Autor projektu - zmiany z 2021-01-24 21:53:26
Powrót do projektu

Przyjazne ulice dla Pragi (Markowska i Kijowska)

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Markowska (odcinek pomiędzy ul. Kijowską i Ząbkowską)

ul. Kijowska (na fragmencie pomiędzy Zajezdnią Tramwajową oraz ul. Objazdową) - strona północna
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Nr obrębu 41407, Nr działki 16

Nr obrębu 41406, Nr działki 33/3

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada poprawę istniejącej infrastruktury dla pieszych uzupełnioną o elementy małej architektury na ul. Markowskiej i Kijowskiej.
Opis projektu:
Projekt zakłada poprawę istniejącej infrastruktury dla pieszych uzupełnioną o elementy małej architektury.Aby zwiększyć powiechnię biologicznie czynną a jednocześnie jeszcze wyraźniej oddzielić przestrzeń dla pieszych od jezdni proponujemy zwężenie chodników po obu stronach ulicy Markowskiej. Zwężona część chodnika powiększy teren zieleni przydrożnej, co pozwoli na dogęszczenie nasadzeń. Ponadto wymienione/ponownie ułożone zostaną płyty chodnikowe, stwarzajac tym samym bezpieczną przestrzeń do spacerów.Na odcinku ulicy Markowskiej - pomiędzy ul. Kijowską i Ząbkowską oraz na ulicy Kijowskiej (na fragmencie pomiędzy Zajezdnią Tramwajową oraz ul. Objazdową) ustawione zostaną ławki i kosze na śmieci. Przy ul. Markowskiej 4 ławki i 2 zdaszone kosze, przy ul. Kijowskiej 6 ławek oraz 6 zadaszonych koszy.1. Poprawa zieleni ul. Markowska (strona wschodnia) - 206m2

a) Rozbiórka chodnika i opaski betonowej pod zieleń - 190m2 x 10 zł/m2 = 1 900 zł

b) Rozbiórka obszarów wyłączonych z ruchu pod zieleń - 16m2 x 50 zł/m2 = 800 zł

c) krzewy - 600 szt. (3 szt./m2) x 20 zł/szt. = 12 000zł

d) trawniki - wysiew - 206 m2 x 20zł/m2 = 4 120zł2. Poprawa zieleni ul. Markowska (strona zachodnia) - 204m2

a) Rozbiórka chodnika i opaski betonowej pod zieleń - 190m2 x 10 zł/m2 = 1 900 zł

b) Rozbiórka obszarów wyłączonych z ruchu pod zieleń - 14m2 x 50 zł/m2 = 700 zł

c) krzewy - 580 szt. (3 szt./m2) x 20 zł/m2 = 11 600zł

d) trawniki - wysiew - 204 m2 x 20zł/m2 = 4 080zł3. Wymiana chodnika ul. Markowska (strona wschodnia) - 275m x 3,5m = 962m2

a) Obsługa geodezyjna projektu = 5 000zł

a) Wykop pod konstrukcję głębokości 0,35m - 962m2 x 15 zł/m2 = 14 430 zł

b) Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm z kruszywa naturalnego (pospółki) - 96m3 x 55 zł/m3 = 5 280 zł

c) Wykonanie warstwy podbudowy z KŁSM 0/31,5 gr 10cm - 96m3 x 70 zł/m3 = 6 720 zł

d) Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 50cm x 50cm na podsypce cementowo piaskowej 962m2 x 100 zł/m2 = 96 200 zł

e) Ustawienie obrzeży betonowych - szerokość 6cm - 275m x 90 zł/m = 24 750 zł

f) Roboty porządkowe = 5 000zł

g) Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas budowy i projekt organizacji ruchu ulicy = 15 000zł4. 10 ławek warszawskich wraz montażem - 10 szt. x 3003 zł/szt. - 30 030 zł5. Kosze na śmieci 50l wraz z ustawieniem - 8 szt. x 551 zł/szt. = 4 408 zł
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Obecnie na całym świecie przywiązuje się coraz większą uwagę do dbałości o zieleń w najbliższym otoczeniu oraz dostępność usług w najbliższej okolicy. Zwiększenie ilości zieleni kosztem nieprzepuszczalnego betonu jest jednym z działań mających na celu adaptację miasta do zmian klimatu. Poprawa jakości zieleni oraz zwiększenie ilości ławek pozwoli zwiększyć komfort poruszania się pieszo zgodnie z koncepcją ""miasta 15 minut"" dostępnego dla wszystkich.Ulica Markowska posiada bardzo szerokie chodniki charakteryzujące się umiarkowaną wielkością ruchu pieszego, dlatego projekt zakłada demontaż jednego rzędu płyt chodnikowych z obu stron ulicy celem zwiększenia ilość powierzchni biologicznie czynnej oraz przestrzeni przeznaczonej dla roślinności. Rozebrane również zostaną płyty chroniące krawężniki (tzw. opaska), które muszą zostać zakwotwiczone elementami o mniejszej długości (np. elementami pionowymi). Efektem tych działań będzie powiększenie szerokości przeznaczonej dla zieleni o około metr. Ponadto na potrzeby zieleni zostaną przeznaczone powierzchnie wyłączone dotychczas z ruchu. W załączniku mapa terenów planowanych do przekształceń w projekcie.Uzupełnieniem projektu będzie wymiana chodnika oraz montaż ławek oraz koszy na śmieci.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
  • adaptacja do zmian klimatu
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
200 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • markowska.png