Dział Rozwoju Zieleni w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2021-04-29 16:02:12
Powrót do projektu

Zielone skwery dla Pragi

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Markowska/Ząbkowska (cz. działki nr 17 w obrębie 41405), ul. Konopacka/11 Listopada (działka nr 61/1 w obrębie 41304)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działki miejskie lub we władaniu m. st. Warszawy; w przypadku Markowskiej w 2018 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada aranżację przestrzeni publicznej na funkcje sąsiedzkich skwerów w okolicy ulic Markowskiej i Konopackiej
Opis projektu:
W planie pozytywnych zmian ujęte są dwie praskie lokalizacje!

Niniejszy projekt pozwoli na wprowadzenie pięknej zieleni i małej architektury w pasie drogi rejonu ul. 11 Listopada i ul. Konopackiej oraz na budowę nowego skweru przy ul. Markowskiej.

Projekt zakłada stworzenie reprezentacyjnego skweru na części niezagospodarowanego terenu zabytkowej wytwórni wódek „Koneser” przy zbiegu ulic Markowskiej i Ząbkowskiej (ok. 450 m2).

W ramach działań przewiduje się przeprowadzenie rozbiórki istniejącej, zniszczonej nawierzchni, wykonanie niezbędnych prac ziemnych, wyrównanie i uprzątnięcie terenu by przygotować go do budowy jakościowej przestrzeni publicznej.

Prace zakładają wykonanie przyłączy elektroenergetycznego i wodno-kanalizacyjnego w celu stworzenia elementów wodnych umieszczonych

w nawierzchni – tryskaczy etc.

Na skwerze wprowadzona zostanie nowa nawierzchnia, murki oporowe łączące z sobą funkcję siedzisk o ciekawej formie. Siedziska wykonane zostaną z drewna. Na skwerze znajdą się również standardowe ławki warszawskie, kosze na śmieci, tablica z regulaminem.

Teren jest ogrodzony i może być zamykany na noc. Docelowo w ramach dalszego zagospodarowania, obszar powinien zostać objęty monitoringiem wizyjnym.W przypadku terenu przy zbiegu ul. Konopackiej i 11-Listopada przewiduje się w ramach projektu montaż elementów małej architektury (2 szt. ławki typu warszawska, 2 szt. kosze na śmieci oraz nasadzenia 2 szt. drzew, bylin (400 m2) i krzewów ozdobnych (400 m2).

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Realizacja projektu jest uzasadniona w przypadku skweru przy Markowskiej zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – teren przeznaczony jest na zieleń publiczną, a w przypadku skweru przy Konopackiej koniecznością tworzenia nowych terenów zwartej zieleni publicznej w obszarze, gdzie występuje deficyt tego typu miejsc. Zarówno na Starej jak i na Nowej Pradze dominuje ścisła zabudowa i brakuje miejsc do odpoczynku, zabawy czy spaceru z psem.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
  • adaptacja do zmian klimatu
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Nasadzenia zieleni (drzewa, krzewy, byliny) 70000 zł. montaż elementów małej architektury 56590 zł. (ławki, kosze, tablice informacyjne i oznaczenie projektu BO 2022); element wodny tryskawka 100000 zł., murek oporowy wraz z nawierzchnią 260000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
486 590,00 zł

Dokumenty

Załączniki