Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2021-05-31 14:00:53
Powrót do projektu

Pasy akustyczne na Kijowskiej dla Pragi

Skończmy z przeszkodami dla pieszych na „Końcu Świata”

status: Dopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: ulica
Skrzyżowanie Naczelnikowska/Radzymińska, Ulica Kijowska
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt przewiduje zmianę organizacji ruchu na jednym z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań Targówka oraz budowę dodatkowego przejścia przez ul. Kijowską na wysokości parku Michałowskiego na Pradze Północ i instalację pasów akustycznych przed niebezpiecznym zakrętem na ul. Kijowskiej w okolicy Dworca Wschodniego (pomiędzy Objazdową a pętlą tramwajową).
Opis projektu:
Projekt przewiduje instalację pasów akustycznych przed niebezpiecznym zakrętem na ul. Kijowskiej w okolicy Dworca Wschodniego (pomiędzy Objazdową a pętlą tramwajową)przewiduje wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Radzymińskiej i Naczelnikowskiej poprzez wybudowanie ok. 200 metrowego odcinka chodnika po północnej stronie ulicy Naczelnikowskiej i Radzymińskiej (od przejazdu przez tory do końca zatoki) w miejsce obecnego pasa do skrętu w prawo oraz wprowadzenie zakazu skrętu w lewo z ulicy Radzymińskiej w Naczelnikowską/Radzymińską. Miejsce to należy do najbardziej kolizyjnych skrzyżowań po prawej stronie Wisły. W latach 2017-2020 doszło tam do aż 115 rozmaitych zdarzeń drogowych, w tym jednego ze skutkiem śmiertelnym. Mimo zmiany organizacji ruchu w czerwcu 2020 roku, częstotliwość kolizji jest nadal bardzo wysoka.Ponadto projekt przewiduje przejście dla pieszych przez ul. Kijowską na wysokości parku Michałowskiego w miejscu, w którym piesi obecnie przechodzą „na dziko” oraz położenie pasów akustycznych na jezdni ul. Kijowskiej przed niebezpiecznym zakrętem. Zmiany zilustrowane są rysunkami poglądowymi.Tytuł projektu nawiązuje do postrzegania tej części Targówka i Pragi Północ jako „końca świata”, za którym już nic nie ma.

Koszt realizacji to:

- przejście przez tory – 200 000 PLN

- przejście dla pieszych na wysokości parku – 10 000 PLN

- pasy akustyczne – 50 000 PLN

W ww. kosztach ujęte zostały projekty.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu: Pasy akustyczne
Na trudności z dotarciem na przystanek Piotra Skargi skarży się wielu mieszkańców Pragi i Targówka, szczególnie rodzice z małymi dziećmi, czy osoby poruszające się na wózkach. Oprócz tego, po budowie supermarketu Biedronka oraz pawilonów handlowych w okolicy przystanku ruch pieszy z Targówka Fabrycznego oraz Pragi Północ z pewnością wzrośnie, a jedyny legalny sposób na dojście w w/w miejsca to pokonanie dwóch kładek nad ul. Radzymińską, nieprzystosowanych do komunikacji osób z dysfunkcjami, rodziców z dziećmi, rowerzystów – przez co mieszkańcy wybierają dzikie przejście przez tory. Wytyczenie ciągu pieszego to ukłon w kierunku wszystkich mieszkańców.

Ponadto obecna organizacja ruchu na trójwlotowym skrzyżowaniu jest wyjątkowo niebezpieczna - każdego miesiąca dochodzi tam do stłuczek i wypadków, także ze skutkiem śmiertelnym, i to pomimo przeniesienia dużej części ruchu na Trasę Świętokrzyską.

Zmiany na Trasie Świętokrzyskiej są natomiast powodowane dużą liczbą mieszkańców nielegalnie przekraczających jezdnię na wysokości parku Michałowskiego – stan ten spowodowany jest dużym oddaleniem okolicznych posesji przy ul. Boruty i Kawęczyńskiej od przejścia dla pieszych – odpowiednio 250 i 380 metrów, co oznacza, że piesi muszą nadkładać odpowiednio pół kilometra i ponad kilometr drogi. Proponowane miejsce wytyczenia przejścia znajduje się na lekkim łuku z dobrą widocznością, co pozwala na stworzenie przejścia bez sygnalizacji świetlnej z azylem (istniejącym) pośrodku.

Natomiast pasy akustyczne przed przyszłym skrzyżowaniem z Al. Tysiąclecia mają za zadanie ostrzec kierowców przed niebezpiecznym zakrętem, na którym w ostatnich miesiącach doszło do wielu przypadków wypadnięcia z jezdni i uderzenia w latarnię, zakończonego zniszczeniem latarni i auta.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koszty realizacji wraz z projektem - 20 000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 20
260 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • pasy akustyczne.png