Wydział Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Biurze Gospodarki Odpadami - zmiany z 2021-04-29 10:45:28
Powrót do projektu

Wiem co i gdzie wyrzucam

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnice Praga-Północ i Praga-Południe - altany śmietnikowe
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji: Altany
W dzielnicy Praga Północ - altany budynków należących do M. st. Warszawa oraz budynków z udziałem własnościowym M. st. Warszawa; w pierwszej kolejności altany budynków objętych programem rewitalizacji

W dzielnicy Praga Południe - pojemniki śmietnikowe , gabloty na klatkach schodowych i skrzynki pocztowe mieszkańców w budynkach należących do M. st. Warszawa oraz budynków z udziałem własnościowym M. st. Warszawa; w pierwszej kolejności budynków objętych programem rewitalizacji

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada wyprodukowanie, dystrybucję i montaż tablic informacyjnych na altany śmietnikowe altanach śmietnikowych w dzielnicach dzielnicy Praga-Północ oraz wykonanie i dystrybucję plakatów, ulotek i naklejek na pojemniki śmietnikowe w dzielnicy Praga-Południe
Opis projektu:
Celem projektu jest wyprodukowanie, dystrybucja i montaż uniwersalnych tablic informacyjnych na altany śmietnikowe. Tablice (w załączeniu propozycja) edukacja mieszkańców w temacie segregacji odpadów.Realizacja projektu będzie składała się z dwóch części:

1. w dzielnicy Praga Północ projekt polegał będzie na wyprodukowaniu, dystrybucji i montażu na altanach śmietnikowych uniwersalnych tablic informacyjnych o wymiarach 60 cm x 50 cm.

2. 2. w dzielnicy Praga Południe projekt będzie polegał na wykonaniu oraz dystrybucji plakatów, ulotek i naklejek na pojemniki śmietnikowe informujących o prawidłowym sposobie segregowania odpadów komunalnych. Plakaty, ulotki oraz naklejki zostaną dostarczone przez wykonawcę projektu do wskazanych zarządców nieruchomości należących do m. st. Warszawy w dzielnicy. Plakaty zostaną wyeksponowane w gablotach informacyjnych na klatkach schodowych, natomiast ulotki będą kolportowane do skrzynek pocztowych mieszkańców. Plakaty będą miały format A3 natomiast ulotki składane format A4 i będą zawierały najważniejsze informacje dotyczące segregacji odpadów komunalnych.

Materiały informacyjne mają walor edukacyjny oraz praktyczny - w przystępny sposób informują o zasadach gospodarowania odpadami segregacji odpadów w M. st. Warszawa. Docelowa treść tablic i , plakatów, ulotek oraz naklejek a także ich projekt graficzny powinny zostać skonsultowane z autorami projektu. Druk na sklejce - 60 x 50 cm - 75 zł/szt. Projekt zakłada produkcję 3000 tablic - 225 000 zł Dystrybucja i montaż - 75 000 zł Łączny koszt 300 000 zł zostaną przedstawione autorom projektu na etapie realizacji projektu.Koszt wykonania tablic, plakatów, ulotek oraz naklejek: 60 000 zł
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Obserwacja zachowań mieszkańców i mieszanek w zakresie wyrzucania śmieci i segragowania segregowania odpadów pokazuje, że wiele osób ma problem z właściwą segregacją. Tablice informacyjne na altanach śmietnikowych pozwolą poprawić tę sytuacjęAkcja edukacyjna ma zwiększyć świadomość mieszkańców Warszawy w tym zakresie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koszt wykonania tablic, plakatów, ulotek oraz naklejek: 60 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 300
60 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • przykładowy tekst.jpg
 • przykład z Gdyni_altana.jpg
 • przykład z Gdyni_tabliczka.jpg