umożliwi wsiąkanie deszczówki i ograniczy ilość wody zalewającej okoliczne jezdnie. W przypadku lokalizacji wskazanych wokół Placu Hallera - zarówno rozpłytowania, jak i nasadzenia są konsultowane z architektami z grupy Jaz+, odpowiedzialnymi za projekt „Centrum Lokalne”, aby nadal stanowiły jego integralną część.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
 • adaptacja do zmian klimatu
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koszt realizacji:

ul. Ratuszowa 11

Koszt rozpłytowania (1m2) 400 32 000

Koszt posadzenia roślinności (1m2) – 150 zł Powierzchnia terenu wskazanych lokalizacji do rozpłytowania oraz nasadzenia roślinności – ok 705 m2 705 m2 x 550 zł = 387 750 zł Koszt wykonania dokumentacji projektowej – 50 000 zł– 12 000 zł

Projekt – 5 000

Koszty utrzymania zieleni w pierwszym roku po posadzeniu tj. od maja do października (6 miesięcy) wynosi od 150-240zł/m2 – 100m2 x 195 zł = 19 500 zł

Koszt tabliczki informacyjnej – 500 zł

Suma: 69 000 zł

ul. Jagiellońska 56, 58

Koszt rozpłytowania – 12 000 zł

Koszt posadzenia roślinności – 4 500 zł

Projekt – 2 000

Koszty utrzymania zieleni w pierwszym roku po posadzeniu tejtj. Od od maja do października (6 miesięcy) wynosi od 150-240zł/m2 w zależności od wybranych gatunków roślin. 705 m2 – 40m2 x 195 zł = 137 475 zł RAZEM: 575 225 7 800 zł

Koszt tabliczki informacyjnej – 500 zł

Suma: 26 800 złRAZEM: 95 800

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 575 225
95 800,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Ratuszowa 11.jpg
 • Brzeska_bez_betonu_3.png
 • Brzeska_bez_betonu_2.png