Dział Rozwoju Zieleni w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2021-04-29 15:44:45
Powrót do projektu

Zielone skwery dla Pragi

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Markowska/Ząbkowska (działka cz. działki nr 17 w obrębie 41405), ul. Konopacka/11 Listopada (działka nr 61/1 w obrębie 41304)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działki miejskie lub we władaniu m. st. Warszawy; w przypadku Markowskiej w 2018 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada aranżację przestrzeni publicznej na funkcje sąsiedzkich skwerów w okolicy ulic Markowskiej i Konopackiej
Opis projektu:
W planie pozytywnych zmian ujęte są dwie praskie lokalizacje!

Niniejszy projekt pozwoli na wprowadzenie pięknej zieleni i małej architektury w pasie drogi rejonu ul. 11 Listopada i ul. Konopackiej oraz na budowę nowego skweru przy ul. Markowskiej.

Projekt zakłada stworzenie zielonego reprezentacyjnego skweru na niezagospodarowanym terenie przy ulicy Markowskiej (uprzątnięcie terenu, nasadzenia drzew i krzewów, montaż elementów małej architektury – ławki, zadaszone kosze na śmieci, stojaki rowerowe, kosze na psie odchody). W ramach projektu powinny też zostać usunięte wewnętrzne grodzenia (dzielące działkę na 2 części) i cały teren przeznaczony na skwer z miejscami do odpoczynku i urządzeniami do zabaw dla dzieci. W części bliżej ul. Ząbkowskiej może zostać urządzony plac z urządzeniami typu trampoliny i tarasy słoneczne oraz pagórki z hamakami, a w części zadrzewionej plac zabaw. Całość połączona zostanie ścieżkami spacerowymi wśród rabat kwiatowych. Teren jest ogrodzony, będzie więc zamykany na noc. Docelowo części niezagospodarowanego terenu zabytkowej wytwórni wódek „Koneser” przy zbiegu ulic Markowskiej i Ząbkowskiej (ok. 450 m2).

W ramach działań przewiduje się przeprowadzenie rozbiórki istniejącej, zniszczonej nawierzchni, wykonanie niezbędnych prac ziemnych, wyrównanie i uprzątnięcie terenu by przygotować go do budowy jakościowej przestrzeni publicznej.

Prace zakładają wykonanie przyłączy elektroenergetycznego i wodno-kanalizacyjnego w celu stworzenia elementów wodnych umieszczonych

w nawierzchni – tryskaczy etc.

Na skwerze wprowadzona zostanie nowa nawierzchnia, murki oporowe łączące z sobą funkcję siedzisk o ciekawej formie. Siedziska wykonane zostaną z drewna. Na skwerze znajdą się również standardowe ławki warszawskie, kosze na śmieci, tablica z regulaminem.

Teren jest ogrodzony i może być zamykany na noc. Docelowo w ramach dalszego zagospodarowania, obszar powinien zostać objęty monitoringiem wizyjnym.W przypadku terenu przy zbiegu ul. Konopackiej i 11-Listopada przewiduje się w ramach projektu montaż elementów małej architektury (2 szt. ławki typu warszawska, zadaszone 2 szt. kosze na śmieci , kosze na psie odchody) oraz zasadzenie dwóch dużych drzew dających cień. Dodatkowo od strony Konopackiej powinny zostać wykonane łąki kwietne oraz nasadzenia krzewów wzdłuż ulic i ciągów pieszych, a w części środkowej, między Namysłowską i 11 Listopada dodatkowe nasadzenia drzew, gatunkowo dopasowanych do istniejących nasadzeń w tej części Pragioraz nasadzenia 2 szt. drzew, bylin (400 m2) i krzewów ozdobnych (400 m2).

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Realizacja projektu jest uzasadniona w przypadku skweru przy Markowskiej zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – teren przeznaczony jest na zieleń publiczną, a w przypadku skweru przy Konopackiej koniecznością tworzenia nowych terenów zwartej zieleni publicznej w obszarze, gdzie występuje deficyt tego typu miejsc. Zarówno na Starej jak i na Nowej Pradze dominuje ścisła zabudowa i brakuje miejsc do odpoczynku, zabawy czy spaceru z psem.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
  • adaptacja do zmian klimatu
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
486 590,00 zł

Dokumenty

Załączniki