Autor projektu - zmiany z 2021-01-24 22:37:19
Powrót do projektu

Więcej drzew dla Pragi

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: M.in.
suche drzewa zgodnie z załączoną mapą : suche drzewa Darwina i Namysłowska, (https:arcg.is/1zeeur1 - nie uwzględnia nasadzeń jesienią 2020 r.), zwłaszcza na działkach miedzy ul. Darwina i Starzyńskiego oraz na terenach zieleni przy Namysłowskiej

do rozpłytowania - Brzeska zgodnie z MPZP na odcinku Wieczorkiewicza - Kijowska albo Ząbkowska - Różyc, Bazar Różyckiego

dodatkowe nasadzenia drzew na skwerze skwerach Brzeska/Ząbkowska , oraz Kotsisa "
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
mapa z zaznaczonymi suchymi drzewami: https:arcg.is/1zeeur1

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada wymianę uschniętych drzew na terenie Pragi-Północ i nowe nasadzenia drzew po rozpłytowaniu, a także dosadzenia drzew w pasach zieleni.
Opis projektu:
Projekt zakłada wymianę ok. 150 uschniętych drzew na terenie Pragi-Północ i nowe nasadzenia ok. 20 drzew po rozpłytowaniu (usunięciu betonowej nawierzchni), a także dosadzenia dosadzenie ok. 30 drzew w pasach zieleni w kilku lokalizacjach. Wiele drzew nie przetrwało letnich susz i bezśnieżnych zim. Konieczne jest posadzenie w ich miejsce nowych drzew , - z gatunków bardziej odpornych na obecne warunki pogodowe. Szukanie nowych miejsc dla drzew w tak mocno zurbanizowanej dzielnicy staje się coraz trudniejsze. Najefektywniej można tę sytuację poprawić, obsadzając miejsca, gdzie drzewa już rosły. Projekt zakłada również wprowadzenie zieleni tam, gdzie jej dotąd nie było, a zgodnie z dokumentami planistycznymi być powinna.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Poprzez uschnięte drzewa na Pradze-Północ ubożeje szata roślinna, spełnijąca wiele ważnych dla mieszkańców funkcji, m.in. produkcji tlenu i obniżania temperatury powietrza latem.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
  • adaptacja do zmian klimatu
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
350 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki