Autor projektu - zmiany z 2021-01-25 17:46:22
Powrót do projektu

Wiem co i gdzie wyrzucam

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnice Praga-Północ i Praga-Południe - altany śmietnikowe
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Altany budynków należących do M. st. Warszawa oraz budynków z udziałem własnościowym M. st. Warszawa; w pierwszej kolejności altany budynków objętych programem rewitalizacji

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada wyprodukowanie, dystrybucję i montaż tablic informacyjnych na altany śmietnikowe w dzielnicach Praga-Północ i Praga-Południe
Opis projektu:
Celem projektu jest wyprodukowanie, dystrybucja i montaż uniwersalnych tablic informacyjnych na altany śmietnikowe. Tablice (w załączeniu propozycja) mają walor edukacyjny oraz praktyczny - w przystępny sposób informują o zasadach gospodarowania odpadami w M. st. Warszawa. Docelowa treść tablic powinna zostać skonsultowana i ich projekt graficzny powinny zostać skonsultowane z autorami projektu.Druk na sklejce - 60 x 50 cm - 75 zł/szt.

Projekt zakłada produkcję 3000 tablic - 225 000 zł

Dystrybucja i montaż - 75 000 zł

Łączny koszt 300 000 zł
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Obserwacja zachowań mieszkańców i mieszanek w zakresie wyrzucania śmieci i segragowania odpadów pokazuje, że wiele osób ma problem z właściwą segregacją. Tablice informacyjne na altanach śmietnikowych pozwolą poprawić tę sytuację.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
300 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • przykładowy tekst.jpg