Koordynator w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2021-05-28 11:37:44
Powrót do projektu

Powiększamy warszawskie parki i nie tylko

Nowa łąka na Kamionkowskich Polach Elekcyjnych - rozbiórka nieruchomości

status: Oceniony negatywnie


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: Targowa 11/13 (działka 94/2 w obr. 41506), Targowa 18 (działka nr 61 w obr 41507), Białostocka 49 (działka nr 109 w obrębie 41401), Ratuszowa 6 (działka nr 9 w obrębie 41502), Rondo Starzyńskiego (od strony ZOO - działki nr 6/2 w obrębie 41501 oraz nr 2 w obrębie 41501), fragment działki przy Polach Mokotowskich od ul. Rokitnickiej (działka 6/3 w obrębie 20106),
Kamionkowskie Błonia Elekcyjne (ruina na St. Augusta Poniatowskiego 81, działka nr 46/2 w obrębie 30531, ul. Egipska/Bora-Komorowskiego (była wypożyczalnia kaset VHS) - działka nr 1, obręb 30124, Wał Miedzyszyński - działka nr 8, obręb 30106 - pawilon do odświeżenia i do ponownego najmu
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działki należące do m.st. Warszawa

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada rozbiórkę opuszczonych ruin w kilku miejsach Warszawy, w tym na terenie parków Praskiego, Pola Mokotowskiego oraz na opuszczonego budynku na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych i po rekultywacji stworzenie zieleni biologicznie czynnej w postaci łąk kwietnych.
Opis projektu:
Projekt przewiduje rozbiórkę ruin niszczejących w kilku miejscach Warszawy, w tym w kilku przypadkach w obrębie parkówbudynku. Po uprzątnięciu i rekultywacji terenów zostaną wysiane łąki kwietne. Opcjonalnie w przypadku Targowej 18 na uprzątniętym terenie zostanie wykonany tymczasowy parking, w otoczeniu zieleni (miejsca parkingowe wydzielone niską zielenią). Koszt całości - 3 000 000 zł, w tym: Prace rozbiórkowe, uprzątnięcie materiału rozbiórkowego, rekultywacja działek - 2 500 000 zł Wysianie i pielęgnacja łąk kwietnych - 500 000 zł terenu zostanie wysiana łąka kwietna.Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W dobie niwelowania skutków kryzysu klimatycznego oraz walki z miejską wyspą ciepła jednym z najskuteczniejszych oręży jest tworzenia nowych i powiększanie istniejących terenów zielonych. Wskazane tereny już dziś wchodzą w skład terenów zielonych bądź znajdują się w miejscach, gdzie występuje deficyt zieleni. Wskazane w projekcie ruiny to przykład marnowania przyrodniczego potencjału tych miejsctego miejsca. Ich Jego rozbiórka, uprzątnięcie terenu oraz stworzenie nowych terenów zielonych zieleni jest w tym przypadku jak najbardziej uzasadniona.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koszt całości - 120 000 zł

w tym:

- rozbiórka budynku - 100 000 zł

- wysianie łąki 20 000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 3 000
120 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki