Autor projektu - zmiany z 2021-01-24 14:48:27
Powrót do projektu

Nowe skwery dla Pragi

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Nowe skwery dla Pragi
ul. Markowska/Ząbkowska (działka nr 17 w obrębie 41405), ul. Konopacka/11 Listopada (działka nr 61/1 w obrębie 41304)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działki miejskie lub we władaniu m. st. Warszawy; w przypadku Markowskiej w 2018 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada aranżację przestrzeni publicznej na funkcje sąsiedzkich skwerów w okolicy ulic Markowskiej i Konopackiej
Opis projektu:
Projekt zakłada stworzenie zielonego skweru na niezagospodarowanym terenie przy ulicy Markowskiej (uprzątnięcie terenu, nasadzenia drzew i krzewów, montaż elementów małej architektury – ławki, zadaszone kosze na śmieci, stojaki rowerowe, kosze na psie odchody). W ramach projektu powinny też zostać usunięte wewnętrzne grodzenia (dzielące działkę na 2 części) i cały teren przeznaczony na skwer z miejscami do odpoczynku i urządzeniami do zabaw dla dzieci. W części bliżej ul. Ząbkowskiej może zostać urządzony plac z urządzeniami typu trampoliny i tarasy słoneczne oraz pagórki z hamakami, a w części zadrzewionej plac zabaw. Całość połączona zostanie ścieżkami spacerowymi wśród rabat kwiatowych. Teren jest ogrodzony, będzie więc zamykany na noc. Docelowo powinien zostać objęty monitoringiem wizyjnym. W przypadku terenu przy Konopackiej przewiduje się w ramach projektu montaż elementów małej architektury (ławki, zadaszone kosze na śmieci, kosze na psie odchody) oraz zasadzenie dwóch dużych drzew dających cień. Dodatkowo od strony Konopackiej powinny zostać wykonane łąki kwietne oraz nasadzenia krzewów wzdłuż ulic i ciągów pieszych, a w części środkowej, między Namysłowską i 11 Listopada dodatkowe nasadzenia drzew, gatunkowo dopasowanych do istniejących nasadzeń w tej części Pragi.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Nowe skwery dla Pragi
Realizacja projektu jest uzasadniona w przypadku skweru przy Markowskiej zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – teren przeznaczony jest na zieleń publiczną, a w przypadku skweru przy Konopackiej koniecznością tworzenia nowych terenów zwartej zieleni publicznej w obszarze, gdzie występuje deficyt tego typu miejsc. Zarówno na Starej jak i na Nowej Pradze dominuje ścisła zabudowa i brakuje miejsc do odpoczynku, zabawy czy spaceru z psem.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
  • adaptacja do zmian klimatu
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 200 000
486 590,00 zł

Dokumenty

Załączniki