Zarząd Praskich Terenów Publicznych - zmiany z 2021-04-21 13:36:23
Powrót do projektu

Więcej drzew dla Pragi

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: suche drzewa zgodnie z załączoną mapą (https:arcg.is/1zeeur1 - nie uwzględnia nasadzeń jesienią 2020 r.), zwłaszcza na działkach miedzy ul.
Wymiana około 100 sztuk suchych drzew i drzew nierokujących szans na przeżycie na terenie całej dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, z uwzględnieniem drzew na terenie zieleni między ulicami Darwina i Starzyńskiego oraz na terenach zieleni przy Namysłowskiej do rozpłytowania - Brzeska zgodnie z MPZP na odcinku Wieczorkiewicza - Kijowska albo Ząbkowska - Bazar Różyckiego dodatkowe nasadzenia drzew na skwerach Brzeska/Ząbkowska oraz Kotsisa ul. Namysłowskiej, oraz ewentualnie nowe nasadzenia drzew, np. na skwerze Brzeska / Ząbkowska
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji::arcg.is/1zeeur1

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada wymianę uschniętych drzew i drzew nie rokujących szans na przeżycie na terenie Pragicałej dzielnicy Praga-Północ i nowe nasadzenia drzew po rozpłytowaniu, a także dosadzenia dosadzenie drzew w pasach zieleni.
Opis projektu:
Projekt zakłada wymianę ok. 150 uschniętych drzew na terenie Pragi-Północ i nowe nasadzenia ok. 20 drzew po rozpłytowaniu (usunięciu betonowej nawierzchni), a także dosadzenie ok. 30 drzew w pasach zieleni w kilku lokalizacjachokoło 100 sztuk suchych drzew i drzew nierokujących szans na przeżycie na terenie całej dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, z uwzględnieniem drzew na terenie zielonym między ulicami Darwina i Starzyńskiego oraz na terenach zieleni przy ul. Namysłowskiej, oraz ewentualnie nowe nasadzenia drzew, np. na skwerze Brzeska / Ząbkowska. Koszt wykonania projektu przewiduje też roczne utrzymanie nasadzonych roślin. Wiele drzew nie przetrwało letnich susz i bezśnieżnych zim. Konieczne jest posadzenie w ich miejsce nowych drzew - z gatunków bardziej odpornych na obecne warunki pogodowe. Szukanie nowych miejsc dla drzew w tak mocno zurbanizowanej dzielnicy staje się coraz trudniejsze. Najefektywniej można tę sytuację poprawić, obsadzając miejsca, gdzie drzewa już rosły . Projekt zakłada również wprowadzenie zieleni tam, gdzie jej dotąd nie było, a zgodnie z dokumentami planistycznymi być powinna.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Poprzez uschnięte drzewa na Pradze-Północ ubożeje szata roślinna, spełnijąca wiele ważnych dla mieszkańców funkcji, m.in. produkcji tlenu i obniżania temperatury powietrza latem.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
  • adaptacja do zmian klimatu
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
usunięcie 100 szt. drzew 20 900,00 zł

posadzenie 100 szt. drzew 259 200,00 zł

pielęgnacja 100 szt. drzew 71 300,00 zł

Suma: 351 400,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 350 000
351 400,00 zł

Dokumenty

Załączniki