Koordynator w Dzielnicy Praga Północ - zmiany z 2021-06-02 12:14:28
Powrót do projektu

Mniej betonu dla Pragi

status: Dopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Ratuszowa 11 - połączenie obu pasów zieleni, gdzie obecnie nielegalnie parkują samochody (parkowanie na skrzyżowaniu);ul. Jagiellońska 56, 58 przy pl. Hallera - fragmenty chodnika przy budynkach, pomiędzy witrynami lokali usługowych. Rozpłytowania nie mogą być w miejscach utrudniających wejście do budynku przy ul. Jagiellońskiej 58
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada rozpłytowanie wybranych miejsc na Pradze i zamienienie ich w powierzchnie biologicznie czynne w tym obsadzenie ich wybranymi gatunkami roślin.
Opis projektu:
Projekt zakłada rozpłytowanie wybranych miejsc na Pradze i zamienienie ich w powierzchnie biologicznie czynne w tym obsadzenie ich wybranymi gatunkami roślin.Praga-Północ jest jedną z najsilniej odczuwalnych w skutkach miejskich wysp ciepła w Warszawie. Przebywanie pośród betonowych powierzchni nie sprzyja zdrowiu i życiu mieszkańców i mieszkanek dzielnicy - nie tylko ludzi, ale również zwierząt.Projekt ma na celu częściowe usunięcie powierzchni nieprzepuszczalnych i zastąpienie ich gruntem przepuszczalnym, na którym nasadzona zostanie niska roślinność (trawy, trawy ozdobne i krzewy), oczyszczająca wodę i poprawiająca lokalny mikroklimat. Dzięki zastąpieniu powierzchni nieprzepuszczalnych gruntem przepuszczalnym zwiększona zostanie powierzchnia biologicznie czynna, przyczyniająca się do poprawy lokalnych warunków. Może to także pozytywnie wpłynąć na lokalnie występujące problemy z podtopieniami czy występowaniem kałuż. Rozpłytowania w jezdni mogą dodatkowo zbierać wodę z sąsiadujących z nimi chodników, co wydłuży okres eksploatacji infrastruktury, odbierając nadmiar deszczówki z powierzchni utwardzonych.Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W dobie zmian klimatu odzyskiwanie powierzchni biologicznie czynnych to konieczność. Mieszkanki i mieszkańcy Pragi-Północ regularnie narzekają na niedostateczną ilość publicznych terenów zieleni. Rozpłytowanie wybranych przestrzeni przyczyni się także do zwiększenia retencji krajobrazowej - umożliwi wsiąkanie deszczówki i ograniczy ilość wody zalewającej okoliczne jezdnie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
 • adaptacja do zmian klimatu
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koszt realizacji:

ul. Ratuszowa 11

Koszt rozpłytowania – 32 000 zł

Koszt posadzenia roślinności – 12 000 zł

Projekt – 5 000

Koszty utrzymania zieleni w pierwszym roku po posadzeniu tj. od maja do października (6 miesięcy) wynosi od 150-240zł/m2 – 100m2 x 195 zł = 19 500 zł

Koszt tabliczki informacyjnej – 500 zł

Suma: 69 000 zł

ul. Jagiellońska 56, 58

Koszt rozpłytowania – 12 000 zł

Koszt posadzenia roślinności – 4 500 zł

Projekt – 2 000

Koszty utrzymania zieleni w pierwszym roku po posadzeniu tj. od maja do października (6 miesięcy) wynosi od 150-240zł/m2 – 40m2 x 195 zł = 7 800 zł

Koszt tabliczki informacyjnej – 500 zł

Suma: 26 800 złRAZEM: 95 800 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
95 800,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Ratuszowa 11.jpg
 • Brzeska_bez_betonu_2.png