Zarząd Praskich Terenów Publicznych - zmiany z 2021-04-21 13:33:19
Powrót do projektu

Parki kieszonkowe dla Pragi

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Parki kieszonkowe dla Pragi
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Skwer Bródnowska z dużą łąką kwietną (przy prokuraturze) - obręb 41301, działki 28/2 i 30

skwer róg Bródnowskiej i 11 listopada - obręb 41301, działki 87, 88, 4/2

dziki parking Szwedzka/Strzelecka - obręb 41301, działki 77/1, 77/2 Markowska pod zieloną ścianą - obręb 41407, działka 22/6

Radzymińska naprzeciwko Folwarcznej - obręb 41405, działki 92/2, 92/3, 92/5, 92/6 , 92/7, 80/4, 80/1, 80/2

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada stworzenie zielonych enklaw bioróżnorodnosci pomiędzy ścisłymi zabudowaniami. Przebudowie poddane zostaną tereny dotychczas zaniedbane,o potencjale do pełnienia funkcji rekreacyjnej dla mieszkańców i mieszkanek dzielnicy.
Opis projektu:
Projekt zakłada stworzenie zielonych enklaw bioróżnorodnosci pomiędzy ścisłymi zabudowaniami. Przebudowie poddane zostaną tereny dotychczas zaniedbane,o potencjale do pełnienia funkcji rekreacyjnej dla mieszkańców i mieszkanek dzielnicy.Każda z zaproponowanych lokalziacji zyska wymianę nawierzchni, zastąpienie powierzchni uszczelnionej - przepuszczalną oraz zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej obsadzonej roślinnością. W przestrzeni pojawią się także elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci z daszkiem i stojaki rowerowe). Nasadzone zostaną gatunki rodzime zwiększające bioróżnorodność. Powierzchnie rozszczelnione pozwolą na zmagazynowanie wody, a także jej naturalną retencję.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W eko-rankingu dzielnic Warszawy Praga-Północ należy do niechlubnej trójki dzielnic o najniższym udziale procentowym terenów zielonych, z tego względu w dzielnicy jest także najgorsze jakościowo powietrze, co skutkuje licznymi, negatywnymi konsekwencjami dla mieszkańców. Jednocześnie dzielnica posiada potencjał w postaci wielu niewykorzystanych działek, których ponowne zagospodarowanie pozwoli uzyskać bardziej przyjazną mieszkańcom przestrzeń.

Projekt pozwoli osiągnąć następujące korzyści:

- poprawa dostępności terenów zielonych

- poprawa estetyki terenów publicznych

- poprawa jakości powietrza

- lepsze zagospodarowanie zaniedbanej działki

- integracja społeczności lokalnej

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
  • adaptacja do zmian klimatu
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
średni koszt wykonania parku kieszonkowego (w jednej z czterech lokalizacji) - 99 000,00 zł

koszt zlecenia wykonania (jednego z czterech) projektu z kosztorysem - 15 000,00 zł

koszt oznakowania (jednego z czterech) projektu - 7 600,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 200 000
486 400,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Markowska 1.jpg