Zarząd Praskich Terenów Publicznych - zmiany z 2021-04-13 11:56:14
Powrót do projektu

Przykryte śmietniki dla Pragi

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Proponowane lokalizacje obejmują wszystkie dzielnicowe kosze postawione w ramach realizacji Budżetu Obywtelskiego Obywatelskiego z 2015 2017 r. (https://bo.um.warszawa.pl/projekt/6358pl/projekt/2791?user=) oraz kosze przy ulicach Inżynierskiej , Jagiellońskiej, Stalowej, 11 listopadaoraz na odcinku ulicy Wileńskiej (od Inżynierskiej do Targowej).
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada doposażenie praskich śmietników w daszki - zarówno na wszystkich ulicach zarządzanych przez dzielnicę, jak i na wybranych ulicach zarządzanych przez miasto.
Opis projektu:
Projekt zakłada doposażenie praskich śmietników w daszki - zarówno na ulicach wszystkich betonowych koszy zarządzanych przez dzielnicę , jak i oraz części koszy zarządzanych przez miasto. Dzięki temu uniemożliwione zostanie rozwiewanie odpadów przez wiatr, a także rozrzucanie ich przez ptaki i oraz podrzucanie do miejskich śmietników odpadów komunalnych. Zamontowane daszki powinny być estetyczne, w neutralnym kolorze i zgodne z wytycznymi Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Dla dzielnicowych koszy betonowych odpowiednim wzorem jest prototyp zamontowany w 2020 roku przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych (ZPTP) na 44 koszach (https://www.facebook.com/zptpprg/posts/1030259827495882), betonowe kosze zarządzane przez Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) mogą zostać przykryte daszkiem takim, jak na koszach dzielnicowych lub prototypem testowanym przez ZOM w 2019 r. (https://www.facebook.com/zomwarszawa/posts/2854167834657195). Proponowane lokalizacje obejmują wszystkie dzielnicowe kosze postawione w ramach realizacji Budżetu Obywtelskiego z 2015 2017 r. (https://bo.um.warszawa.pl/projekt/6358pl/projekt/2791?user=) i inne zarządzane przez dzielnicę oraz kosze przy ulicach Inżynierskiej, Jagiellońskiej, Stalowej, 11 listopadaInżynierskiej oraz na odcinku ulicy Wileńskiej (od Inżynierskiej do Targowej).
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Nakładki na kosze uniemożliwią rozwiewanie odpadów przez wiatr, rozrzucanie ich przez ptaki i podrzucanie do miejskich śmietników odpadów komunalnych, a także przyczynią się do poprawy miejskiej estetyki.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
kosze dzielnicowe 293 szt. X 605,00 zł = 177 265,00 zł

kosze ZOM 16 szt. X 1654,40 zł = 26 470, 40 zł

Razem: 203 735, 40 zł brutto
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 50
200 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki